Michael Peter Ottosson (20p)

Man, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Martin Fredrik Johansson (10) Ingegerd Rolland (4) Marie Liselott Larsson (4) Kurt Torbjörn Niklas Larsson (4) Stig Martin Sandén (3) Kjell Inge Josefsson (3) John Henrik Sandén (3) Bo Erik Lind (3) Stig Ingemar Sandén (3) Nils Olle Krister Andersson (3) Gertrud Marianne Sandén Ljungberg (2) Pål Benkt Edvard Svensson (2) Lars Åke Narhed (2) Carl Marcus Wassholm (1) (1) Per-Åke Lennart Olsson (1) I L Alexandra Rolland Hogenfält (1) Ulf Roger Tossman (1) Patrik Gilbert Gelo (1) (1) Charlotte Adlercreutz (1) Tommy Gunnar Stefan Axelsson (1) Hans Ingvar Jönsson (1) Rafid Chaker Owaz (1) Pär Anders Stigborg (1) Aina Birgitta Olsson (1) Lisbeth Ann-Katrine Svensson (1) Kwame Moore (1) Ann-Charlotte Carina Zimmerdahl (1) Björn David Bengtsson (1) Fangzheng Wang (1) Erik Johannes Lager (1) Anders Helge Olof Palmqvist (1) Krzysztof Marian Zulawinski (1) Caj Åke Wassholm (1) (1) (1) Babak Heidari (1) Oscar Kristoffer Berg (1) Pawel Piotr Gelo (1) (1) Leif Erik Berne Persson (1) Jan Ola Larsson (1) Petra Kristina Marceau (1) Jan Anton Ludwig Söderström (1) Malin Pernilla Jönsson (1) Lubna Alward (1) Hans Petter Hjertsäll (1) Ann Louise Ottosson (1) Martin Georg Olsson (1) Anna Lena Askeroth (1) Daniel Milford Carter (1) Dejan Borko (1) Yilmaz Türkan (1) (1) Karl Kristoffer Zulawinski (1) Liselotte Susanne Wassholm (1) Anders Johan-Fredrik Olsson (1) (1) Ya-Lun Tsai (1) Karl Gustaf André Grundström (1) (1) Lars Bengt Göran Pettersson (1) (1) (1) (1) Dagmar Christina Åkesson (1) (1) Rickard Jörgen Svensson (1) Lennart Roland Georg Olsson (1) Inga L Antonia Rolland Andersson (1) (1) Fredrik Lennart Olsson (1) Karin Annika Lillemor Örtberg (1) Peter Stig Mikael Lager (1) Chi Zhang (1) Carl Michael Johan Alexan von Rosen (1) Gülcan Türkan (1) Johan Christoffer Narhed (1) Cristel Palmqvist (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(83p) Jan Anton Ludwig Söderström (67p) Carl Michael Johan Alexan von Rosen (61p) (59p) (57p) Gertrud Marianne Sandén Ljungberg (46p) Stig Martin Sandén (45p) John Henrik Sandén (45p) Stig Ingemar Sandén (45p) Erik Johannes Lager (43p) (41p) Marie Liselott Larsson (41p) Kurt Torbjörn Niklas Larsson (41p) Daniel Milford Carter (41p) Hans Ingvar Jönsson (40p) Bo Erik Lind (40p) Lars Bengt Göran Pettersson (40p) Tommy Gunnar Stefan Axelsson (39p) Rafid Chaker Owaz (39p) Malin Pernilla Jönsson (39p) Lubna Alward (39p) Rickard Jörgen Svensson (39p) Oscar Kristoffer Berg (36p) Peter Stig Mikael Lager (36p) (36p) (35p) Pär Anders Stigborg (35p) (35p) Dejan Borko (35p) Karl Gustaf André Grundström (35p) Hans Petter Hjertsäll (34p) Dagmar Christina Åkesson (34p) Ingegerd Rolland (33p) Nils Olle Krister Andersson (33p) Kwame Moore (31p) Petra Kristina Marceau (31p) (31p) Lennart Roland Georg Olsson (30p) Aina Birgitta Olsson (29p) Martin Georg Olsson (29p) (29p) Fredrik Lennart Olsson (29p) Ulf Roger Tossman (27p) Martin Fredrik Johansson (27p) Krzysztof Marian Zulawinski (26p) Karl Kristoffer Zulawinski (26p) Patrik Gilbert Gelo (25p) Pawel Piotr Gelo (25p) Anders Helge Olof Palmqvist (24p) (24p) Per-Åke Lennart Olsson (23p) Gülcan Türkan (23p) Cristel Palmqvist (23p) Pål Benkt Edvard Svensson (22p) Yilmaz Türkan (22p) Chi Zhang (22p) Fangzheng Wang (21p) Lars Åke Narhed (21p) Liselotte Susanne Wassholm (21p) Ya-Lun Tsai (21p) Caj Åke Wassholm (20p) Babak Heidari (20p) Kjell Inge Josefsson (19p) Björn David Bengtsson (19p) Johan Christoffer Narhed (19p) Leif Erik Berne Persson (17p) Charlotte Adlercreutz (16p) Inga L Antonia Rolland Andersson (16p) (15p) Jan Ola Larsson (14p) (14p) Ann Louise Ottosson (11p) Ann-Charlotte Carina Zimmerdahl (9p) (8p) Anna Lena Askeroth (8p) (8p) Karin Annika Lillemor Örtberg (8p) Carl Marcus Wassholm (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.