Erik Mattias Örnulf (19p)

Man, Född: 1972
Rangordningen antal relationer
Eva Margareta Eljans (3) Marie-Anne Anna Trude Westerlund (2) Lars Erik Joacim Lindgren (2) Ulf Håkan Blommé (2) Bo Henrik Johansson (2) Sven Per Björn Aspling (2) Lars Öivind Neiman (2) Ingrid Gunilla Cecilia Wernelind (2) Anita Helena Berggren (2) Lars Ragnar Söderqvist (2) Hans Göran Nordström (2) Lena Kristina Silén (1) Ulla Margareta Söderbäck (1) Charles William Puskaric (1) Emelie Pearl Tyndall (1) Lars Christer Fröjd (1) Jessica Elisabeth Malmfors (1) Karl Arne Oskar Fagerström (1) Erik Bo Bengtsson (1) Olof Brink (1) Bo Christer Eriksson (1) Lars Andreas Nordberg (1) Nicolai Janovich Kronlund (1) Anna Margareta Kull (1) Waleed Ghaleb Hashem (1) Haider Al-Kaizhwan (1) Bengt Olof Eriksson (1) Lars Georg Persson (1) Jan Ola Jonsson (1) Inger Margareta Dahle (1) Karl Inge Forslund (1) Anette Carina Henrysson (1) Carl Bo Thorén (1) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (1) Karl Gustav Christian Söderbäck (1) Karl Håkan Nordblad (1) Raoul Peter Neveling (1) Lars Rune Karlsson (1) Kristina Ingrid Johanna Ahlstrand (1) Linda Marie Avik (1) Lars Brink (1) Nils Sivert Oldenvi (1) Karl Jörgen Östher (1) Christer Mikael Martinsson (1) Karl Sören Thunström (1) Kent Niklas Jonsson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Karar Al-Kaizhwan (1) Tom Lennart Teike (1) Anders Viktor Borgs (1) Rolf Ingemar Pellas (1) Sten Ivar Törnsten (1) Erik Holger Hägglöf (1) Eva Kristina Lagergren (1) Karl Gustav Magnus Söderbäck (1) Mats Torsten Hammarbäck (1) Nils Magnus Bolmstrand (1) Ingar Kristina Söderbäck (1) Susann Zsuzsa Zsabka Fagerström (1) Björn Harald Merseburg (1) Elvis Vakufac (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Patric Andreas Olivero (1) Majdah Hmoud Mouns (1) Ann Erika Malm Pettersson (1) Lennart Roland Samuel Olstenius (1) Ulf Allan Christoffersson (1) Maija-Liisa Sjöberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Nils Magnus Bolmstrand (71p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Karl Sören Thunström (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Erik Bo Bengtsson (59p) Lars Ragnar Söderqvist (50p) Karl Håkan Nordblad (48p) Anna Margareta Kull (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Lars Öivind Neiman (43p) Bo Christer Eriksson (41p) Lars Andreas Nordberg (41p) Ulf Håkan Blommé (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Eva Kristina Lagergren (39p) Lars Erik Joacim Lindgren (36p) Erik Holger Hägglöf (36p) Lennart Roland Samuel Olstenius (36p) Christer Mikael Martinsson (27p) Bengt Olof Eriksson (25p) Karl Inge Forslund (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Björn Harald Merseburg (24p) Tom Lennart Teike (23p) Rolf Ingemar Pellas (23p) Mats Torsten Hammarbäck (23p) Ulf Allan Christoffersson (23p) Karar Al-Kaizhwan (22p) Charles William Puskaric (20p) Lars Christer Fröjd (20p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (19p) Karl Jörgen Östher (19p) Patric Andreas Olivero (19p) Karl Gustav Christian Söderbäck (17p) Waleed Ghaleb Hashem (16p) Haider Al-Kaizhwan (16p) Anette Carina Henrysson (16p) Nils Sivert Oldenvi (16p) Kent Niklas Jonsson (16p) Majdah Hmoud Mouns (16p) Ann Erika Malm Pettersson (16p) Maija-Liisa Sjöberg (16p) Lena Kristina Silén (15p) Sten Ivar Törnsten (15p) Jessica Elisabeth Malmfors (14p) Nicolai Janovich Kronlund (14p) Bo Henrik Johansson (14p) Raoul Peter Neveling (14p) Linda Marie Avik (14p) Elvis Vakufac (14p) Lars Georg Persson (12p) Lars Brink (12p) Ingrid Gunilla Cecilia Wernelind (12p) Ulla Margareta Söderbäck (11p) Karl Arne Oskar Fagerström (11p) Olof Brink (11p) Karl Gustav Magnus Söderbäck (11p) Ingar Kristina Söderbäck (11p) Susann Zsuzsa Zsabka Fagerström (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.