(82p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(3) Mats Anders Roland Pålsson (3) Peter Herman Lexenberg (3) (3) (3) Hans Anders Fahlvik (2) Per Ola Mikael Rydgren (2) Bo Ingvar Jönsson (2) (2) Lars Krister Azelius (2) Klas Jonas Bringle (2) Bert Willard Möller (2) Bengt-Arne Borr (2) Mona Ingela Hansson (2) Per Johan Albert Seeman (2) Ali Al-Hasani (1) Hans-Olof Olsson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Carl-Magnus Rune Jacobsson (1) Hans Evert Blom (1) Bo Gustaf Andreas Sahlman (1) (1) Marika Helena Hahne (1) Bo Christian Claesson (1) Terry Ho Cha Ming (1) Anna Jessica Tornqvist (1) Anders Gunnar Bohlin (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Nils Martin Norén (1) Peter Karl Erland Ahlberg (1) Stig Ove Stigson Norberg (1) Claes Johan Bryng (1) (1) Alf Johan Morten Erickson (1) Lars Johan Gunnar Lilljegren (1) Eric Olof Lennart Andersson (1) Carl-Magnus Lindström (1) (1) Mats Fredrik Sigurd Sjöstrand (1) Marcus Christopher Mattias Sundberg (1) Peter-Olof Pettersson (1) Lars Anders Larsson (1) Stornils Nils Johan Aktermo (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Carl Christer Forsberg (1) Bo Henrik Holmström (1) Jan Totte Dahlin (1) (1) Anders Fredrik Gillin (1) (1) (1) Hans Jörgen Karlsson (1) Thomas Johan Vuopio (1) Björn Lennart Nilsby (1) Oliver Stania (1) (1) Björn Erik Alf Palmquist (1) (1) Johan Erik Tengstrand (1) Slavoljub Veljkovic (1) Johan Erik Andreas Nyberg (1) (1) Per Magnus Hegg (1) Claes Peter Jerveland (1) (1) Jens Fredrik Wetterfors (1) (1) Lars Jonas Marcusson (1) Cesar Kaysar Moré (1) (1) Peter Lennart Norman Ulltin (1) Baskim Seremeti (1) Jan Tomas Brynholt (1) Anders Wilhelm Tagde (1) (1) Beata Lihammar (1) Anders Robert Fridlund (1) Annika Madelene Sundberg (1) (1) Sten Erik Heijel (1) (1) Kuhmar Christopher Hatt (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Cristina Maria Da Costa Cruzeiro (1) Kjell Thomas Lindskog (1) Claes-Ingvar Henry Nilsson (1) Lars Anders Angergård (1) Nisvet Turkanovic (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Lars Patrik Kilenius (1) Erik Yngve Andersson (1) Stefan Malte Johansson (1) Hans Oskar Fahlvik (1) Guje Elisabeth Larshans (1) Sten Fredrik Skaneborn (1) Pertti Juhani Pesonen (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Björn Stefan Jernström (1) (1) Lars Henrik Engsner (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(85p) Ali Al-Hasani (83p) Stig Ove Stigson Norberg (83p) Baskim Seremeti (83p) Claes-Ingvar Henry Nilsson (83p) Stefan Malte Johansson (83p) (82p) Carl-Magnus Lindström (82p) Claes Peter Jerveland (82p) Jens Fredrik Wetterfors (82p) Nisvet Turkanovic (82p) Sten Fredrik Skaneborn (82p) (81p) (72p) (60p) Anders Gunnar Bohlin (56p) (55p) Kuhmar Christopher Hatt (55p) Marika Helena Hahne (54p) (54p) Hans Jörgen Karlsson (54p) Annika Madelene Sundberg (54p) Cristina Maria Da Costa Cruzeiro (54p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) (51p) (51p) Lars Anders Larsson (50p) Lars Henrik Engsner (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) (48p) (47p) Bo Christian Claesson (47p) Anders Fredrik Gillin (47p) Thomas Johan Vuopio (47p) (47p) Eric Olof Lennart Andersson (44p) Lars Krister Azelius (44p) Klas Jonas Bringle (43p) Erik Yngve Andersson (43p) Mats Fredrik Sigurd Sjöstrand (39p) Anders Robert Fridlund (37p) (35p) Slavoljub Veljkovic (35p) (34p) (34p) Hans Anders Fahlvik (33p) (33p) Bo Ingvar Jönsson (33p) Per Johan Albert Seeman (33p) Hans-Olof Olsson (32p) Peter Lennart Norman Ulltin (32p) Sten Erik Heijel (32p) Claes Johan Bryng (31p) Björn Lennart Nilsby (31p) Per Magnus Hegg (31p) Lars Anders Angergård (31p) Terry Ho Cha Ming (30p) Peter Karl Erland Ahlberg (30p) (30p) Björn Erik Alf Palmquist (30p) Johan Erik Tengstrand (30p) Johan Erik Andreas Nyberg (30p) Kjell Thomas Lindskog (30p) (30p) Peter-Olof Pettersson (29p) Bert Willard Möller (27p) (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) (23p) Peter Herman Lexenberg (22p) Anna Jessica Tornqvist (21p) Bo Gustaf Andreas Sahlman (20p) Mona Ingela Hansson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Carl-Magnus Rune Jacobsson (16p) Lars Johan Gunnar Lilljegren (16p) Cesar Kaysar Moré (16p) Anders Wilhelm Tagde (15p) Beata Lihammar (14p) Pertti Juhani Pesonen (14p) Bo Henrik Holmström (13p) (13p) Bengt-Arne Borr (9p) Alf Johan Morten Erickson (8p) Marcus Christopher Mattias Sundberg (5p) Jan Tomas Brynholt (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.