(42p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Per Staffan Gabriel S Schreiter (6) Jan Ola Wengberg (5) (3) Håkan Johan Tegner Andreasson (3) Charles Daniel Edward Oldham (2) Erik Wiliam Wijk Björklund (2) Carl Joakim Schöldström (2) Ronny Paul Zachrisson (2) Ulf Christer Erik Bergenstråhle (2) (2) Lars Ulf Hartell Borgstrand (2) Anita Helena Berggren (2) LENNART GUNNAR JOHANSSON (2) (2) (2) (2) Malin Terése Åkesson (2) Hans Magnus Winterman (2) (2) (2) (2) Lars Johan Sellström (1) Erik Lennart Forslund (1) Per-Åke Malmgren (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Carl Anders Alm (1) Jan Stefan Severa (1) (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) (1) Carl Jimmy Oscarsson (1) Patrik Mirahmadi (1) (1) (1) Anna Östlund (1) Claes-Göran Westerberg (1) Bengt Christopher Kylén (1) (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) Carl Magnus Bergman (1) Hans Ruben Sundström (1) (1) Sven Magnus Fredmer (1) Stig-Olof Gustaf Nordvall (1) Nils Gösta Christer Sturmark (1) (1) Bo Christer Eriksson (1) Sven Joachim Rutqvist (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Hans Peter Håkansson (1) Bruno Yngve Sivert Karlsson (1) John Ragnar Dahlfors (1) Jan Erik Lundqvist (1) Hans Chandra Pandeya (1) Inger Margareta Dahle (1) Johan Lars-Göran Norén (1) Carl Michael Klingvall (1) Gustav Ottar Samuel Hybbinette (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Ulla Christina Aspefalk (1) Kent Gösta Hägglund (1) Erik Richard Nygren (1) (1) (1) Pierre Eugen Pettersson (1) (1) Jonas Mikael Johansson (1) (1) Ulf Joakim Hedqvist (1) Åke Lennart Röcklinger (1) Lars-Åke Fransson (1) Nils David Alexander Hagberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(63p) (63p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Margareta Dahle (61p) (60p) Hans Niclas Göran Lundqvist (56p) (56p) (55p) (53p) Ulf Christer Erik Bergenstråhle (51p) (50p) (46p) (45p) (44p) (44p) LENNART GUNNAR JOHANSSON (44p) (44p) (43p) Ronny Paul Zachrisson (43p) Bengt Christopher Kylén (43p) Stig-Olof Gustaf Nordvall (43p) (43p) Hans Peter Håkansson (43p) Kent Gösta Hägglund (43p) (43p) (43p) (43p) Charles Daniel Edward Oldham (42p) Bo Christer Eriksson (41p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Erik Richard Nygren (41p) (40p) Jan Stefan Severa (39p) (39p) Carl Joakim Schöldström (38p) Jan Ola Wengberg (38p) (37p) Per Staffan Gabriel S Schreiter (37p) Mikael Andréas Wedberg (35p) Per-Åke Malmgren (34p) Jonas Mikael Johansson (34p) John Ragnar Dahlfors (33p) Ulf Joakim Hedqvist (33p) Ulla Christina Aspefalk (32p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Carl Michael Klingvall (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Lars Johan Sellström (26p) Carl Anders Alm (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Patrik Mirahmadi (26p) Nils Gösta Christer Sturmark (26p) Sven Joachim Rutqvist (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Gustav Ottar Samuel Hybbinette (22p) Claes-Göran Westerberg (20p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (19p) Sven Magnus Fredmer (17p) Erik Lennart Forslund (16p) (14p) Åke Lennart Röcklinger (12p) Erik Wiliam Wijk Björklund (8p) Anna Östlund (8p) Pierre Eugen Pettersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.