Rolf Anders Henningsson (28p)

Man, Född: 1960
Rangordningen antal relationer
Arne Lennart Anders Paulsson (10) Ulf Robert Wallén (10) Bo Torsten Patrik Nilsson (9) Börje Kennerth Svensson (9) Nils Pontus Larsson Bergman (9) Bo Torsten Nilsson (9) Lars Håkan Hollerup (8) Jan Peter Billquist (7) Anders Oskar Gustafsson (7) Hans Göran Nordström (5) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (5) Sven Per Björn Aspling (5) Eva Margareta Eljans (5) Anita Helena Berggren (5) Karl Stefan Andersson (5) Nils Anders Larsson (4) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (4) Lars Peter Joakim Svensson (2) Folke Torbjörn Svensson (2) Anders Jörgen Jarl (2) Ingrid Monica Therese Olsson (2) Bo Ingemar Jonsson (2) Christer Bo Stig Johansson (2) Lars-Rune Bertil Svensson (2) Per Mårten Josefsson (2) Per Ingemar Mauritzson (2) Thomas Bertil Bråhagen (2) Ingrid Annika Ekdahl (2) Lars Sven Thulin (1) Per Anders Esbjörnsson (1) Jesper Vasell (1) Jan Ove Gunnar Erliksson (1) Jan Ingemar Persson (1) Stig Nils Johan Nilsson (1) Carl Marcus Skärbäck (1) Bo Christer Olsson (1) Daniel Erik Bertil Blomquist (1) Hans Ruben Sundström (1) Lars Olof Mikael Löfstedt (1) Ulf Roger Lindesson (1) Martin Johan Leanderson (1) Lars-Gunnar Hansson (1) Jim Olof Andreasson (1) Zoran Stambolovski (1) Lars Tommy Nilsson (1) Johan C Mathias Bertilsson (1) Thomas Håkansson (1) Kjell Ingemar Stillman (1) Elvy Marita Harvyl (1) Bo Magnus Hjern (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Kristina Birgitta Anderson (1) Ulf Stefan Fredrik Lindeberg (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Gert Bertil Grenvi (1) (1) Lars-Inge Lilleman Andersson (1) Nils Ragnar Lindqvist (1) Hasse Johnny Nilsson (1) Anders Erik Dellson (1) Jan Ingvar Sixten Svensson (1) Alexander Georg Wennergren Helm (1) Inger Margareta Dahle (1) Mirja Charlotte Jönsson (1) Mardin Avanesiyan (1) Lennart Mikael Ekdahl (1) Lars Benny Löfdahl (1) Ulf Ragnar Svante Jonsson (1) Andreas Henrik Alexander Brodström (1) Nils Bertil Ingvar Svensson (1) Agnete Brodowicz (1) Hanne Katrine Svensson (1) Jozef Macznik (1) Per-Olof Smedberg (1) Ella Charlotte Ziethén (1) Mats Lage Ronny Gummesson (1) Anna Hesselman (1) Lena Irene Larsson (1) Staffan Peter Hugoson (1) Sven Martin Vilhelm Gren (1) Sven Tobias Thulin (1) Stefan Möhl (1) Gun-Britt Anita Andersson (1) Jens Pontus Borg (1) Eric Jens-Håkan Ehrlow (1) Rolf Einar Glimstedt (1) Signe Karin Agneta Löfstedt (1) Claes Peter Ishii (1) Owe Mårten Mårtensson (1) Mats Andreas Johansson (1) Scarlet Simonian (1) Birgit Ingrid Yvonne Nilsson (1) Ingrid Margareta Larsdotter (1) Tord Bertil Urban Bertilsson (1) Kent Thommy Anders Skog (1) Patrik Birger Liljedahl (1) Kristina Elisabet Davidsson (1) Per Olle Andersson (1) Bengt Gunnar Fröander (1) Henrik Gorgi (1) (1) Sven Jörgen Rexö (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anders Jörgen Jarl (85p) Lennart Mikael Ekdahl (79p) Alexander Georg Wennergren Helm (71p) Sven Martin Vilhelm Gren (71p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (65p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Nils Pontus Larsson Bergman (59p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Mirja Charlotte Jönsson (57p) Lena Irene Larsson (56p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Jan Peter Billquist (52p) Nils Ragnar Lindqvist (50p) Christer Bo Stig Johansson (50p) Lars Håkan Hollerup (49p) Thomas Håkansson (49p) Börje Kennerth Svensson (49p) Ulf Stefan Fredrik Lindeberg (45p) Arne Lennart Anders Paulsson (45p) Ulf Robert Wallén (45p) Daniel Erik Bertil Blomquist (44p) (42p) (41p) Thomas Bertil Bråhagen (39p) Carl Marcus Skärbäck (37p) Ulf Roger Lindesson (36p) Anders Erik Dellson (36p) Per Olle Andersson (30p) Jim Olof Andreasson (29p) Jan Ingvar Sixten Svensson (29p) Zoran Stambolovski (28p) Ingrid Annika Ekdahl (28p) Sven Tobias Thulin (25p) Scarlet Simonian (25p) Patrik Birger Liljedahl (25p) Lars Sven Thulin (24p) Mardin Avanesiyan (24p) Anders Oskar Gustafsson (24p) Lars-Rune Bertil Svensson (24p) Owe Mårten Mårtensson (24p) Jesper Vasell (23p) Hasse Johnny Nilsson (23p) Jozef Macznik (23p) Stefan Möhl (22p) Jens Pontus Borg (22p) Per Ingemar Mauritzson (22p) Karl Stefan Andersson (22p) Bo Ingemar Jonsson (21p) Kjell Ingemar Stillman (21p) Rolf Einar Glimstedt (21p) Kent Thommy Anders Skog (21p) Per-Olof Smedberg (20p) Kristina Elisabet Davidsson (20p) Lars Peter Joakim Svensson (19p) Lars-Gunnar Hansson (19p) Lars Benny Löfdahl (19p) Mats Lage Ronny Gummesson (19p) Stig Nils Johan Nilsson (18p) Bo Christer Olsson (18p) Anna Hesselman (18p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Claes Peter Ishii (17p) Jan Ove Gunnar Erliksson (16p) Lars Olof Mikael Löfstedt (16p) Kristina Birgitta Anderson (16p) Lars-Inge Lilleman Andersson (16p) Andreas Henrik Alexander Brodström (16p) Gun-Britt Anita Andersson (16p) Signe Karin Agneta Löfstedt (16p) Sven Jörgen Rexö (16p) Martin Johan Leanderson (14p) Elvy Marita Harvyl (14p) Hanne Katrine Svensson (14p) Ella Charlotte Ziethén (14p) Mats Andreas Johansson (14p) Henrik Gorgi (14p) Agnete Brodowicz (12p) Lars Tommy Nilsson (11p) Ulf Ragnar Svante Jonsson (11p) Birgit Ingrid Yvonne Nilsson (11p) Ingrid Margareta Larsdotter (11p) Bengt Gunnar Fröander (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Johan C Mathias Bertilsson (8p) Nils Anders Larsson (8p) Nils Bertil Ingvar Svensson (8p) Tord Bertil Urban Bertilsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.