(33p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Jan Ola Wengberg (6) Per Staffan Gabriel S Schreiter (6) (3) Håkan Johan Tegner Andreasson (3) Lars Ulf Hartell Borgstrand (2) Ronny Paul Zachrisson (2) (2) Thijs Dirkse (2) Carl Joakim Schöldström (2) LENNART GUNNAR JOHANSSON (2) (2) Jan Stefan Severa (2) Ulf Christer Erik Bergenstråhle (2) Hans Magnus Winterman (2) Erik Wiliam Wijk Björklund (2) Anita Helena Berggren (2) (2) (2) (2) Lars Johan Sellström (1) Stina Maria Carlson (1) Per-Åke Malmgren (1) Hans Ruben Sundström (1) Erik Lennart Forslund (1) Carl Anders Alm (1) (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Ulla Christina Aspefalk (1) (1) Carl Jimmy Oscarsson (1) (1) (1) (1) (1) Anna Östlund (1) Claes-Göran Westerberg (1) Bengt Christopher Kylén (1) (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) Carl Magnus Bergman (1) Sven Magnus Fredmer (1) Inger Margareta Dahle (1) (1) Nils Gösta Christer Sturmark (1) Gustav Ottar Samuel Hybbinette (1) Stig-Olof Gustaf Nordvall (1) Bo Christer Eriksson (1) (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Patrik Mirahmadi (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Hans Peter Håkansson (1) Bruno Yngve Sivert Karlsson (1) John Ragnar Dahlfors (1) Jan Erik Lundqvist (1) Hans Chandra Pandeya (1) Carl Michael Klingvall (1) Eva Margareta Eljans (1) Johan Lars-Göran Norén (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Erik Richard Nygren (1) Sven Joachim Rutqvist (1) Kent Gösta Hägglund (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) (1) (1) Jonas Mikael Johansson (1) (1) Ulf Joakim Hedqvist (1) Åke Lennart Röcklinger (1) Lars-Åke Fransson (1) Nils David Alexander Hagberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Ola Wengberg (66p) Jan Stefan Severa (66p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) (60p) (59p) (55p) (55p) (55p) Hans Niclas Göran Lundqvist (52p) Ulf Christer Erik Bergenstråhle (49p) Stina Maria Carlson (46p) (45p) (44p) (44p) LENNART GUNNAR JOHANSSON (44p) (44p) Per-Åke Malmgren (43p) (43p) Ronny Paul Zachrisson (43p) Bengt Christopher Kylén (43p) Stig-Olof Gustaf Nordvall (43p) (43p) (43p) Hans Peter Håkansson (43p) Kent Gösta Hägglund (43p) (43p) (43p) (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Erik Richard Nygren (41p) Per Staffan Gabriel S Schreiter (40p) (39p) Carl Joakim Schöldström (38p) (37p) Carl Michael Klingvall (35p) (34p) Jonas Mikael Johansson (34p) Ulla Christina Aspefalk (33p) John Ragnar Dahlfors (33p) Mikael Andréas Wedberg (28p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Lars Johan Sellström (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) (26p) Nils Gösta Christer Sturmark (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Patrik Mirahmadi (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Sven Joachim Rutqvist (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Carl Anders Alm (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Gustav Ottar Samuel Hybbinette (22p) Ulf Joakim Hedqvist (22p) Claes-Göran Westerberg (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Erik Lennart Forslund (14p) Erik Wiliam Wijk Björklund (13p) Anna Östlund (12p) Åke Lennart Röcklinger (12p) Pierre Eugen Pettersson (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.