Lars Olof Nilsson (80p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Eva Maria Viola Rosén (3) Emil Ivar Mattias Forsling (3) Linus Per Ericsson (2) Ulf Magnus Rosberg (2) Hans Ola Joakim Karlsson (2) Kjell Niclas Joakim Nirup (2)Ökend (2) Lars Joakim Thilstedt (2) (1) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (1) Karl Sören Thunström (1) Bern Anders Martinsson (1) Carl-Lars Spongberg (1) Christer Mikael Törnros (1) Sven-Olof Morgan Olsson (1) (1) Ingalill K Dahlkvist Evertsson (1) Lars Erik Westerberg (1) Bengt Olof Lennart Danielsson (1) Bo Ewert Göran Jacobsson (1) Eric Niklas Nordström (1) Hans Gunnar Haglund (1) Ulf Göran Näsholm (1) Jan Mikael Thunved (1) Jan Patrik Isberg (1) (1) Sten Johan Pharmanson (1) Victor Arne Widerberg (1) Ester Ingela Carina Andersson (1) Carl-Erik Ridderstråle (1) Olof Mikael Larsson (1) Alf Sven Wilhelm Svensson (1) Peter Fredrik Andersson (1) Lars Gunnar Evertsson (1) Lars Håkan Larsson (1) Jarl Thomas Berg (1) Anders Christer Moberg (1) Håkan Lennart Jeppsson (1) Mats Gustav Jansson (1) Sofi Kristina Nilsson Eriksson (1) Knut Fredrik Jochum Arp (1) Ewa Margaretha Dolk (1) (1) Lars Fredrik Nilsson (1) Erik Staffan Bernstein Torstensson (1) Ingrid Kristin Ling (1) Per Martin Viktor By (1) Eva Maria Jonséus Carlsvi (1) Hans Göran Nordström (1) Petter Jan Stillström (1) Kerry Sture Johansson (1) Kurt Roland Blomkvist (1) Sven Per Björn Aspling (1) Torild Tomas Karl-Henrik Thiel (1) Eva Margareta Eljans (1) Seppo Tapani Järvinen (1) Marie Cecilia Edström (1) Per Håkan Björndell (1) Rune Hans-Ulric Josefsson (1) Glenn Lennart Edlund (1) Jonas Anders Hugo Wahlberg (1) Per Henrik Magnus Westling (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Knut Fredrik Jochum Arp (93p) Lars Erik Westerberg (91p) Glenn Lennart Edlund (83p) Leif Jörgen Ingemar Zahlin (82p) Ester Ingela Carina Andersson (81p) Anders Christer Moberg (81p) Christer Mikael Törnros (80p) Olof Mikael Larsson (80p) Petter Jan Stillström (80p) Ulf Göran Näsholm (77p) Jan Mikael Thunved (77p) Lars Håkan Larsson (73p) Lars Joakim Thilstedt (73p) Eva Margareta Eljans (61p) Hans Gunnar Haglund (60p) Lars Fredrik Nilsson (60p) Karl Sören Thunström (59p) Carl-Erik Ridderstråle (59p) Sven-Olof Morgan Olsson (58p) Per Henrik Magnus Westling (58p) Carl-Lars Spongberg (56p) Peter Fredrik Andersson (56p) Ulf Magnus Rosberg (55p) Bern Anders Martinsson (54p) Ingrid Kristin Ling (53p) Bo Ewert Göran Jacobsson (52p) Ewa Margaretha Dolk (52p) Kurt Roland Blomkvist (52p)Ökend (52p) (51p) Hans Ola Joakim Karlsson (51p) Mats Gustav Jansson (51p) Seppo Tapani Järvinen (51p) Per Håkan Björndell (51p) Eva Maria Viola Rosén (50p) Linus Per Ericsson (46p) Ingalill K Dahlkvist Evertsson (46p) Marie Cecilia Edström (45p) Jonas Anders Hugo Wahlberg (41p) Håkan Lennart Jeppsson (36p) (35p) Kjell Niclas Joakim Nirup (35p) (34p) (34p) Sten Johan Pharmanson (29p) (27p) Sofi Kristina Nilsson Eriksson (24p) Jarl Thomas Berg (23p) Kerry Sture Johansson (23p) Lars Gunnar Evertsson (21p) Bengt Olof Lennart Danielsson (17p) Emil Ivar Mattias Forsling (17p) Per Martin Viktor By (17p) Eva Maria Jonséus Carlsvi (17p) Jan Patrik Isberg (16p) Erik Staffan Bernstein Torstensson (16p) Rune Hans-Ulric Josefsson (15p) Alf Sven Wilhelm Svensson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.