(59p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(3) (3) (3) (3) Richard Herbert Axel Carrick (2) Carl Malcolm Norlin (2) (2) Bertil Karl Oppenheimer (2) Lars-Ola Mattias Andersson (2) Claes Peter Ekman (2) Helena Kristina Patriksson (2) (2) Hans Christian von Schreeb (2) Styrmir Bjartur Karlsson (2) (2) (2) Anders Mikael Bonnevier (2) Jan Elof Henrik Berggren (2) Lars Jonas Gambel (2) Anders Erik Martin Strandberg (2) Gudrun Skuladottir (2) (1) Eva Margareta Färnstrand (1) Per-Arne Ingemar Axelsson (1) Artur Christer Ribohn (1) Erik Åke Eriksson (1) Maria Pernilla Rehnberg (1) Tore Gustav Erkén (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) (1) Carl Magnus Svernlöv (1) (1) Astrid Elisabet Jansson (1) Eva Margareta Eljans (1) Erik Magnus Hedlund (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Christoffer Oscar Alexander Pontán (1) (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Nils Ola Stefan Hildingsson (1) Carl Henrik Bengtsson (1) Johan Ronny Hellström (1) Hans Fredrik Warén (1) Mats Åke Govenius (1) Monika Gunilla Maria Westerlund (1) (1) Karl Sören Thunström (1) Lars Joakim Thilstedt (1) Carl Didrik Roos (1) (1) Lars Jesper Nordin (1) Ulf Rikard Liljenberg (1) (1) Karin Camilla Hagberg (1) Anna Margareta Kull (1) Göran Sture Malm (1) Erik Lennart Sellgren (1) (1) (1) (1) John Christopher Sundfeldt (1) Lars Anders Larsson (1) Pia Birgitta Margareta Skantz (1) Jan Totte Dahlin (1) (1) Hans Göran Nordström (1) Tomas Lennart Johansson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Kent Yngve Tommy Nilsson (1) Anna Bigitta Sundman (1) (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Karin Margareta E Adlercreutz (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Margareta Färnstrand (86p) (73p) (71p) Johan Ronny Hellström (71p) Lars Joakim Thilstedt (65p) (64p) Karl Sören Thunström (63p) Carl Malcolm Norlin (61p) Eva Margareta Eljans (61p) (61p) Tore Gustav Erkén (59p) Richard Herbert Axel Carrick (59p) (59p) Hans Fredrik Warén (59p) Claes Peter Ekman (59p) Lars Jesper Nordin (59p) Hans Christian von Schreeb (59p) (59p) Jan Elof Henrik Berggren (59p) (55p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) (50p) (49p) (47p) (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Anna Margareta Kull (46p) (45p) (45p) Per-Arne Ingemar Axelsson (44p) (42p) Carl Henrik Bengtsson (39p) Erik Åke Eriksson (38p) Nils Ola Stefan Hildingsson (38p) Monika Gunilla Maria Westerlund (38p) Göran Sture Malm (38p) Erik Lennart Sellgren (38p) Karin Margareta E Adlercreutz (38p) Ulf Rikard Liljenberg (37p) Astrid Elisabet Jansson (35p) (34p) Kent Yngve Tommy Nilsson (34p) Carl Magnus Svernlöv (33p) (33p) (33p) (32p) Karin Camilla Hagberg (28p) Artur Christer Ribohn (25p) Mats Åke Govenius (24p) Erik Magnus Hedlund (22p) Christoffer Oscar Alexander Pontán (22p) John Christopher Sundfeldt (22p) (22p) Gudrun Skuladottir (22p) (21p) Anders Mikael Bonnevier (20p) Lars Jonas Gambel (20p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Tomas Lennart Johansson (17p) Maria Pernilla Rehnberg (16p) Bertil Karl Oppenheimer (16p) Anna Bigitta Sundman (15p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Carl Didrik Roos (14p) Styrmir Bjartur Karlsson (14p) Anders Erik Martin Strandberg (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.