Jan Arne Ögren (67p)

Man, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Nils Erik Johan Hyllander (2) Bo Egon Hjalmarsson (2) Ann Jeanette Skoglund (2) Per Johan Engstam (2) Thomas Erik Norén (1) Karl Conny Törnquist (1) Annika Ruth Katarina Salomonsson (1) Nils Sixten Emmelin (1) Gunilla Christina Modén (1) Per Andreas Narvinger (1) Gunhild Mari E Robertsson Johansson (1) Jens Gregers Jensen (1) Lars Axel Molander (1) (1) Majbritt Arfert (1) Hans Yngve Broberg (1) Per Gunnar Löfgren (1) Eva Reinertsen (1) Karl Jonas Gustav Stringberg (1) Nina Maria Macpherson (1) Monika Ann-Marie Ennerfelt (1) Per Anders Sundquist (1) Jan Troadec Karlsson (1) Claes Henrik Kolare (1) Carl Erik Ingvar Ekudden (1) Ulla Margaretha Söderholm (1) Carl Fredrik Harry Jejdling (1) Annika Kristina Roupé (1) Aldor Roland Fritiof Hagman (1) Salvatore Andrea Fidone (1) Märta Maria Håkansson (1) Camila de Arruda Japur (1) Vidar Mohammar (1) Carl-Eric Bohlin (1) Nasser Zangani (1) Lennart Erik Nilsson (1) (1) Torbjörn Eugen Possne (1) Stefan Johannes Wänstedt (1) Anna Birgitta Surtevall (1) Carl Magnus Frodigh (1) Bo Staffan Henriksson (1) Kurt Hartmut Maier (1) Maryam Razi (1) Per Jörgen Heilborn (1) Karl Andreas Thedéen (1) Anna Charlotte Victoria Westerlund (1) Anna Elisabeth Pettersson (1) Lars-Peter Laurin (1) Nils Fredrik Engströmer (1) Eva Maria Hedfors (1) Astrid Maria Larsson (1) Lars Bertil Berglund (1) Åsa Ingrid Kristina Tamsons (1) Jan Torsten Kihl (1) Ulf Göran Lindström (1) Anna-Karin Samuelson (1) Peter Rydqvist (1) Fredrik Gunnar Torleif Wikner (1) Annelie Anna Maria Kjelldorff (1) Carl Johan Torgny Mellander (1) Kjell Håkan Sjödin (1) John Mikael Bäckström (1) Åsa Marie Konnbjer (1) Katharina Birgitta Burton (1) Christina Cecilia Petersson (1) Johan Ingemar Wibergh (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.