Gunnar Micael Bile (65p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Per Gunnar Reinhold Karlsson (33) Johan Osvald Andreas Eneskjöld (27) Anna Caroline Söderberg (8) Jacob Michael Moschevitz (7) Lars Henrik Nilsson (6) Camilla Margareta Bile (6) Edvard Harald Schéele (5) Rune Hans-Ulric Josefsson (4) Per Erik Martin Sundquist (4) Peter Willem Karl Voors (4) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Vimal Thomas Boris Kovac (3) Carl Olov Mikael Larsson (3) Jan Totte Dahlin (3) Pål Göran Burman (3) Lars Anders Larsson (3) My Gudrun Maria Bolin (2) Anna Monika Möller Werkelin (2) Per Ola Otterstedt (2) Inger Margareta Dahle (2) Nina Victoria Gomez (2) Anders Viktor Borgs (2) Stig Lars Gustav Werkelin (2) Lars Jörgen Olsson (2) Ylva Westman Sarby (1) Karin Birgitta Polstam (1) Hans Jarl Rutger Arnhult (1) Stefan Joel Berg (1) Peeter Kinnunen (1) Mats Olof Ohrner (1) Susanna Marie Hjort (1) Marianne Elisabet Ardell Jakobsson (1) Hans Göran Nordström (1) Eva Margareta Eljans (1) Hans Henrik Raspe (1) Per-Olov Lydmar (1) Lars Ola Persson (1) Tom Lennart Roger Johansson (1) Carl Fredrik Westin (1) Anders Olof Linusson (1) Susanne Marianne Lundström (1) Jan Hendrik Eertink (1) Jens Robert Andersson (1) Bengt-Ove Fromell (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Britta Ingeborg Lydmar (1) Sven Per Björn Aspling (1) Axel Knut Stig Malte Ramel (1) JOAKIM JOSEF GIP (1) Erika Margareta Olsen (1) Johan Michael Jüri Tilander (1) Biljana Pehrsson (1) Malin Axland (1) Annica Ruth Pettersson (1) Andreas Norberg (1) Conny Fredric Hävrén (1) Thirza Deborah Kok Hamrin (1) Bo Gustaf Axberg (1) Per Gotthard (1) Karl Sören Thunström (1) Per Jonas Erik Törnell (1) Jan Henrik Fredrik Björk (1) Rolf Magnus Öhman (1) Anders Bernt Einar Kvist (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Jarl Rutger Arnhult (81p) Lars Jörgen Olsson (77p) Ylva Westman Sarby (73p) Jan Henrik Fredrik Björk (68p) Hans Henrik Raspe (63p) Johan Osvald Andreas Eneskjöld (63p) Jens Robert Andersson (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Axel Knut Stig Malte Ramel (63p) Erika Margareta Olsen (63p) Annica Ruth Pettersson (63p) Karl Sören Thunström (63p) Biljana Pehrsson (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Carl Fredrik Westin (61p) Karin Birgitta Polstam (55p) Anders Bernt Einar Kvist (54p) Vimal Thomas Boris Kovac (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Jacob Michael Moschevitz (50p) Lars Anders Larsson (50p) Thirza Deborah Kok Hamrin (48p) Per Erik Martin Sundquist (47p) Andreas Norberg (46p) Rolf Magnus Öhman (45p) Johan Michael Jüri Tilander (44p) Lars Ola Persson (43p) Camilla Margareta Bile (43p) Jan Hendrik Eertink (42p) Stefan Joel Berg (41p) Mats Olof Ohrner (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Per-Olov Lydmar (39p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Stig Lars Gustav Werkelin (35p) Peeter Kinnunen (33p) Susanna Marie Hjort (32p) Marianne Elisabet Ardell Jakobsson (31p) Anna Monika Möller Werkelin (31p) Tom Lennart Roger Johansson (30p) Edvard Harald Schéele (29p) Peter Willem Karl Voors (28p) Per Ola Otterstedt (27p) Britta Ingeborg Lydmar (27p) JOAKIM JOSEF GIP (27p) Pål Göran Burman (27p) Nina Victoria Gomez (27p) Per Gotthard (25p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Conny Fredric Hävrén (19p) Lars Henrik Nilsson (17p) Bengt-Ove Fromell (17p) Rune Hans-Ulric Josefsson (16p) Per Gunnar Reinhold Karlsson (16p) Per Jonas Erik Törnell (16p) My Gudrun Maria Bolin (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.