Gunilla Kristina Åstrand Berg (92p)

Kvinna, Född: 1960
Rangordningen antal relationer
Hans-Henrik Lund Berg (2) Rolf Patrik Spets (2) Kristina Elisabeth Lilja (2) Ulf Håkan Ericsson (2) Bengt Peter Michael Berntsson (1) Karl Mats Erik Lönnqvist (1) Johanna Lill Kristina Allert (1) Anders Gerhard Ullberg (1) Sven Anders Torbjörn Olsson (1) Anders Gunnar Falck (1) Håkan Wilhelm Osvald (1) Thure Samuel Stenberg (1) Jan Erik Palmqvist (1) Kenneth Lagerborg (1) Anders Ingvar Narvinger (1) Sara Elisabet Jinnerot Uggelberg (1) Peter Åke Wallenberg (1) (1) Björn Georg Nyström (1) Karl Mikael Henning Bergstedt (1) Rolf Jonas Abrahamsson (1) (1) Mats Rahmström (1) Anna Jessika Åkerdal (1) Ingrid Birgitta Ericksson (1) (1) (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Johan Patrik Lennart Forssell (1) Annemarie Gardshol (1) Eva Klasén (1) Johan Lave Niklas Nordh (1) Hans Jerker Larsson (1) Elisabeth Margareta Ragnå (1) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (1) Peter Gustafsson (1) Sandra Elisabet Svensk (1) Staffan Bohman (1) (1) Claes Göran Jansson (1) Rolf Hans Ola Meyer (1) Helena Eva Marie Nilsson (1) Lars Anders Larsson (1) (1) Anders Tage Snell (1) (1) Liselotte Birgit M Duthu Törnblom (1) Joakim Rafael Rubin (1) Per Tore Mossberg (1) (1) Jonas Mikael Gustavsson (1) Ann-Katrin Margareta Broman (1) Alf Thomas Strömberg (1) Stefan Olof Löfqvist (1) Mats Ingmar Johansson (1) Jan Erik Larsson (1) (1) Joss J P L M Delissen (1) Stig Benny Larsson (1) Kjell Göran Forsberg (1) Gunborg Annette Talåsen (1) Elisabeth Eva Margareta Wesselson (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) Per Oskar Ljungberg (1) Torgny Allan Mikael Karlsson (1) Ulla Margareta Edlund (1) Johan Gustav Lundh (1) Per Henrik Gunnarsson (1) (1) Stina Ulrika Berg (1) Olle Vilhelm Magnusson (1) (1) Eva Catharina Swahn (1) Hans Torgny Stråberg (1) Ylva Anna Viktoria Ekborn (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) (1) Carl Ulf Södergren (1) Aina W Inga-Lill Viklander Grahn (1) Mats Thomas Dahlgren (1) Maria Christina P Schauman (1) Per Halvar Andreas Falkenmark (1) Anne Gisela Lindstrand (1) Lars Joakim Thilstedt (1) Per Anders Roland Holm (1) Ingrid Maria Cecilia Sandberg (1) John Tomas Bertil Ekvall (1) Stig Thomas Forslund (1) John Henrik Mikael Elmin (1) Guojing Chen (1) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (1) (1) Monica Elisabet Forsberg (1) Torsten Peter Svensson (1) Ingvar Söderlund (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Staffan Bohman (96p) Hans Torgny Stråberg (96p) Maria Christina P Schauman (94p) (93p) Jan Erik Larsson (93p) Olle Vilhelm Magnusson (93p) Anders Gerhard Ullberg (92p) Peter Åke Wallenberg (92p) Karl Mikael Henning Bergstedt (92p) Mats Rahmström (92p) (92p) Johan Patrik Lennart Forssell (92p) Stig Benny Larsson (92p) (92p) Anders Ingvar Narvinger (90p) Annemarie Gardshol (89p) Kristina Elisabeth Lilja (84p) Sandra Elisabet Svensk (83p) Joakim Rafael Rubin (83p) Carl Ulf Södergren (79p) (77p) Kenneth Lagerborg (75p) (75p) Rolf Jonas Abrahamsson (75p) Anna Jessika Åkerdal (75p) Rolf Hans Ola Meyer (75p) Anders Tage Snell (75p) Jonas Mikael Gustavsson (75p) Stefan Olof Löfqvist (75p) (75p) John Tomas Bertil Ekvall (75p) Guojing Chen (75p) (73p) Lars Joakim Thilstedt (73p) Karl Mats Erik Lönnqvist (69p) Sara Elisabet Jinnerot Uggelberg (69p) (67p) Mats Thomas Dahlgren (64p) Ulf Håkan Ericsson (64p) Hans Jerker Larsson (63p) Per Henrik Gunnarsson (63p) Bengt Peter Michael Berntsson (62p) Björn Georg Nyström (62p) Torgny Allan Mikael Karlsson (62p) Johan Gustav Lundh (62p) Ann-Katrin Margareta Broman (61p) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Per Halvar Andreas Falkenmark (50p) Lars Anders Larsson (49p) (48p) Per Anders Roland Holm (46p) Stig Thomas Forslund (45p) Per Tore Mossberg (44p) (41p) Håkan Wilhelm Osvald (39p) Peter Gustafsson (38p) Mats Ingmar Johansson (38p) Gunborg Annette Talåsen (37p) (34p) Claes Göran Jansson (33p) Anders Gunnar Falck (30p) Elisabeth Margareta Ragnå (30p) (30p) Ulla Margareta Edlund (30p) Ingvar Söderlund (30p) Thure Samuel Stenberg (22p) (21p) Eva Catharina Swahn (19p) Jan Erik Palmqvist (18p) Helena Maria Arvidsson Älgne (16p) Alf Thomas Strömberg (16p) Hans-Henrik Lund Berg (14p) Helena Eva Marie Nilsson (14p) Kjell Göran Forsberg (14p) Stina Ulrika Berg (14p) Monica Elisabet Forsberg (14p) Elisabeth Eva Margareta Wesselson (13p) Ylva Anna Viktoria Ekborn (13p) Johanna Lill Kristina Allert (12p) Ingrid Birgitta Ericksson (11p) (11p) Joss J P L M Delissen (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.