Ulrika Maria Bennich (59p)

Kvinna, Född: 1970
Rangordningen antal relationer
Björn Fredrik Sjölander (9) Jonny George Capor (7) Tony Michael Bevin (6) Kent Jonny Olsson (6) Per Gustaf Bergman (6) Henrik Olof Strinning (6) Fredrik Ernst Göran Brandel (6) Björn Carlsson Kinning (6) Ulf Johan Gunnar Larsson Lindstrand (4) Annelie Christina Rosengren (4) Karl Jörgen Austler (4) Maria Birgitta Hamrefors (4) Jane Bertilsdotter Jangenfält (4) Evert Anders Söderberg (4) Bjarne Alfred Andreassen (4) Per Gunnar Ahlström (4) Stefan Gunnar Eriksson (3) Lars Gunnar Håkan Nilsson (3) Bo Ronnie Michael Wångdahl (3) Lars Anders Larsson (3) Björn Hugo Willehard Hagberg (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Jan Erik Kahlin (3) Erik Jesper Neikter (3) Johanna Kristina Sällvin (3) Jan Totte Dahlin (3) Hans Tomas Bennich (3) Ylva Katarina Laurelli (2) Mats Eugen Ahlström (2) Jesper Göran Kervefors (2) Anders Patrik Wirlén (2) Ulf Gustav Jonsson (2) Bengt-Johan Sköld (2) Jan Eric Thorsten Edhäll (2) Jeanette Elisabeth Cranning (2) Leif Thomas Johansson (2) Peter Mikael Laurelli (2) Peter Claes Eric König (2) Kent Arne Emanuel Idenius (2) Tove Elisabet Skarstedt (2) Britt-Marie Elisabet Flyckt Hagberg (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Jerker Anders Nilsson (1) Per Johan Öhagen (1) Karl-Petter Torvaldsson (1) Bo Göran Röstberg (1) Bo Martin Dahlin (1) Henri Stengård (1) Anna Matilda Ahlgren (1) Per Gunnar Tore Tilliander (1) Alf Göte Andersson (1) Åse Gunilla Lagerqvist von Uthmann (1) Hans-Åke Gunnar Pehrsson (1) Inga-Lill Teresia Lindgren (1) Sven Börje Fors (1) Karl Per Mikael Sjödell (1) Lars Axel Andersson (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Brigitta Elfriede Erna Mauritz (1) Thomas Erik Berg (1) Mats Olof Nordebäck (1) Gerd Brittmari Wastensson (1) Erik Lars Reinholdsson (1) Eva Charlotte Källström (1) Hans Michael Lindberg (1) Johan Magnus Peter Erkes (1) Hans Göran Nordström (1) Mats Artur Johansson (1) Niklas Gunnar Åberg (1) Norma Judith Munoz Gomez (1) Anita Helena Berggren (1) Frank Fiskers (1) Ola Stig Oskar Andrén (1) Per Fredrik Almgren (1) Bengt Henrik Arenblad (1) Jan Gustav Axel Bennich (1) Lars Anders Dahlquist-Sjöberg (1) Hans Gustav Törnqvist (1) Jessica Andrea Moya Munoz (1) Yvonne Monica Stignäs (1) Christer Beijbom (1) Ros-Marie Soo Yeun Grusén (1) Anitra Linnéa Steen (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Jeanette Helena Lindström (1) Torsten Adolf Lyth (1) Bo Eric Holmberg (1) Pär Johan Erik Jansson (1) Dan Gunnar Balsvik (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Anders Göran Lindblå (1) Catrin Maria Åberg (1) Leif Anders Söderlund (1) Majt Ann-Charlotte Lundén (1) Benita Solveig Irén Boström (1) Sven Per Björn Aspling (1) Anders Claes Otto Ringnér (1) Per Anders Ekstrand (1) Magnus Patrik Swahn (1) Stefan Malmén (1) Hans Manfred Krieger (1) Åsa Elisabet Lundvall (1) Lars Gunnar Magnus Håkansson (1) Kenya Ines Lundblad (1) Liz Maria Borg (1) Herbert Almar Arvidson (1) Karin Maria Kaiser (1) Åsa Viktoria Wallstedt (1) Bo Gustaf Axberg (1) Lars Erik Linder (1) Karin Helene Olausson (1) Bo Erik Isaksson (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Mats Olof Lundquist (1) Carl Martin Rydner (1) Per Mikael Wallteg (1) Roger Olof Karlström (1) Gert Olov Wallin (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) Carl Anders Peter Claus (1) Jan Peter Killberg (1) Eva Magdalena Teare Gerger (1) Lars Nils-Johan Idermark (1) Magnus Peter Einar Ros (1) Christina Monica Hjorth (1) Eva Margareta Eljans (1) Ulf Gunnar Ivarsson (1) Marcus Joacim Sjöholm (1) Per Gunnar Schild (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Magdalena Teare Gerger (87p) Anders Göran Lindblå (83p) Dan Gunnar Balsvik (81p) Bo Ronnie Michael Wångdahl (79p) Lars Anders Dahlquist-Sjöberg (79p) Hans Manfred Krieger (79p) Frank Fiskers (77p) Ros-Marie Soo Yeun Grusén (77p) Majt Ann-Charlotte Lundén (77p) Lars Nils-Johan Idermark (77p) Anitra Linnéa Steen (76p) Ulf Gunnar Ivarsson (74p) Lars Gunnar Magnus Håkansson (73p) Åsa Elisabet Lundvall (71p) Jonny George Capor (67p) Anita Helena Berggren (64p) Sven Börje Fors (61p) Evert Anders Söderberg (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Per Johan Öhagen (60p) Tony Michael Bevin (60p) Per Gunnar Tore Tilliander (60p) Fredrik Ernst Göran Brandel (60p) Gert Olov Wallin (60p) Jerker Anders Nilsson (59p) Karl-Petter Torvaldsson (59p) Henri Stengård (59p) Anna Matilda Ahlgren (59p) Åse Gunilla Lagerqvist von Uthmann (59p) Karl Per Mikael Sjödell (59p) Brigitta Elfriede Erna Mauritz (59p) Mats Artur Johansson (59p) Per Fredrik Almgren (59p) Jane Bertilsdotter Jangenfält (59p) Anders Claes Otto Ringnér (59p) Per Gunnar Ahlström (59p) Mats Olof Lundquist (59p) Carl Martin Rydner (59p) Jan Peter Killberg (59p) Kent Jonny Olsson (54p) Pär Johan Erik Jansson (54p) Henrik Olof Strinning (54p) Catrin Maria Åberg (53p) Niklas Gunnar Åberg (52p) Anders Patrik Wirlén (52p) Jan Erik Kahlin (52p) Per Anders Ekstrand (52p) Björn Carlsson Kinning (52p) Magnus Peter Einar Ros (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Hans-Åke Gunnar Pehrsson (48p) Erik Lars Reinholdsson (48p) Ulf Johan Gunnar Larsson Lindstrand (44p) Torsten Adolf Lyth (44p) Leif Anders Söderlund (43p) Per Mikael Wallteg (43p) Maria Birgitta Hamrefors (42p) Lars Gunnar Håkan Nilsson (36p) Björn Hugo Willehard Hagberg (36p) Bo Eric Holmberg (36p) Britt-Marie Elisabet Flyckt Hagberg (36p) Bengt-Johan Sköld (33p) Kent Arne Emanuel Idenius (32p) Leif Thomas Johansson (31p) Alf Göte Andersson (30p) Norma Judith Munoz Gomez (30p) Ola Stig Oskar Andrén (30p) Bengt Henrik Arenblad (30p) Jessica Andrea Moya Munoz (30p) Christer Beijbom (30p) Benita Solveig Irén Boström (30p) Magnus Patrik Swahn (30p) Kenya Ines Lundblad (30p) Erik Jesper Neikter (30p) Bo Erik Isaksson (30p) Carl Anders Peter Claus (30p) Per Gunnar Schild (30p) Stefan Malmén (29p) Jan Eric Thorsten Edhäll (28p) Jesper Göran Kervefors (27p) Peter Claes Eric König (27p) Roger Olof Karlström (27p) Bo Göran Röstberg (26p) Mats Eugen Ahlström (26p) Annelie Christina Rosengren (26p) Karl Jörgen Austler (26p) Tove Elisabet Skarstedt (26p) Håkan Fredrik Erholt (25p) Inga-Lill Teresia Lindgren (24p) Thomas Erik Berg (24p) Peter Mikael Laurelli (24p) Hans Tomas Bennich (24p) Ylva Katarina Laurelli (23p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Mats Olof Nordebäck (19p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Åsa Viktoria Wallstedt (17p) Per Gustaf Johan Gustafsson (17p) Jan Gustav Axel Bennich (16p) Liz Maria Borg (15p) Hans Michael Lindberg (14p) Johanna Kristina Sällvin (14p) Karin Helene Olausson (14p) Johan Magnus Peter Erkes (9p) Christina Monica Hjorth (8p) Herbert Almar Arvidson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.