Jens Börje Tillqvist (47p)

Man, Född: 1962
Roller

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Susanne Elisabeth Tillqvist (3) Anna Veronica Kaurén (2) Thomas Sven Christer Mårtensson (2) Mattias Henrik Kjellman (1) Carl Joachim Berner (1) Axel Göran Frödin (1) Lise Viktoria Tormod (1) Yngve Ludwigs (1) Karl Stefan Hultstrand (1) Clara Emelie Elsa Maria Tengbom (1) Ingegerd Hildur M Rylander Nyagah (1) Sven-Erik Lennart Hedman (1) Per Lennart Nilsson (1) Thomas Nilsson (1) Anna Margareta Kull (1) Ragnar Berndt Harder Santesson (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Marcello Breschi (1) Martin Kristian Alrik Gorne (1) Raoul Christer Rolandson Öberg (1) Johanna Sophia Hedman (1) (1) Erik Göran Hübinette (1) Lars Ola Ingvar Åhman (1) Erik Ardahl Sörensen (1) Lars Anders Rundgren (1) Per Andreas Sjölund (1) Nils Magnus Götenfelt (1) (1) Lars Henrik Alexander Haij (1) Per Olov Axel Hemmar (1) Zaheed Sarwar Ul Haque (1) Carl-Johan Malmberg (1) Bo Gösta Suneson (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Olle Gustav Håkansson (1) Eva Britt Sturny (1) Susanna Eva Hedman (1) Sven Tomas Julin (1) Inger Margareta Dahle (1) Tommy Folke Roger Karlsson (1) Åsa Maria Fohlin (1) Per Olov Egeberg (1) Josefin Kristin Grolander Alvén (1) Karl Peter Krister Levin (1) Gudrun Charlotte Törnberg (1) Per Arne von Wowern (1) Hans Magnus Öberg (1) Carl Johan Peter Strömbeck (1) Viktor Kurt Sandberg (1) Bengt Torsten Hellsten (1) Jenny Elisabeth Kaiser (1) Karl Peter Ingmar Friberg (1) (1) Curt Claes-Göran Holmström (1) Björn Arvid Marklund (1) Inga Gunnel Margareta Bernhag (1) Grim Mattias Wassén (1) Birgitta Elisabeth Hansell (1) Bo Gustaf Axberg (1) Uno Harry Lennart Ribohn (1) Anders Viktor Borgs (1) Jan Crister Harald Olofsson (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Birgit Marianne Gidlund Larsson (1) Åsa Monica Forsberg (1) Laszlo Bengt Hunyadi (1) Erik Oskar Wall (1) Mats Erik Gustav Lordin (1) Sven Gösta Peter Alnebring (1) Johan Pontus Lindvall (1) Claes Johan Gustaf Adolphson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(71p) Johan Pontus Lindvall (66p) Carl Joachim Berner (64p) Inger Margareta Dahle (61p) Martin Kristian Alrik Gorne (51p) Karl Peter Krister Levin (49p) Lars Ola Ingvar Åhman (47p) Karl Peter Ingmar Friberg (47p) Anna Margareta Kull (46p) Susanne Elisabeth Tillqvist (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Per Olov Egeberg (43p) Viktor Kurt Sandberg (43p) Anders Viktor Borgs (40p) Clara Emelie Elsa Maria Tengbom (33p) Thomas Sven Christer Mårtensson (33p) Tommy Folke Roger Karlsson (33p) Uno Harry Lennart Ribohn (33p) Anna Veronica Kaurén (32p) Erik Ardahl Sörensen (32p) Hans Magnus Öberg (32p) Johanna Sophia Hedman (31p) Axel Göran Frödin (28p) (28p) Jenny Elisabeth Kaiser (28p) Zaheed Sarwar Ul Haque (27p) Sven Tomas Julin (27p) Josefin Kristin Grolander Alvén (27p) Bengt Torsten Hellsten (27p) Per Arne von Wowern (24p) Birgit Marianne Gidlund Larsson (24p) Carl Johan Peter Strömbeck (23p) Ragnar Berndt Harder Santesson (22p) Marcello Breschi (22p) (22p) Lars Anders Rundgren (22p) Per Andreas Sjölund (22p) Jan Crister Harald Olofsson (22p) Håkan Fredrik Erholt (22p) Mats Erik Gustav Lordin (22p) Sven-Erik Lennart Hedman (21p) Susanna Eva Hedman (21p) Gudrun Charlotte Törnberg (21p) Inga Gunnel Margareta Bernhag (21p) Lise Viktoria Tormod (20p) Carl-Johan Malmberg (20p) Åsa Maria Fohlin (20p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Nils Magnus Götenfelt (17p) Björn Arvid Marklund (17p) Karl Stefan Hultstrand (16p) Per Lennart Nilsson (16p) Erik Oskar Wall (16p) Sven Gösta Peter Alnebring (16p) Laszlo Bengt Hunyadi (15p) Mattias Henrik Kjellman (14p) Yngve Ludwigs (14p) Per Olov Axel Hemmar (14p) Birgitta Elisabeth Hansell (14p) Erik Göran Hübinette (12p) Curt Claes-Göran Holmström (11p) Grim Mattias Wassén (11p) Thomas Nilsson (9p) Lars Henrik Alexander Haij (9p) Olle Gustav Håkansson (9p) Claes Johan Gustaf Adolphson (9p) Bo Gösta Suneson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.