Jonas Mikael Johansson (34p)

Man, Född: 1971
Roller
Rangordningen antal relationer
Kalle Alban Herlitz (3) Lars Mikael Torsson (3) Inger Christina Widermark (2) Ulla Margareta Rhodén (2) Margareta Wennerström (2) Bengt Erik Almström (2) Bo Magnus Bäcklund (2) Lennart Karl-Johan Bergström (2) Staffan GW Levin (2) (1) Bo Torsten Nilsson (1) John Ragnar Dahlfors (1) Karl Sören Thunström (1) Peter Jonas Michael Carlborg (1) Håkan Johan Tegner Andreasson (1) Truls Olof Ganelius (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) Hans Lennart Henry Persson (1) Lars Johan Sellström (1) Eva Margareta Eljans (1) Per-Åke Malmgren (1) Fredrik Arne Gunnar Pahlett (1) Carl Anders Alm (1) John Karl Jerker Brolin (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Erik Richard Nygren (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Lars Peter Jakob Wåhlin (1) Anna Östlund (1) Björn Jonas Jonasson (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Lars-Åke Fransson (1) Hans Göran Nordström (1) Jan Erik Lundqvist (1) Peter Anders Holstensson (1) (1) Lars-Göran Falkeskog (1) Carl Magnus Bergman (1) Lars Åke Holstensson (1) Sven Magnus Fredmer (1) Carl Joacim Gustavsson (1) Nils Gösta Christer Sturmark (1) Marie Kristina Gabrielsson (1) Bo Christer Eriksson (1) Carl Jimmy Oscarsson (1) (1) Maria Katarina Claesson (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Sven Per Björn Aspling (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Björn Olof Taube (1) Hans Chandra Pandeya (1) Arne Gustav Fransson (1) Hans Magnus Winterman (1) Nils Erik Engström (1) Carl Michael Klingvall (1) Marc André Hulthén (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Tommy Kari Kristian Langenhof (1) (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) Claes Göran Forsberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(63p) (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Karl Sören Thunström (59p) Hans Niclas Göran Lundqvist (56p) (53p) Bo Torsten Nilsson (52p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) (42p) Lars-Göran Falkeskog (42p) Margareta Wennerström (42p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Erik Richard Nygren (41p) Ulla Margareta Rhodén (41p) Kalle Alban Herlitz (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Lars Peter Jakob Wåhlin (40p) Björn Olof Taube (37p) Lennart Karl-Johan Bergström (37p) Marie Kristina Gabrielsson (36p) Mikael Andréas Wedberg (36p) Fredrik Arne Gunnar Pahlett (35p) Per-Åke Malmgren (34p) John Karl Jerker Brolin (34p) Peter Anders Holstensson (34p) Lars Åke Holstensson (34p) Nils Erik Engström (34p) Marc André Hulthén (34p) Tommy Kari Kristian Langenhof (34p) John Ragnar Dahlfors (33p) Claes Göran Forsberg (30p) Carl Joacim Gustavsson (29p) Lars Mikael Torsson (28p) Peter Jonas Michael Carlborg (27p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Carl Michael Klingvall (27p) Lars Johan Sellström (26p) Carl Anders Alm (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Nils Gösta Christer Sturmark (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Staffan GW Levin (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Bengt Erik Almström (22p) Björn Jonas Jonasson (19p) Maria Katarina Claesson (18p) Sven Magnus Fredmer (17p) Truls Olof Ganelius (16p) Hans Lennart Henry Persson (15p) Arne Gustav Fransson (15p) Hans Göran Nordström (11p) Bo Magnus Bäcklund (9p) Pierre Eugen Pettersson (8p) Anna Östlund (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.