Ökend (81p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Lars Fredrik Hägglund (29) Anna-Karin Liljeholm (19) Eva Maria Ulfsdotter Burén (19) John Erik Åström (16) Carl Magnus David Moberg (14) Thomas Nils Widlund (13) Per Thomas Kanestad (12) Lena Agneta Litens (12) Claes Göran Sylvén (11) Erik Daniel Engberg (11) Mathias Kent Arvidsson (10) Magnus Peter Berlin (5) Mårten Asplund (5) Jens Göran Nygren (4) Anita Helena Berggren (3) Leif Lennart Johansson (3) Eva Margareta Eljans (3) Maria Anette Viotti (3) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (3) Bengt Olof Gustafsson (3) Håkan Lennart Wallin (3) Kjell Erik Jönsson (2) Jan Anders Georg Lundberg (2) Jan Bertil Norén (2) Mikael Sjölander (2) Mårten Jan Anders Mårtensson (2) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (2) Mari Elisabet Muresu (2) Malin Carola Solblomma Lauber (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Ulla Ingegärd Blanking (2) Magnus Sven Robert Jisborg (2) Malin Isabella Sköld (2) Bo Torsten Nilsson (2) Åke Clarence Ingemar Andersson (2) Thomas Berndt Magnus Olofsson (2) Karl Jakob Pettersson (2) Andreas Curt Ekman (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Sven Rickard Johansson (2) Carin Els-Marie Oskarsson (2) Kjell Åke Bernhard Sköld (2) Elsa Gunnel Marianne Jönsson (2) Jonas Wallstedt (2) Karl Kenneth Crister Faaborg (2) Jan Gunnar Storbjörk (2) Göran Kannerby (2) Anna Maria Katarina Karlsson (2) Annika Josefin Lindecrantz (1) Jan Crister Harald Olofsson (1) Sven Håkan Lindskog (1) Anders Egon Svensson (1) Carl Simon Blomberg (1) Jan Tomas Forslund (1) Marcus Antonius Strandberg (1) Carl Fredrik Willi Persson (1) Kent Åke Hjalmarsson (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Johan Evald Hedbäck (1) Svante Wollrath Eugén Björk (1) Naemi Anna-Lena Edwinson (1) Anders Viktor Borgs (1) Barbro Margareta Björk (1) Sören Ingemar Druve (1) Svante Andreas Björk (1) Thelma Maria Kimsjö (1) Bengt David Harry Kjell (1) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (1) Anders Kristian Lyngenberg (1) Andrea Gisle Joosen (1) Knut Olof Magnus Rehn (1) Jonathon Barry Clarke (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Lars Åke Conny Johansson (1) Leif Nilsson (1) Mari Charlotte Valborg Leach (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Nils Johan Strömberg (1) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (1) Per Martin Collins (1) Per Ivar Torsten Strömberg (1) Jessika Kristina Torstensson (1) Ann Margaretha Lindh (1) Jan Erik Christer Holmberg (1) Björn Bengt Christian Eklundh (1) Karl Peter Whass (1) Jeanette Ingrid L Christensen Jäger (1) Lena Irene Larsson (1) Sven Björn Gunnar Wingquist (1) Jon Staffan Ewerth (1) Lars Olof Wallén (1) Inger Margareta Dahle (1) Ylva Maria Björk (1) Erik Christoffer Andersson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt David Harry Kjell (96p) Carl Fredrik Willi Persson (94p) Andrea Gisle Joosen (94p) Per Ivar Torsten Strömberg (87p) Anders Egon Svensson (84p) Claes Göran Sylvén (83p) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (82p) Jan Crister Harald Olofsson (81p) Marcus Antonius Strandberg (81p) Maria Anette Viotti (81p) Knut Olof Magnus Rehn (81p) Jonathon Barry Clarke (81p) Ann Margaretha Lindh (81p) Carl Magnus David Moberg (81p) Lars Fredrik Hägglund (81p) Jeanette Ingrid L Christensen Jäger (81p) Lars Åke Conny Johansson (75p) Karl Peter Whass (75p) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (72p) Anna Maria Katarina Karlsson (68p) Jan Tomas Forslund (65p) Göran Kannerby (65p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Ulla Ingegärd Blanking (61p) Bengt Olof Gustafsson (61p) Jan Bertil Norén (60p) Gudrun Yvonne Ingegerd Holmberg (59p) Andreas Curt Ekman (59p) Carin Els-Marie Oskarsson (59p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Malin Isabella Sköld (57p) Kjell Åke Bernhard Sköld (57p) Jonas Wallstedt (57p) Lena Irene Larsson (56p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Sven Rickard Johansson (53p) Thomas Nils Widlund (52p) Anna-Karin Liljeholm (51p) Sven Håkan Lindskog (47p) Svante Andreas Björk (47p) Nils Johan Strömberg (47p) Leif Lennart Johansson (43p) Lars Torbjörn Hultsberg (42p) Anders Viktor Borgs (41p) Sören Ingemar Druve (41p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (41p) Per Martin Collins (39p) Svante Wollrath Eugén Björk (38p) Barbro Margareta Björk (37p) Björn Bengt Christian Eklundh (37p) Jon Staffan Ewerth (37p) Ylva Maria Björk (37p) Mari Elisabet Muresu (36p) Karl Jakob Pettersson (36p) Eva Maria Ulfsdotter Burén (35p) Thelma Maria Kimsjö (33p) John Erik Åström (33p) Magnus Peter Berlin (32p) Jan Gunnar Storbjörk (28p) Magnus Sven Robert Jisborg (23p) Leif Nilsson (23p) Jan Erik Christer Holmberg (23p) Per Thomas Kanestad (21p) Jens Göran Nygren (21p) Mårten Jan Anders Mårtensson (20p) Kent Åke Hjalmarsson (20p) Mari Charlotte Valborg Leach (20p) Malin Carola Solblomma Lauber (19p) Mikael Sjölander (18p) Carl Simon Blomberg (18p) Erik Daniel Engberg (18p) Mårten Asplund (16p) Åke Clarence Ingemar Andersson (16p) Lars Olof Wallén (16p) Sven Björn Gunnar Wingquist (14p) Erik Christoffer Andersson (14p) Mathias Kent Arvidsson (12p) Karl Kenneth Crister Faaborg (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.