Gunnar Micael Bile (57p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Per Gunnar Reinhold Karlsson (22) Johan Osvald Andreas Eneskjöld (18) Jacob Michael Moschevitz (7) Lars Henrik Nilsson (6) Camilla Margareta Bile (6) Edvard Harald Schéele (4) Per Erik Martin Sundquist (4) Peter Willem Karl Voors (4) Rune Hans-Ulric Josefsson (4) Henrik Rudi Seidler (4) Carl Olov Mikael Larsson (3) Jan Totte Dahlin (3) Vimal Thomas Boris Kovac (3) Lars Anders Larsson (3) Pål Göran Burman (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) My Gudrun Maria Bolin (2) Inger Margareta Dahle (2) Per Ola Otterstedt (2) Anders Viktor Borgs (2) Stig Lars Gustav Werkelin (2) Nina Victoria Gomez (2) Anna Monika Möller Werkelin (2) Lars Jörgen Olsson (2) Andreas Norberg (1) Thirza Deborah Kok Hamrin (1) Mats Olof Ohrner (1) Susanna Marie Hjort (1) Hans Göran Nordström (1) Eva Maria Halling Rankka (1) Eva Margareta Eljans (1) Rolf Magnus Öhman (1) Per-Olov Lydmar (1) Anders Bernt Einar Kvist (1) Ylva Westman Sarby (1) Karin Birgitta Polstam (1) Stefan Joel Berg (1) Bengt-Ove Fromell (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Britta Ingeborg Lydmar (1) Axel Knut Stig Malte Ramel (1) Sven Per Björn Aspling (1) Erika Margareta Olsen (1) JOAKIM JOSEF GIP (1) Lars Ola Persson (1) Tom Lennart Roger Johansson (1) Carl Fredrik Westin (1) Anders Olof Linusson (1) Jan Hendrik Eertink (1) Bo Gustaf Axberg (1) Per Gotthard (1) Marianne Elisabet Ardell Jakobsson (1) Karl Sören Thunström (1) Jan Henrik Fredrik Björk (1) Per Jonas Erik Törnell (1) Åke Mikael Borg (1) Johan Michael Jüri Tilander (1) Biljana Pehrsson (1) Malin Axland (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.