Patrik Anders Mellgren (37p)

Man, Född: 1970
Rangordningen antal relationer
Camilla Marie Sabina Norell (26) Per Alnefelt (26) Mathias Ulf Gunnar Wallestam (24) Johan Patrik Philip Essehorn (24) Jens Robert Andersson (24) Annica Ruth Pettersson (21) Peeter Kinnunen (21) Lars Johan Varland (16) Niklas Ernst Bill Svantesson (6) Johan Gustaf Anders Andersson (5) Åke Sven Erik Ring (3) Per Henrik Orrbeck (2) Susanne Elizabeth Falk (2) Per Gunnar Ångström (2) Helén Marita Lyckstedt (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Louise Anita Margaretha Eklund (2) Jens Olof Martin Rastad (2) Lars Mattias Johansson (2) Anders Knut Erik Jerkeryd (2) Stefan Johan Lanefelt (2) Erik Patrik Waldemar Karlin (2) Carl Jonas Svensson (2) Jan Totte Dahlin (2) Erik Andreas Bexell (2) Hans Jarl Rutger Arnhult (2) (2) Gunnar Per Joakim Alm (2) Lars Anders Larsson (2) John Anton Sjölund (2) Conny Fredric Hävrén (2) Sven Yngve Roger Olsson (2) Alf Mats Alarik (2) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Erik Torbjörn Käck (1) Per Johan Michael Ekholm (1) Stig Daniel Öberg (1) Pål Nils Johan Thorwid (1) Bernt Peter Matias Bertlin (1) Peter Magnus Kangas (1) Lennart Torsten Pauli Torstensson (1) Johnnie Sture Ivar Pettersson (1) Jan Rune Stange (1) Anders Rastin (1) Lars Ivar Wennberg (1) Claes Jihmmy Ingvarsson (1) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (1) Christer Lars Tenselius (1) Eivor Linnéa Ångström (1) Erik Nicklas Lidström (1) Hans Andreas Holmberg (1) Kerstin Johanna Liljeros (1) Svante Åke Jonsson (1) Hans Håkan Kadesjö (1) Björn Christian Dahlman (1) Hans Christian Lundin (1) Malin Erika Inestam (1) Blanka Kruljac Rolén (1) (1) Lars Andréas Karlsson (1) Sofie Margareta Lundberg (1) Jarl Peter Saxby (1) Inga Gunilla Margareta Tenselius (1) Danor Ghersinich (1) Kerstin Marie Torstenson (1) Jan Börje Bertlin (1) Gustaf Lennart Mikael Ahnmé (1) Jan-Eric Engdahl (1) Leif Mikael Andersson (1) Mats Torgny Andersson (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Lars Ove Nils Jerselius (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Jarl Rutger Arnhult (81p) Carl Jonas Svensson (71p) Gunnar Per Joakim Alm (71p) Annica Ruth Pettersson (67p) Danor Ghersinich (67p) Jens Robert Andersson (67p) Per Henrik Orrbeck (65p) (65p) Johan Patrik Philip Essehorn (63p) John Anton Sjölund (60p) Jan Anders Fredrik Lovén (56p) Jan Totte Dahlin (56p) Hans Christian Lundin (56p) Lars Anders Larsson (55p) Björn Christian Dahlman (47p) Johnnie Sture Ivar Pettersson (46p) Pål Nils Johan Thorwid (45p) Lars Ove Nils Jerselius (44p) (42p) Hans Håkan Kadesjö (41p) Lennart Torsten Pauli Torstensson (40p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Louise Anita Margaretha Eklund (39p) Jan Börje Bertlin (38p) Bernt Peter Matias Bertlin (37p) Peeter Kinnunen (37p) Sofie Margareta Lundberg (36p) Jens Olof Martin Rastad (35p) Lars Johan Varland (34p) Per Alnefelt (34p) Svante Åke Jonsson (34p) Niklas Ernst Bill Svantesson (34p) Gustaf Lennart Mikael Ahnmé (34p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) Mathias Ulf Gunnar Wallestam (32p) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (32p) Erik Andreas Bexell (32p) Per Gunnar Ångström (30p) Hans Andreas Holmberg (30p) Jan-Eric Engdahl (30p) Claes Jihmmy Ingvarsson (29p) Helén Marita Lyckstedt (28p) Anders Rastin (28p) Blanka Kruljac Rolén (28p) Leif Mikael Andersson (28p) Alf Mats Alarik (26p) Per Johan Michael Ekholm (25p) Stefan Johan Lanefelt (25p) Jarl Peter Saxby (25p) Erik Patrik Waldemar Karlin (24p) Erik Nicklas Lidström (24p) Åke Sven Erik Ring (19p) Sven Yngve Roger Olsson (19p) Peter Magnus Kangas (17p) Stig Daniel Öberg (16p) Jan Rune Stange (16p) Lars Mattias Johansson (16p) Conny Fredric Hävrén (16p) Eivor Linnéa Ångström (15p) Lars Andréas Karlsson (15p) Mats Torgny Andersson (15p) Erik Torbjörn Käck (14p) Susanne Elizabeth Falk (14p) Malin Erika Inestam (14p) Christer Lars Tenselius (13p) Kerstin Johanna Liljeros (13p) Inga Gunilla Margareta Tenselius (13p) Johan Gustaf Anders Andersson (12p) Lars Ivar Wennberg (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.