Björn Olof Mullaart (58p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Kristian Ford (2) Anders Erik Sjöman (2) Erik Henry Gabrielson (2) Bo Jesper Daniel Ottergren (2) Lars Krister Azelius (2) Christoffer Thalin (2) Lars Henrik Borna (2) Tomas Johan Thuresson (2) Anna Christina Edström (2) Anders Helge Forkman (2) Pär Johan Remnelid (2) Claes Henrik Ossborn (2) Ingela Anita Elisabet Malmborg (2) Jarl Rickard Azelius (2) Lars Peter Abrahamsson (2) Johan Magnus Hedsund (2) Lars Fredrik Dahl (1) Lars Erik Joakim Bratell (1) (1) Mikael Kent Ståhl (1) Peter Andreas Odemark (1) Lars Ola Gunnarsson (1) Sonja Christina Kokko (1) Elin Kristina Ekberg (1) (1) Marie Susanne Pålsson (1) Richard Martin Wessman (1) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) Carl Johan Mikael Göthberg (1) James David Louis Hope (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) Björn Niklas Nikolai (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Karl Christian Lindhé Stjernquist (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Jan Anders Rolfsson (1) Morgan Ramon Hallén (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) (1) Karl Johan Fredrik Cederblad (1) Peter Nils-Arne Oscarsson (1) Sven Magnus Fredmer (1) Matthias Pannier (1) Eva Maria Jonséus Carlsvi (1) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (1) Robert Jansson Stenstavold (1) Karin Eva Marie Matthiessen (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Assur Badur (1) Markus Per Johan Wallentin (1) (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) Per Lenny Persson (1) Petter Lars Berggren (1) Maria-Pia Midenbäck Hope (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Erik Jonas Eklund (1) Knut Mattias Rosengren (1) Gustav Peter Sundgren (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Magnus Andreas Pauli (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Carl Johan af Petersens (1) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (1) (1) Olof Patrik Jisland (1) Robert Deli (1) (1) Erik Bech-Jansen (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) Jens Christian Sidney Juul (1) Karin Charlotte Levin (1) Emil Magnus Andersson (1) Erik Johan Magnus Holmquist (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Lars Johan Larsson (1) Jöns Petter Svensson (1) Karl Henrik Göran Elm (1) Karl Johan Karlsson (1) Jonas Claes Bergström (1) Mathias Kent Arvidsson (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Fabian Mattias Ekeblad (1) Karl David Roland Andersson (1) Johan Fredrik Sonander (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) Michele Antonio Fara (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) Per Olof Marcus Glader (1) Annika Elisabeth Engström (1) Przemyslaw Andrzej Gostkiewicz (1) Anders Martin Strid (1) Anna Cecilia Palmérus (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Henry Gabrielson (86p) Peter Andreas Odemark (75p) Karl Henrik Göran Elm (75p) Anders Martin Strid (75p) (73p) Morgan Ramon Hallén (69p) Erik Johan Magnus Holmquist (67p) Hans Thomas Sjöberg (66p) (62p) (60p) Karin Eva Marie Matthiessen (59p) Lars Ola Gunnarsson (58p) Marie Susanne Pålsson (58p) (58p) Petter Lars Berggren (58p) Peter Nils-Arne Oscarsson (57p) Kristian Ford (56p) Markus Per Johan Wallentin (56p) Emil Magnus Andersson (56p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Sonja Christina Kokko (50p) (50p) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (50p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Per Olof Marcus Glader (50p) Jan Anders Rolfsson (49p) Assur Badur (49p) (49p) Przemyslaw Andrzej Gostkiewicz (49p) Erik Bech-Jansen (47p) Lars Erik Joakim Bratell (45p) Jens Christian Sidney Juul (45p) Jonas Claes Bergström (45p) Jarl Rickard Azelius (45p) Lars Krister Azelius (44p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) Anders Erik Sjöman (43p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Lars Henrik Borna (43p) Claes Henrik Ossborn (43p) Björn Niklas Nikolai (42p) Gustav Peter Sundgren (40p) Magnus Andreas Pauli (40p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (39p) Robert Deli (39p) Michele Antonio Fara (39p) Anna Cecilia Palmérus (39p) Anders Helge Forkman (38p) Karl Christian Lindhé Stjernquist (33p) Per Lenny Persson (33p) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (32p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (32p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) Johan Fredrik Sonander (26p) Christoffer Thalin (25p) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (25p) Per Johan Fredrik Eckerberg (24p) Mikael Kent Ståhl (22p) (22p) Richard Martin Wessman (21p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Jöns Petter Svensson (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Johan Magnus Hedsund (20p) Jonas Petter Gustaf Johansson (19p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) Erik Jonas Eklund (18p) Carl Johan Mikael Göthberg (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Eva Maria Jonséus Carlsvi (17p) Tomas Johan Thuresson (17p) Annika Elisabeth Engström (17p) Lars Johan Larsson (16p) Karl Johan Karlsson (15p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (14p) Mathias Kent Arvidsson (14p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Anna Christina Edström (8p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (5p) Pär Johan Remnelid (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.