Karl Magnus Wikner (48p)

Man, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
Anders Olof Daniel Carlsson (29) Anders Mikael Nilsson (21) Jan Peter Sebastian C Silfverswärd (4) Nils Håkan Stensson Wersäll (4) Hans Lennart Österlund (3) Carl Magnus Eidvall (3) Carl Gustaf Evert Palmstierna (2) Lars Sören Jarbrand (2) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (2) Rolf Mikael Pauli (2) Mikael Stefan Köver (2) Marie Sussanne Sundvall (2) Ivan Mikael Larsson (2) Lars-Inge Roland Bergheim (2) Per Stefan Jerker Nordström (2) Pär Martin Tegerstrand (2) Pontus Emanuel Dahlström (2) Anna Maria Ljunggren (2) Siv Nina Inger Ollesson (2) Anders Einar Roos (1) Lars Kent Andersson (1) Gustaf Ulrik von Essen (1) Matts Johan Svensson (1) Jost Albert Tobias Enbom (1) Anders Göran Hellgren (1) Ulf Peder Robin Sveger (1) Peter Gunnar Eriksson (1) Jan Anders Florén (1) Bahram Bolghari (1) Per Michael Emil Heumann (1) Joakim Samuel Künstlicher (1) Hans-Peter Albert Ostler (1) Bo Anders Christer Ericsson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Stefan Martin Jamshid Pousette (1) Klas Börje Theander (1) Jens Erik Orgren (1) Hans Ruben Sundström (1) Dag Jonas Alexander Flach (1) Helena Margareta Jacobsson (1) Eva Wilhelmina Brostedt (1) Carl Fredrik Klerne (1) Bengt Erik Magnus Brynne (1) Lars Peter Neman (1) Sven Håkan Daniel Fjelner (1) Björn Stefan Ohlsén (1) Lars Kristian Hahne (1) Carl Johan Willem de Geer (1) Barbro Marie Friman (1) Per Roger Carlbäck (1) Anders Viktor Borgs (1) Inger Margareta Dahle (1) Niclas Lennart Thomasson (1) Ann Astrid Maria Olsson (1) Jan Stefan Frodig (1) Lars Magnus Månsson (1) Patrik Gustav Harry Enblad (1) Ulf Adelsohn (1) Nils Håkan Kainert (1) Nils Johan Gladh (1) Caj Daniel Tigerstedt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Nils Håkan Stensson Wersäll (71p) Ulf Adelsohn (68p) Inger Margareta Dahle (61p) Carl Johan Willem de Geer (55p) Barbro Marie Friman (49p) Hans Lennart Österlund (47p) Carl Magnus Eidvall (47p) Anders Mikael Nilsson (47p) Carl Gustaf Evert Palmstierna (43p) Anders Viktor Borgs (40p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Caj Daniel Tigerstedt (39p) Lars Sören Jarbrand (38p) Pontus Emanuel Dahlström (37p) Nils Johan Gladh (35p) Hans-Peter Albert Ostler (33p) Ivan Mikael Larsson (31p) Sven Håkan Daniel Fjelner (31p) Jan Peter Sebastian C Silfverswärd (30p) Björn Stefan Ohlsén (30p) Lars Kent Andersson (28p) Joakim Samuel Künstlicher (27p) Patrik Gustav Harry Enblad (26p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Gustaf Ulrik von Essen (24p) Stefan Martin Jamshid Pousette (24p) Per Roger Carlbäck (24p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Pär Martin Tegerstrand (23p) Anders Göran Hellgren (22p) Jost Albert Tobias Enbom (21p) Jan Anders Florén (20p) Bo Anders Christer Ericsson (18p) Anna Maria Ljunggren (18p) Rolf Mikael Pauli (17p) Anders Einar Roos (16p) Marie Sussanne Sundvall (16p) Jens Erik Orgren (16p) Carl Fredrik Klerne (16p) Niclas Lennart Thomasson (16p) Bahram Bolghari (15p) Matts Johan Svensson (14p) Ulf Peder Robin Sveger (14p) Klas Börje Theander (14p) Lars Peter Neman (14p) Per Stefan Jerker Nordström (14p) Lars Kristian Hahne (14p) Nils Håkan Kainert (14p) Dag Jonas Alexander Flach (13p) Eva Wilhelmina Brostedt (13p) Bengt Erik Magnus Brynne (13p) Jan Stefan Frodig (13p) Lars Magnus Månsson (13p) Peter Gunnar Eriksson (10p) Per Michael Emil Heumann (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Ann Astrid Maria Olsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.