Jonas Mikael Johansson (34p)

Man, Född: 1971
Roller
Rangordningen antal relationer
Lars Mikael Torsson (2) Inger Christina Widermark (2) Ulla Margareta Rhodén (2) Sven Reino Svärdh (2) Margareta Wennerström (2) Bengt Erik Almström (2) Kalle Alban Herlitz (2) Bo Magnus Bäcklund (2) Lennart Karl-Johan Bergström (2) Staffan GW Levin (2) (1) John Ragnar Dahlfors (1) Karl Sören Thunström (1) Håkan Johan Tegner Andreasson (1) Truls Olof Ganelius (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) Hans Lennart Henry Persson (1) Lars Johan Sellström (1) Eva Margareta Eljans (1) Per-Åke Malmgren (1) Fredrik Arne Gunnar Pahlett (1) Carl Anders Alm (1) John Karl Jerker Brolin (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Erik Richard Nygren (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Lars Peter Jakob Wåhlin (1) Anna Östlund (1) Björn Jonas Jonasson (1) Erik Robert Albertson (1) Lars-Åke Fransson (1) Hans Göran Nordström (1) Jan Erik Lundqvist (1) Peter Anders Holstensson (1) (1) Lars-Göran Falkeskog (1) Carl Magnus Bergman (1) Lars Åke Holstensson (1) Sven Magnus Fredmer (1) Carl Joacim Gustavsson (1) Nils Gösta Christer Sturmark (1) Marie Kristina Gabrielsson (1) Bo Christer Eriksson (1) Carl Jimmy Oscarsson (1) (1) Maria Katarina Claesson (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Sven Per Björn Aspling (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Björn Olof Taube (1) Hans Chandra Pandeya (1) Arne Gustav Fransson (1) Hans Magnus Winterman (1) Nils Erik Engström (1) Carl Michael Klingvall (1) Marc André Hulthén (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Tommy Kari Kristian Langenhof (1) (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) Claes Göran Forsberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karl Sören Thunström (63p) Eva Margareta Eljans (61p) (59p) (55p) Hans Niclas Göran Lundqvist (52p) (44p) Per-Åke Malmgren (43p) Lars-Göran Falkeskog (43p) Margareta Wennerström (42p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Ulla Margareta Rhodén (41p) Erik Richard Nygren (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Björn Olof Taube (41p) Lars Peter Jakob Wåhlin (40p) Fredrik Arne Gunnar Pahlett (38p) Lennart Karl-Johan Bergström (38p) Kalle Alban Herlitz (37p) Björn Jonas Jonasson (35p) Maria Katarina Claesson (35p) Carl Michael Klingvall (35p) John Karl Jerker Brolin (34p) Peter Anders Holstensson (34p) Lars Åke Holstensson (34p) Marie Kristina Gabrielsson (34p) Nils Erik Engström (34p) Marc André Hulthén (34p) Tommy Kari Kristian Langenhof (34p) John Ragnar Dahlfors (33p) (33p) Claes Göran Forsberg (30p) Mikael Andréas Wedberg (28p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Lars Johan Sellström (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Nils Gösta Christer Sturmark (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Staffan GW Levin (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Truls Olof Ganelius (25p) Carl Anders Alm (24p) Carl Joacim Gustavsson (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Lars Mikael Torsson (23p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Bengt Erik Almström (22p) Sven Magnus Fredmer (19p) Arne Gustav Fransson (17p) Erik Robert Albertson (14p) Hans Lennart Henry Persson (13p) Anna Östlund (12p) Sven Reino Svärdh (12p) Pierre Eugen Pettersson (11p) Bo Magnus Bäcklund (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.