Klas Peter Larsson (45p)

Man, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
Charlotte Elisabeth Sjögren (26) Per Wiking Sjöstrand (23) Mats Johan Jörgen Sandell (19) Rickard Erik Ärlig (8) Lars Ove Gustafsson (7) Dan Morgan Linde (6) Joakim Jörénius (5) Reine Sigurd Larsson (4) Hans Peter Bengtsson (4) Maud Elisabet Häggberg (4) Karl Johan Larsson (4) Clas Henrik Tegidius (4) Anneli Linnéa Eleonora Cederberg (4) Sten-Eric Adolfsson (3) Dan Kristian Grönskog (3) Karl Arne Henrik Larsson (3) Karl Andreas Bruzelius (3) Lars Göran Aronsson (3) Karl Johan Niclas Törnström (2) Lars Peter Göte Andersson (2) Bo Jörgen Larsson (2) Hans Anders Lindén (2) Lars Peter Westman (2) Leif Stig Patric Larzon (2) Peter-Olof Pettersson (1) Hans Ivar Brama Fredriksson (1) Ove Andreas Mathiasen (1) Inger Margareta Dahle (1) Frank Gerhard Schwertner (1) Kjell Gunnar Landberg (1) Andreas Christian Timmermann (1) Kenneth Torbjörn Borg (1) Kjell Håkan Lagergren (1) Johan Hagman (1) Kjell Åke Jonsson (1) Claes-Olof Mattiasson (1) Nayef Ziad Shehadeh (1) Kjell Johan Gustafsson (1) Göran Herbert Johnsson (1) Gustav Tony Holm (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Hans Christer Westlund (1) Ulf Joakim Höglund (1) Per Jörgen Tyrén (1) Jonas Patrik Hagman (1) Hans Magnus Tholin (1) Ingrid Kristina Mattiasson (1) Nils Reinhold Mikael Parnelöv (1) Pernilla Victoria Erlandsson (1) Anders Viktor Borgs (1) Stefan Mattias Hellman (1) Bo Jonas Arnesson (1) Nils Peter Årnerud (1) Andreas Christer Lorin (1) Madeleine Cecilia Fors (1) Matts Ingemar Zetterström (1) Emil Lars Johan Pettersson (1) Roy Antero Köpman (1) Sven Tomas Danielsson (1) Jasmin Muharemovic (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Wiking Sjöstrand (66p) Karl Andreas Bruzelius (64p) Charlotte Elisabeth Sjögren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Jonas Patrik Hagman (48p) Johan Hagman (47p) Göran Herbert Johnsson (46p) Dan Kristian Grönskog (45p) Karl Johan Larsson (45p) Leif Stig Patric Larzon (45p) Hans Peter Bengtsson (42p) Sten-Eric Adolfsson (41p) Hans Ivar Brama Fredriksson (41p) Karl Johan Niclas Törnström (41p) Kenneth Torbjörn Borg (41p) Karl Arne Henrik Larsson (41p) Bo Jörgen Larsson (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Lars Peter Westman (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Anneli Linnéa Eleonora Cederberg (41p) Madeleine Cecilia Fors (41p) Lars Peter Göte Andersson (39p) Nayef Ziad Shehadeh (39p) Hans Anders Lindén (39p) Per Jörgen Tyrén (39p) Joakim Jörénius (39p) Nils Peter Årnerud (39p) Sven Tomas Danielsson (39p) Kjell Åke Jonsson (38p) Rickard Erik Ärlig (37p) Kjell Håkan Lagergren (37p) Dan Morgan Linde (37p) Nils Reinhold Mikael Parnelöv (37p) Kjell Johan Gustafsson (36p) Pernilla Victoria Erlandsson (35p) Matts Ingemar Zetterström (34p) Stefan Mattias Hellman (33p) Peter-Olof Pettersson (29p) Kjell Gunnar Landberg (26p) Ulf Joakim Höglund (26p) Andreas Christer Lorin (26p) Reine Sigurd Larsson (23p) Emil Lars Johan Pettersson (23p) Hans Magnus Tholin (21p) Jasmin Muharemovic (21p) Ingrid Kristina Mattiasson (20p) Clas Henrik Tegidius (20p) Roy Antero Köpman (20p) Claes-Olof Mattiasson (19p) Maud Elisabet Häggberg (16p) Hans Christer Westlund (16p) Bo Jonas Arnesson (16p) Frank Gerhard Schwertner (15p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Lars Ove Gustafsson (14p) Andreas Christian Timmermann (14p) Ove Andreas Mathiasen (11p) Gustav Tony Holm (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.