Lars Olof Nilsson (74p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Eva Maria Viola Rosén (3) Kjell Magnus Brändström (3) Joacim Dan Anders Sjöberg (2) Emil Ivar Mattias Forsling (2)Ökend (2) Lars Joakim Thilstedt (2) Linus Per Ericsson (2) Daniel Isaac Gorosch (2) Ulf Magnus Rosberg (2) Hans Ola Joakim Karlsson (2) (1) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (1) Karl Sören Thunström (1) Bern Anders Martinsson (1) Carl-Lars Spongberg (1) Christer Mikael Törnros (1) Sven-Olof Morgan Olsson (1) Lars Håkan Larsson (1) Ingalill K Dahlkvist Evertsson (1) Anders Christer Moberg (1) Bengt Olof Lennart Danielsson (1) Mats Gustav Jansson (1) Eric Niklas Nordström (1) Knut Fredrik Jochum Arp (1) Ewa Margaretha Dolk (1) Claes Oscar Claeson (1) Lars Fredrik Nilsson (1) (1) Ingrid Kristin Ling (1) Erik Staffan Bernstein Torstensson (1) Sten Johan Pharmanson (1) Per Martin Viktor By (1) Ester Ingela Carina Andersson (1) Carl-Erik Ridderstråle (1) Olof Mikael Larsson (1) Alf Sven Wilhelm Svensson (1) Kurt Roland Blomkvist (1) Lars Gunnar Evertsson (1) Torild Tomas Karl-Henrik Thiel (1) Jarl Thomas Berg (1) Seppo Tapani Järvinen (1) Håkan Lennart Jeppsson (1) Per Håkan Björndell (1) Sofi Kristina Nilsson Eriksson (1) Glenn Lennart Edlund (1) Jan Mikael Thunved (1) Per Henrik Magnus Westling (1) (1) (1) Eva Maria Jonséus Carlsvi (1) Hans Göran Nordström (1) Petter Jan Stillström (1) Kerry Sture Johansson (1) (1) Sven Per Björn Aspling (1) Lars Erik Westerberg (1) Eva Margareta Eljans (1) Bo Ewert Göran Jacobsson (1) Marie Cecilia Edström (1) Hans Gunnar Haglund (1) Rune Hans-Ulric Josefsson (1) Ulf Göran Näsholm (1) Jonas Anders Hugo Wahlberg (1) Kim Lous-Christensen (1) Jan Patrik Isberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Knut Fredrik Jochum Arp (93p) Lars Erik Westerberg (93p) Ulf Göran Näsholm (82p) Anders Christer Moberg (81p) Ester Ingela Carina Andersson (77p) Petter Jan Stillström (76p) Lars Håkan Larsson (75p) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (74p) Christer Mikael Törnros (74p) Olof Mikael Larsson (74p) Carl-Erik Ridderstråle (73p) Håkan Lennart Jeppsson (73p) Glenn Lennart Edlund (72p) Lars Joakim Thilstedt (65p) Karl Sören Thunström (63p) Hans Ola Joakim Karlsson (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Lars Fredrik Nilsson (60p) Hans Gunnar Haglund (60p) Erik Staffan Bernstein Torstensson (59p) Sven-Olof Morgan Olsson (58p) Per Henrik Magnus Westling (58p) Claes Oscar Claeson (57p) Bern Anders Martinsson (56p) Carl-Lars Spongberg (56p) Ingrid Kristin Ling (53p) Ewa Margaretha Dolk (52p) Kurt Roland Blomkvist (52p)Ökend (52p) Bo Ewert Göran Jacobsson (52p) Joacim Dan Anders Sjöberg (51p) Mats Gustav Jansson (51p) Seppo Tapani Järvinen (51p) Per Håkan Björndell (51p) Daniel Isaac Gorosch (51p) (51p) Ulf Magnus Rosberg (51p) Eva Maria Viola Rosén (50p) Jan Mikael Thunved (49p) Ingalill K Dahlkvist Evertsson (46p) Linus Per Ericsson (46p) Marie Cecilia Edström (45p) Jonas Anders Hugo Wahlberg (41p) (39p) (30p) (30p) Sten Johan Pharmanson (29p) (26p) Sofi Kristina Nilsson Eriksson (25p) Lars Gunnar Evertsson (24p) Jarl Thomas Berg (23p) Kerry Sture Johansson (23p) Eva Maria Jonséus Carlsvi (19p) Emil Ivar Mattias Forsling (17p) Bengt Olof Lennart Danielsson (16p) Per Martin Viktor By (16p) Kjell Magnus Brändström (16p) Rune Hans-Ulric Josefsson (16p) Jan Patrik Isberg (16p) Alf Sven Wilhelm Svensson (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.