Eva Christina Oesman (24p)

Kvinna, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Mark Willard Butler (6) Karl Göran Johansson (4) Per Oesman (4) Pierre Mikael Westermark Åman (4) Peter Arne Bornvik (2) Nils Jacob Didrik Oesman (2) Bo Anders Christer Ericsson (2) Fredrik Carl Olof Engberg (2) Björn Martin Wilhelm Schmidt (2) Mats Birger Örtegren (2) Carl Marcus Jonathan Oesman (2) Ruby Maria Larsson (2) Åsa Margareta Richnau Ersson (1) Lars Anders Larsson (1) Folke Fredrik Dellström (1) Lena Maria Iredahl (1) Eva Ann-Charlotte Bång (1) Mats Dan Erik Sommarström (1) Lars Martin Wahlström (1) Jan Totte Dahlin (1) Sven Claes Johan Nilsson (1) Anna Katarina Klingspor (1) Sture Dan Bo Ljungné (1) Hans Göran Nordström (1) Jöns Peter Nilsson (1) Sten Christian Malmberg (1) Kenneth Waldemar Westberg (1) Anna Margaretha Viklund (1) Mats Olof Dahlberg (1) Olof Fredrik Waker (1) Sven Per Björn Aspling (1) Anita Maria Lundin (1) Katarina Margareta Robinson (1) Ingrid Anne-Marie Axelsson (1) Tom Göte Slettengren (1) Lars Olof Fredrik Dahlberg (1) Bo Peter Mikael Karlsson (1) Jonas Göran Jalkander (1) (1) Lena Margareta Dahlgren (1) Sofia Katarina Bjelkov Rössel (1) Nils-Erik Johansson (1) Lars Göran Mörk (1) Conny Valdemar Söderquist (1) Lars Wolger Svedin (1) Anders Dan Erik Ljungné (1) BIRGIT ELISABETH NORDAHL (1) Tommy Rickard Nilsson (1) Per Olof Boman (1) Steve Jörgen Ribbestam (1) Bengt Anders Flyman (1) Rolf Morgan Söderberg (1) Lars Fredrik Lantz (1) Kari Vilhelm Langenoja (1) Elis Christer Andersson (1) Eva Thérèse Sofia Oesman (1) Louise Ingamaj Holmlund (1) Pål Cristian Folke Wingren (1) Per Folke Anders Hassis (1) Per Johan Mikael Berggren (1) Lars Olov Ragnar Helgesson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Ulla Margareta Lilliehök (1) Nils Gustav Björkman (1) Mats Karl Emanuel Egilsson (1) Jonas Peter Rosman (1) Jan-Erik Peder Lagerwall (1) Elisabeth Madelaine Johansson (1) Lars Tryggwe Christer Murman (1) Hans Axel Jonsson (1) Madeleine Therése Blomstedt Hansson (1) Marianne Eugénie von Knorring Boman (1) Kjell Anders Marklund (1) Helena Anna-Maria Carolsson Larsson (1) John-Erik Eriksson (1) Fredrik Börje Ola Andersson (1) Bernt Anders Ingemar Bernåker (1) (1) Anneli Helen Lundin Stigsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Johan Mikael Berggren (84p) Jonas Peter Rosman (84p) Anna Katarina Klingspor (67p) Pål Cristian Folke Wingren (67p) Tom Göte Slettengren (60p) Nils-Erik Johansson (54p) Mats Olof Dahlberg (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Lars Tryggwe Christer Murman (49p) Helena Anna-Maria Carolsson Larsson (49p) Lars Martin Wahlström (47p) Jan Totte Dahlin (45p) Kari Vilhelm Langenoja (44p) Bernt Anders Ingemar Bernåker (44p) Mats Dan Erik Sommarström (41p) Bo Peter Mikael Karlsson (41p) Steve Jörgen Ribbestam (41p) Peter Arne Bornvik (40p) Olof Fredrik Waker (39p) Fredrik Carl Olof Engberg (39p) Lars Wolger Svedin (39p) Anders Dan Erik Ljungné (38p) Sture Dan Bo Ljungné (37p) Lars Göran Mörk (37p) Fredrik Börje Ola Andersson (34p) Björn Martin Wilhelm Schmidt (33p) Lena Margareta Dahlgren (32p) Elis Christer Andersson (30p) Pierre Mikael Westermark Åman (30p) Åsa Margareta Richnau Ersson (29p) (29p) Sven Claes Johan Nilsson (28p) Madeleine Therése Blomstedt Hansson (26p) Mark Willard Butler (26p) Tommy Rickard Nilsson (25p) John-Erik Eriksson (25p) Anna Margaretha Viklund (24p) Katarina Margareta Robinson (24p) Bengt Anders Flyman (24p) Lars Fredrik Lantz (24p) Louise Ingamaj Holmlund (24p) Ulla Margareta Lilliehök (24p) Jöns Peter Nilsson (23p) Kenneth Waldemar Westberg (23p) Anita Maria Lundin (23p) Karl Göran Johansson (23p) Conny Valdemar Söderquist (23p) BIRGIT ELISABETH NORDAHL (23p) Per Folke Anders Hassis (23p) Lars Olov Ragnar Helgesson (23p) (23p) Anneli Helen Lundin Stigsson (23p) Ruby Maria Larsson (21p) Folke Fredrik Dellström (20p) Nils Jacob Didrik Oesman (20p) Per Oesman (20p) Mats Birger Örtegren (20p) Carl Marcus Jonathan Oesman (20p) Eva Ann-Charlotte Bång (19p) Bo Anders Christer Ericsson (18p) Lars Olof Fredrik Dahlberg (16p) Eva Thérèse Sofia Oesman (16p) Sten Christian Malmberg (14p) Rolf Morgan Söderberg (14p) Elisabeth Madelaine Johansson (14p) Kjell Anders Marklund (13p) Hans Göran Nordström (11p) Nils Gustav Björkman (11p) Per Olof Boman (10p) Marianne Eugénie von Knorring Boman (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.