Karl Magnus Wikner (47p)

Man, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
Anders Olof Daniel Carlsson (20) Anders Mikael Nilsson (13) Lars Anders Larsson (9) Jan Anders Fredrik Lovén (9) Jan Totte Dahlin (8) Jan Peter Sebastian C Silfverswärd (7) Carl Gustaf Evert Palmstierna (4) Carl Lauritz Michael Bengtsson (4) Nils Håkan Stensson Wersäll (4) Ivan Mikael Larsson (4) Karl Johan Lindqvist (3) Patrik Gustav Harry Enblad (3) Lars Sören Jarbrand (2) Carl Christian Ottander (2) Ann Astrid Maria Olsson (2) Anna Kristina Stenberg (2) Anna Maria Ljunggren (2) Siv Nina Inger Ollesson (2) Marie Sussanne Sundvall (2) Lars Kent Andersson (2) Hans Lennart Österlund (2) Pär Martin Tegerstrand (2) Åsa Sofia Thelin (2) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (2) Mikael Stefan Köver (2) Karin Agneta Helena Enblad (2) Pontus Emanuel Dahlström (2) Ulf Adelsohn (2) Carl Magnus Eidvall (2) Jan Ivar Arpi (2) Lars-Inge Roland Bergheim (2) Sven Håkan Daniel Fjelner (1) Rolf Peter Johansson (1) Björn Stefan Ohlsén (1) Jan Stefan Frodig (1) Bo Anders Christer Ericsson (1) Lars Magnus Månsson (1) Matts Johan Svensson (1) Anders Göran Hellgren (1) Jonas Stefan Irnell (1) Stefan Martin Jamshid Pousette (1) Jost Albert Tobias Enbom (1) Dag Jonas Alexander Flach (1) Nils Johan Gladh (1) Peter Gunnar Eriksson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Anders Einar Roos (1) Jan Anders Florén (1) Carl Johan Willem de Geer (1) Bahram Bolghari (1) Klas Börje Theander (1) Hans Ruben Sundström (1) Mattias Eriksson (1) Helena Margareta Jacobsson (1) Erik Ansgar Saers (1) Per Roger Carlbäck (1) Jens Erik Orgren (1) Ulf Peder Robin Sveger (1) Per Michael Emil Heumann (1) Niclas Lennart Thomasson (1) Eva Wilhelmina Brostedt (1) Barbro Marie Friman (1) Carl Fredrik Klerne (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Bengt Erik Magnus Brynne (1) Anders Viktor Borgs (1) Inger Margareta Dahle (1) Gustaf Ulrik von Essen (1) Mats Peter Jonsson (1) Sven Johan Boström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Nils Håkan Stensson Wersäll (71p) Inger Margareta Dahle (63p) Ulf Adelsohn (57p) Hans Lennart Österlund (56p) Carl Johan Willem de Geer (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Lars Sören Jarbrand (49p) Jan Ivar Arpi (49p) Åsa Sofia Thelin (48p) Ann Astrid Maria Olsson (47p) Jonas Stefan Irnell (47p) Erik Ansgar Saers (47p) Barbro Marie Friman (47p) Carl Magnus Eidvall (47p) Carl Gustaf Evert Palmstierna (44p) Anders Viktor Borgs (41p) Jan Peter Sebastian C Silfverswärd (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Patrik Gustav Harry Enblad (38p) Nils Johan Gladh (35p) Björn Stefan Ohlsén (32p) Sven Håkan Daniel Fjelner (31p) Bo Anders Christer Ericsson (31p) Karl Johan Lindqvist (31p) Carl Christian Ottander (31p) Lars Kent Andersson (31p) Ivan Mikael Larsson (31p) Mikael Stefan Köver (28p) Stefan Martin Jamshid Pousette (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Anders Mikael Nilsson (24p) Per Roger Carlbäck (24p) Gustaf Ulrik von Essen (24p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Pär Martin Tegerstrand (23p) Pontus Emanuel Dahlström (23p) Anders Göran Hellgren (22p) Jan Anders Florén (20p) Karin Agneta Helena Enblad (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Anna Maria Ljunggren (18p) Dag Jonas Alexander Flach (17p) Rolf Peter Johansson (16p) Jan Stefan Frodig (16p) Lars Magnus Månsson (16p) Anders Einar Roos (16p) Marie Sussanne Sundvall (16p) Bahram Bolghari (16p) Jens Erik Orgren (16p) Niclas Lennart Thomasson (16p) Eva Wilhelmina Brostedt (16p) Bengt Erik Magnus Brynne (16p) Ulf Peder Robin Sveger (15p) Carl Fredrik Klerne (15p) Anna Kristina Stenberg (14p) Peter Gunnar Eriksson (14p) Klas Börje Theander (14p) Sven Johan Boström (13p) Matts Johan Svensson (12p) Jost Albert Tobias Enbom (10p) Per Michael Emil Heumann (10p) Mats Peter Jonsson (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.