John Peter Ragnar Näslund (51p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Hans Bertil Haglund (9) Sten Gunnar Olofsson (6) Bo Kenneth Åsell (5) Maria Kristina Nordin (5) Lars Gustaf Kylberg (5) Roy Erhardt Ytre-Eide (4) Lars Börje Gunnar Andersson (4) Lars Håkan Lagerberg (4) Sven Bertil Evert Johansson (4) Lars Göran Lindqvist (4) Barbro Johanna E Fagrell Köhler (4) Per Edvard Odgren (4) Sven Mikael Gullström (4) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (4) Jan Oscar Karlestedt (4) Lars Ulf Uno Löwenhav (3) Ulf Gunnar Östman (3) Hans Göran Molund (3) Gustaf Eric Ulf Trolle (3) Per Olof Nordberg (3) Kjell Lennart Karlsson (3) Urban Gustav Trolle (3) Kjell Magnus Brändström (3) Lars Johan Jerker Stenberg (3) Ulf Christian Malmerberg (2) Nils Peter Viklund (2) BO ANDERS LARSSON (2) Måns Olof Martin Nilsson (2) Björn Folke Rosengren (2) Håkan Johan Tegner Andreasson (2) Henrick Dupont Dam (2) Nils Sverker Reinhold Dånmark (2) Eva Marie Öhrstedt (2) Peter Gustafsson (2) Anna Bodil Josefsson (2) Eva Lena Näslund Carlsson (2) Mathias Jesper Eric Berggren (2) Peer Åke Fredriksson (2) Björn Ture Bertil Holmqvist (2) Bertil Gunnar Johansson (2) Björn Hans Henrik Nedin (2) Elert Mikael Apelgard (2) (2) Lena Marika de Rosche (2) Jan Gregor Råssjö (2) Jan Richard Björklund (2) Per Erik Arvid Engberg (2) Rolf Anders Christer Tedestedt (2) Roland Mikael Karlsson (2) Ulf Peter Normelli (2) Sven Rolf Bowin (2) Karl Henning Sten Thunberg (1) John Edward Gunnar Lundh (1) Jan Gustaf Michael Levin (1) Frank Thomas Gullberg (1) Johan Henrik Magnusson Luther (1) Per Michael Sundström (1) Lars Alfred Berglund (1) Dan Örjan Berglund (1) Erik Herman Mattias Eriksson (1) Henrik Nils Gunnar Boman (1) Alf Kenneth Stjernström (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Stig Magnus René (1) Gunilla Suzanne Sparre (1) Jan Håkan Benjaminson (1) Per Allan Erik Wahlberg (1) Eva Therese Kjellberg (1) Carl Nicklas Norin (1) Lars Mikael Holmgren (1) Ulf Adelsohn (1) Marja-Terttu Elisabeth Witt (1) Eva Margareta Eljans (1) Ulf Sixten Viklund (1) Bo Staffan Cherster Persson (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Anders Robert Granström (1) Dan Mikael Hermodsson (1) Ludvig Oskar Frishammar (1) Peter Carl Fredrik Ihrfelt (1) Tina Elisabeth Andrén (1) Frank Kenneth Gullberg (1) Ulf Holger Sundman (1)ÅHNEBRINK. BO (1) Jan Per George Birger Ljungar (1) Frank Dagfinn Björsbo (1) Samir Sam Russel Gerdtsson (1) Ulf Harry Öhström (1) Ewa Gunilla M Sundström Forsberg (1) Anders Henrik Andersson (1) Leif Jonas Dahlman (1) Tord Richard Kjellander (1) Sara Katarina Nyberg (1) Viggo Edvard Ingemar Drakensjö (1) Matts Harald Abelin (1) Lilian Elisabeth Norin (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Carl-Johan Regell (1) Hans Christer Zaar (1) Ann Elisabeth Surtell (1) Kennet Johan Erik Lejnell (1) Anders Martin Love Holmdahl (1) Ola Svante Erik Salemyr (1) Ingrid Monika Hedberg (1) Hans Lennart Österlund (1) Lars Anders Meyer (1) Caroline Anna Ljungberg (1) Björn Örjan Eriksson (1) Anita Helena Berggren (1) Carl Johan Engelbrekt Lindh (1) Ulf Christer Mårtensson (1) Sven Peter Ståhlbrand (1) Nils Robert Frishammar (1) Lars Gunnar Wiking (1) Inger Gunilla Hermodsson (1) (1) Johan Olof Emil Sundberg (1) Malcolm Carl Gösta Arnesson Höök (1) Magnus Thomas Henrik Widgren (1) Bo Rolf Eriksson (1) Rolf Gösta Ingemar Djärf (1) Per-Olof Mikael Wennerlund (1) Lena Elisabeth Gimle (1) Liisa Anne Kristiina Potila (1) Anna Ulrika Olovsdotter Magnusson (1) Jan Christer Mellstrand (1) Bengt Anders Larsson (1) Lars Christer Bengtsson (1) Maria Christine Eriksdotter Xorigue (1) Anders Evert Ivan Sundström (1) Bengt Åke Pontander (1) Karl Svante Norin (1) Thure Lennart Hällkvist (1) Ulf Göte Herrlin (1) Ann-Inger Nordkvist (1) Lena Irene Larsson (1) Johan Patrik Tigerschiöld (1) Lars Johan Wersäll (1) Per Tobias Söderström (1) Nicklas Arne Paulson (1) Håkan Uno Lövkvist (1) Per Ingvar Nordgaard (1) Eva Christina Norin Söderström (1) (1) Kjell Olov Westermark (1) Per Anders Fridolin (1) (1) Linda Marie Karlsson (1) Ingrid Marie Eliasson (1) Per Göran Mattis (1) Maria Teréz Ståhlbrand (1) Karin Elisabeth Hammarberg (1) Anders Christer Malmström (1) Anders Daniel Johansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Nicklas Arne Paulson (88p) Johan Patrik Tigerschiöld (82p) Barbro Johanna E Fagrell Köhler (74p) Ingrid Jenny Margareta Nordlund (71p) Per Edvard Odgren (64p) Anita Helena Berggren (64p) Björn Folke Rosengren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Ulf Adelsohn (57p) Eva Therese Kjellberg (57p) Hans Christer Zaar (57p) Sven Bertil Evert Johansson (56p) Hans Lennart Österlund (56p) Lena Irene Larsson (56p) Anders Christer Malmström (55p) Carl Johan Engelbrekt Lindh (54p) Peter Carl Fredrik Ihrfelt (53p) Lars Gunnar Wiking (53p) Johan Olof Emil Sundberg (53p) Ingrid Marie Eliasson (53p) Nils Sverker Reinhold Dånmark (51p) Mathias Jesper Eric Berggren (51p) Ulf Peter Normelli (50p) Anders Henrik Andersson (49p) Per Olof Nordberg (49p) Anna Ulrika Olovsdotter Magnusson (49p) Jan Richard Björklund (49p) Hans Bertil Haglund (47p) Anders Evert Ivan Sundström (47p) Dan Örjan Berglund (46p) Per Michael Sundström (46p) Lars Håkan Lagerberg (46p) Ewa Gunilla M Sundström Forsberg (46p) Anders Robert Granström (45p) Lars Christer Bengtsson (45p) Thure Lennart Hällkvist (44p) Karl Henning Sten Thunberg (43p) Stig Magnus René (43p) Kennet Johan Erik Lejnell (43p) (43p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Björn Hans Henrik Nedin (41p) Urban Gustav Trolle (41p) Sven Rolf Bowin (41p) (40p) Per Tobias Söderström (40p) Ulf Holger Sundman (39p) Bertil Gunnar Johansson (38p) Björn Örjan Eriksson (38p) Jan Gregor Råssjö (38p) Maria Teréz Ståhlbrand (38p) Lilian Elisabeth Norin (37p) Karl Svante Norin (37p) Eva Christina Norin Söderström (37p) Ulf Christian Malmerberg (36p) Lars Ulf Uno Löwenhav (36p) Marja-Terttu Elisabeth Witt (36p) Lars Göran Lindqvist (36p) Viggo Edvard Ingemar Drakensjö (36p) Anna Bodil Josefsson (35p) Lars Johan Wersäll (35p) Håkan Uno Lövkvist (35p) Matts Harald Abelin (34p) Magnus Thomas Henrik Widgren (33p) Ulf Göte Herrlin (33p) Gustaf Eric Ulf Trolle (31p) Sten Gunnar Olofsson (31p) Per-Olof Mikael Wennerlund (31p) Maria Kristina Nordin (30p) Björn Ture Bertil Holmqvist (30p) Caroline Anna Ljungberg (30p) (30p) BO ANDERS LARSSON (29p) Nils Peter Viklund (28p) Jan Håkan Benjaminson (28p) Carl Nicklas Norin (28p) Ludvig Oskar Frishammar (28p) Ann Elisabeth Surtell (28p) Anders Martin Love Holmdahl (28p) Sven Peter Ståhlbrand (28p) Nils Robert Frishammar (28p) Liisa Anne Kristiina Potila (28p) Rolf Anders Christer Tedestedt (27p) Per Allan Erik Wahlberg (26p)ÅHNEBRINK. BO (26p) Jan Gustaf Michael Levin (25p) Tina Elisabeth Andrén (25p) Peer Åke Fredriksson (25p) Sven Mikael Gullström (25p) Lars Johan Jerker Stenberg (25p) Alf Kenneth Stjernström (24p) Henrick Dupont Dam (24p) Per Ingvar Nordgaard (24p) Ulf Christer Mårtensson (23p) Jan Christer Mellstrand (22p) Bo Staffan Cherster Persson (21p) Hans Göran Molund (21p) Samir Sam Russel Gerdtsson (21p) Bengt Anders Larsson (21p) Kjell Olov Westermark (21p) Lars Börje Gunnar Andersson (18p) Frank Thomas Gullberg (18p) Henrik Nils Gunnar Boman (18p) Frank Dagfinn Björsbo (18p) Lena Elisabeth Gimle (18p) Roy Erhardt Ytre-Eide (17p) Måns Olof Martin Nilsson (17p) Jan Per George Birger Ljungar (17p) Inger Gunilla Hermodsson (17p) Peter Gustafsson (16p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Dan Mikael Hermodsson (16p) Ulf Gunnar Östman (16p) Elert Mikael Apelgard (16p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Malcolm Carl Gösta Arnesson Höök (16p) Lars Gustaf Kylberg (16p) Per Erik Arvid Engberg (16p) Roland Mikael Karlsson (16p) Kjell Magnus Brändström (16p) Per Göran Mattis (16p) John Edward Gunnar Lundh (15p) Lars Mikael Holmgren (15p) Eva Lena Näslund Carlsson (15p) Frank Kenneth Gullberg (15p) Bo Rolf Eriksson (15p) (15p) Linda Marie Karlsson (15p) Karin Elisabeth Hammarberg (15p) Bo Kenneth Åsell (14p) Gunilla Suzanne Sparre (14p) Carl-Johan Regell (14p) Rolf Gösta Ingemar Djärf (14p) Lena Marika de Rosche (14p) Jan Oscar Karlestedt (14p) Johan Henrik Magnusson Luther (13p) Eva Marie Öhrstedt (13p) Sara Katarina Nyberg (13p) Ulf Harry Öhström (11p) Lars Alfred Berglund (10p) Tord Richard Kjellander (9p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.