Hans Gustaf Mattias Jonsson (45p)

Man, Född: 1970
Rangordningen antal relationer
Lars Göran Lundström (2) Gudmundur Magnus Thorarensen (2) Nils Forsberg (2) Ulf Yngve Bjöns (2) Hans Rickard Ivan Kjellmodin-Hansen (2) Rolf Nicklas Kullberg (2) Bo Magnus Järnklev (2) Marie Viola Vilhelmina Frykholm (2) Hans Per Erik Jönsson (2) Sven Arvid Johansson (2) Caj William Perrin (2) Linus Oliver Lundmark (2) Karl Christopher Engman (1) (1) Erik Göran Långsved (1) (1) Eva Maria Olofsson Linder (1) Pär Lennart Harald Johansson (1) Karl Folke Lilja (1) (1) Kerstin Monica Ek (1) (1) Clas Anders Tegerstrand (1) Svend Mathias Thomsen (1) Selver Krpuljevic (1) Lars-Erik Heintz (1) Carl Martin Brenner (1) Anna-Märta Andersson (1) Anders Viktor Borgs (1) Inger Margareta Dahle (1) Kujtim Salihu (1) Erika Eva Maria Heintz (1) Jan Anders Thyberg (1) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (1) Johan Henrik Magnusson Luther (1) Rolf Carl Berne Dahlberg (1) Erik Gustaf Brusewitz (1) Pär-Göran Mikael Winkvist (1) Pia Erica Gunhild Claesson (1) Michael Gustav Erik Marchal (1) Erik Andreas Hager (1) Anna Jeanette Almberg (1) Björn Gunnar Andersson (1) (1) Johan Henrik Sidenmark (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Nils Marcus Åkerstedt (1) Eva Anneli Heintz (1) Klaus Jensen (1) Nina Birgitta Selander (1) Susanne Marie Skarpsvärd (1) Jan Gösta Larsson (1) Mathias Ludvig Steininger (1) Björn Folke Rosengren (1) Niklas Lohmann (1) Pål Cristian Folke Wingren (1) Anna Evelina Engman (1) Per Torsten Stefan Widén (1) Ingvar Axel Hjalmar Zöögling (1) Johnny Ingemar Svedberg (1) Johannes Thomas Muellner (1) Sven Magnus Fredmer (1) Lars Daniel Christer Andersson (1) Lars Patrik Edvard Andersson (1) Axel Lars-Erik Sjögren (1) Jan Carl Magnus Ellström (1) Carl Johan Bennarsten (1) Lars Åke Gunnar Svensk (1) Gustav Henrik Stridsberg (1) Maryanne Alice Cecilia Jonsson (1) Anders Sven-Eric Jansson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Cecilia Birgitta Österberg (1) Jan Niclas Ahlstrand (1) Bo Torsten Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anna Jeanette Almberg (79p) Pär Lennart Harald Johansson (75p) Nils Forsberg (71p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (69p) Björn Gunnar Andersson (68p) Björn Folke Rosengren (68p) (67p) Pål Cristian Folke Wingren (63p) Inger Margareta Dahle (61p) Linus Oliver Lundmark (60p) Carl Martin Brenner (56p) Bo Magnus Järnklev (56p) Hans Per Erik Jönsson (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) (49p) Johnny Ingemar Svedberg (49p) Karl Folke Lilja (48p) Per Torsten Stefan Widén (48p) Svend Mathias Thomsen (46p) Johannes Thomas Muellner (46p) Gudmundur Magnus Thorarensen (44p) Erik Andreas Hager (44p) Lars Daniel Christer Andersson (44p) Sven Arvid Johansson (44p) Klaus Jensen (42p) Anders Viktor Borgs (40p) Nils Marcus Åkerstedt (39p) Ingvar Axel Hjalmar Zöögling (38p) (37p) Axel Lars-Erik Sjögren (36p) Carl Johan Bennarsten (36p) Erik Göran Långsved (35p) Caj William Perrin (35p) (34p) Ulf Yngve Bjöns (34p) Rolf Carl Berne Dahlberg (34p) (33p) Kujtim Salihu (33p) Erika Eva Maria Heintz (33p) Michael Gustav Erik Marchal (33p) Lars Patrik Edvard Andersson (33p) Lars-Erik Heintz (32p) Lars Göran Lundström (32p) Anna-Märta Andersson (32p) Eva Anneli Heintz (32p) Nina Birgitta Selander (32p) Jan Carl Magnus Ellström (32p) Gustav Henrik Stridsberg (32p) Anders Sven-Eric Jansson (32p) Knut Olof Mikael Rosén (32p) Cecilia Birgitta Österberg (32p) Anna Evelina Engman (25p) Karl Christopher Engman (24p) Kerstin Monica Ek (23p) Clas Anders Tegerstrand (23p) Johan Henrik Sidenmark (23p) Susanne Marie Skarpsvärd (23p) Hans Rickard Ivan Kjellmodin-Hansen (21p) Marie Viola Vilhelmina Frykholm (20p) Johan Henrik Magnusson Luther (19p) Niklas Lohmann (19p) Pär-Göran Mikael Winkvist (18p) Pia Erica Gunhild Claesson (17p) Rolf Nicklas Kullberg (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Maryanne Alice Cecilia Jonsson (17p) Lars Åke Gunnar Svensk (16p) Jan Ingvar Tommy Mårtensson (15p) Selver Krpuljevic (12p) Jan Anders Thyberg (10p) Jan Gösta Larsson (10p) Jan Niclas Ahlstrand (10p) Eva Maria Olofsson Linder (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.