Per John Strand (50p)

Man, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
Kjell Gunnar Schön (3) Dag Anders Blomquist (3) Bo Gösta Suneson (3) Maria Birgitta Schyllander (3) Erik Anders Asp (3) Kent Olof Carlsson (3) Eva Johanna Maria Sammeli (3) Per Anders Haglund (3) Sven Arne Georgsson (3) Stefan Erik Bratt (3) Nils David Alexander Hagberg (3) Åsa Ingrid Margareta Lecoq Hessman (3) Per Anders Hvittfeldt (3) Tonny Bengt Lauritz Sandell (3) Jan-Mikael Christer Ankers (3) Tord Herbert Görling (3) Sven David Tomas Näsfeldt (3) Berit Marie Klangebo (2) Annika Elisabeth Engström (2) Lena Cecilia Holmberg Wallberg (2) Karin Ingalill Larsson (2) Maud Maria Albanson (2) Johan Henrik Nilsson (2) Leif Richard Nilsson (1) Gerhard Johannes Wennerström (1) Marita Caroline Ottosson (1) Per Mattias Skoglund (1) Julija Markensten (1) Avni Ismaili (1) Lars Johan Ekström (1) Nils Håkan Ahlqvist (1) Anders Patrik Lells (1) Zakarias Abna Aissa (1) Björn Peter Petersson (1) Paul Fredrik Johnsson (1) Niklas Hans Daniel Strid (1) Bo Arne Holmström (1) Ken Lennart Forsberg (1) Micha David Gottfarb (1) Magnus Gustaf Samuel Åkerhielm (1) Jens Malte Karlsson (1) Bo Göran Hägglund (1) Hans Erik Albert Johansson (1) Crister Mikael Fritzson (1) Jan Jacob Friedman (1) Lars Johan Wadman (1) Torbjörn Hybinette (1) Camilla Margareta Fahlander (1) Lars Olle Holmqvist (1) John Robert Sjölund (1) Karl Magnus Linus Eriksson (1) Kjell Mikael Danielsson (1) Anders Martin Moraeus (1) Tore Karl Erik Claesson (1) Rolf Lennart Lundqvist (1) Lena Maria Gellerhed (1) Anna Cecilia Strand (1) Hans Lars-Erik Granberg (1) Eva Maria Tiseus (1) Rune Stefan Magnusson (1) (1) Anna Helena E Fridell Grönlund (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Nils Per Micael Schultze (1) Hans Göran Olsson (1) Lena Christina Herrmann (1) Karl Lennart Devette Käll (1) Lars Olov Backström (1) Claes Lennart Gotthold (1) Birgitta Helen Olausson (1) Lars Henrik Dagnäs (1) (1) Mats Göran Johannesson (1) (1) Bengt Olof Ahremark (1) (1) Thomas Erik Berg (1) Gustaf Esaias Myrsten (1) Mats Torgny Andersson (1) Kim Martin Kenneth Sneits (1) Claes Henrik Björnsson Birath (1) Carl Tobias Love Johansson (1) Christina Helen Bergh (1) Per Jonathan Bexelius (1) Mats Göran Gustafsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karl Lennart Devette Käll (83p) Birgitta Helen Olausson (82p) Crister Mikael Fritzson (81p) (77p) Kjell Gunnar Schön (75p) Berit Marie Klangebo (75p) Avni Ismaili (75p) Anders Patrik Lells (75p) Niklas Hans Daniel Strid (75p) Lars Olle Holmqvist (75p) Lena Cecilia Holmberg Wallberg (75p) (75p) (75p) Maud Maria Albanson (75p) Jan Jacob Friedman (68p) Leif Richard Nilsson (67p) Hans Göran Olsson (67p) Per Mattias Skoglund (66p) Lars Johan Ekström (66p) Hans Erik Albert Johansson (66p) John Robert Sjölund (66p) Anders Martin Moraeus (66p) Bo Göran Hägglund (64p) Nils Håkan Ahlqvist (62p) Lena Christina Herrmann (60p) Marita Caroline Ottosson (50p) Julija Markensten (50p) Lars Johan Wadman (50p) Camilla Margareta Fahlander (50p) Karl Magnus Linus Eriksson (50p) Rune Stefan Magnusson (50p) Lars Olov Backström (50p) Lars Henrik Dagnäs (50p) Mats Göran Johannesson (50p) Mats Göran Gustafsson (50p) Ken Lennart Forsberg (49p) Dag Anders Blomquist (44p) Zakarias Abna Aissa (43p) Eva Johanna Maria Sammeli (43p) Karin Ingalill Larsson (43p) Micha David Gottfarb (42p) Tore Karl Erik Claesson (42p) Per Anders Haglund (42p) Tonny Bengt Lauritz Sandell (42p) Tord Herbert Görling (42p) Björn Peter Petersson (41p) Maria Birgitta Schyllander (41p) Erik Anders Asp (41p) Kent Olof Carlsson (41p) Sven Arne Georgsson (41p) Åsa Ingrid Margareta Lecoq Hessman (41p) Bengt Olof Ahremark (41p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Hans Lars-Erik Granberg (38p) Kim Martin Kenneth Sneits (37p) Carl Tobias Love Johansson (37p) Magnus Gustaf Samuel Åkerhielm (36p) Gustaf Esaias Myrsten (36p) Christina Helen Bergh (35p) Anna Helena E Fridell Grönlund (30p) Claes Lennart Gotthold (30p) Eva Maria Tiseus (28p) Claes Henrik Björnsson Birath (28p) (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Thomas Erik Berg (24p) Gerhard Johannes Wennerström (20p) Per Anders Hvittfeldt (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Paul Fredrik Johnsson (16p) Johan Henrik Nilsson (16p) Rolf Lennart Lundqvist (15p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Annika Elisabeth Engström (14p) Per Jonathan Bexelius (14p) Kjell Mikael Danielsson (13p) Bo Arne Holmström (12p) Anna Cecilia Strand (10p) Nils Per Micael Schultze (8p) Bo Gösta Suneson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.