Christer Robert Oskarsson Simrén (61p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Rangordningen styrning poängvärde
PER GUNNAR LINDBERG (87p) Karin Susanne Lithander (77p) Hans Magnus Willfors (76p) Mari Elisabeth Broman (72p) Bertil Peter Gustafson (68p) Anders Georg Björkman (67p) Hans Per Martin Ivert (66p) Carl Marcus Jennekvist (62p) Hans Magnus Arnkvist (61p) (60p) David Zytomierski (59p) Jan Torsten Anders Ohlsson (58p) Bo Benny Helge Zakrisson (58p) Carl-Johan Svennewall (58p) Tommy Ove Christian Torwald (56p) (55p) Per Magnus Johansson (54p) Carin Alexandra Olsson (53p) Per Eric Engelmark (53p) Stig Oscar Johansson (52p) Tove Eva Brita Johansson (52p) (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Knut Pål Nils Jönsson (50p) Lars Anders Larsson (50p) Daniel Georg Winberg (50p) Björn Erik Rosberg (50p) Per Gunnar Ernst Aniansson (48p) Erik Anders Brännström (44p) Sten Henric Karlsson (43p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Anders Erik Gustafson (40p) (39p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Karl Thomas Flinck (34p) Claes-Göran Sture Granqvist (33p) Åsa Kerstin Helena Norin (33p) Lars Rickard Jäderström (30p) (30p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Kjell Håkan Närfält (23p) Lars Sigurd Christer Månsson (23p) Kai Oskar Martin Kristensson (23p) Sven Uno Gustaf Brinnen (23p) (23p) Jan Gunnar Mattsson (22p) Konstantin Zervas (22p) Carlo Pompili (22p) Clas Henrik Tegidius (20p) Heléne Elisabet Ellebo (20p) Karl Leonard Daun (19p) Anders Hettinger (16p) Karin Ingrid Hornberg Roman (16p) Kjell Magnus Brändström (16p) Åsa Cecilia Lindencrona (14p) Dan Fredrik Koffi Eklu Sjödén (12p) Stig Jerker Lundgren (11p) Marcus Christopher Simrén (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.