Erik Christoffer Hild

Man, Född: 1970
Rangordningen antal relationer
Sven-Åke Ingvar Lundén (2) Inger Margareta Dahle (2) Christer Johan Lundén (2) Anders Viktor Borgs (2) Folke Ingvar Lundén (2) Anders Lars Lundén (2) Robert Stig Ivar Hållstrand (1) Hans Weigl (1) Peter Wallenberg (1) Oleg Mukhin (1) Karl Stefan Andersson (1) Jacob Wallenberg (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Sten Åke Gattberg (1) Mats Torgny Andersson (1) Hans Lennart af Petersens (1) Sten Christian Kronnäs (1) Ingrid M Elisabeth Myrsten Väänänen (1) Nils Andreas Nyberg (1) Gustaf Esaias Myrsten (1) Eva Kristina Bard (1) Jonas Gunnar Rune (1) Nils Magnus Ulf Nilsson (1) Emmy Linnea Andersson (1) Frida Lena Matilda Karlsson (1) Nils Gösta Linderfalk (1) Ulf Jörgen Berglund (1) Lars Jonas Borgh (1) Lars Robert Stalebrant (1) Birgitta Elisabet Widesdotter Weigl (1) Hans Gustaf Olofsson Wibom (1) Niklas Ingemar Johansson (1) Lars Oskar Weigl (1) Per Svante Nylén (1) Lars Johan Gattberg (1) Karl-David Krister Björkman (1) Märtha Margareta Wiming (1) Jan Erik Berg (1) Inger Elise Myrsten (1) Sven Gunnar Väänänen (1) Bernt Eric Andersson (1) Claes Mikael Jennel (1) Madeleine Rune (1) Gerda Margareta Börjesson (1) Sofie Birgitta Andersson (1) Jörgen Joseph Lazar (1) Jan Sören Peter Andersson (1) Jessica Elisabeth Örn (1) John Ruyter (1) Stephen Ferber (1) Bo Torsten Nilsson (1) Björn Ingmarsson Fernström (1) Monika Margareta Wannholm (1) Peter Åke Wallenberg (1) Oscar Göran Fredlund (1) Tomas Björn Gunnar Wahlgren (1) Lars Johan Myrsten (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Eva Marianne Myrsten (1) Eric Hans Olof Lindahl (1) Mats Håkan Andersson (1) Birgitta Andersson (1) Ebba Cecilia H af Petersens (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Marianne Taylor (1) Eivor Inga-Lill Larsson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Per Gösta Jonas Andersson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jacob Wallenberg (93p) Peter Åke Wallenberg (88p) Björn Ingmarsson Fernström (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Lars Johan Gattberg (59p) Hans Gustaf Olofsson Wibom (58p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Ulf Jörgen Berglund (51p) Anders Viktor Borgs (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Jan Sören Peter Andersson (39p) John Ruyter (39p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Per Gösta Jonas Andersson (39p) Gustaf Esaias Myrsten (36p) Niklas Ingemar Johansson (36p) Bernt Eric Andersson (34p) Robert Stig Ivar Hållstrand (33p) Hans Lennart af Petersens (33p) Christer Johan Lundén (31p) Sven-Åke Ingvar Lundén (30p) Anders Lars Lundén (30p) Eric Hans Olof Lindahl (30p) Mats Håkan Andersson (27p) Claes Mikael Jennel (25p) Jessica Elisabeth Örn (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Karl Stefan Andersson (22p) Birgitta Elisabet Widesdotter Weigl (22p) Hans Weigl (21p) Lars Oskar Weigl (21p) Ebba Cecilia H af Petersens (21p) Folke Ingvar Lundén (19p) Mats Torgny Andersson (18p) Stephen Ferber (18p) Oleg Mukhin (17p) Lars Jonas Borgh (17p) Marianne Taylor (17p) Sten Christian Kronnäs (16p) Nils Andreas Nyberg (16p) Lars Robert Stalebrant (16p) Per Svante Nylén (16p) Karl-David Krister Björkman (16p) Jan Erik Berg (16p) Tomas Björn Gunnar Wahlgren (16p) Sten Åke Gattberg (15p) Ingrid M Elisabeth Myrsten Väänänen (15p) Märtha Margareta Wiming (15p) Inger Elise Myrsten (15p) Sven Gunnar Väänänen (15p) Lars Johan Myrsten (15p) Eva Marianne Myrsten (15p) Birgitta Andersson (15p) Nils Gösta Linderfalk (14p) Monika Margareta Wannholm (14p) Jonas Gunnar Rune (13p) Emmy Linnea Andersson (13p) Madeleine Rune (13p) Sofie Birgitta Andersson (13p) Jörgen Joseph Lazar (13p) Peter Wallenberg (11p) Nils Magnus Ulf Nilsson (11p) Gerda Margareta Börjesson (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.