Stig Thomas Forslund (52p)

Man, Född: 1960
Rangordningen antal relationer
Gunborg Annette Talåsen (6) Per Anders Roland Holm (5) Peter Seth Wilhelm Hesslin (4) Jessica Terese Karlberg Lagrelius (3) Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel (3) Anna Kristina Charlotta Jansson (3) Klas van Lienden (3) Carl-Anders Roland Keller (3) Annemarie Gardshol (3) Mats Ingmar Johansson (3) Ulf Håkan Ericsson (2) Kristina Elisabeth Lilja (2) Gunilla Kristina Åstrand Berg (2) Birgitta Charlotte Maria Svensson (2) Johan Lave Niklas Nordh (2) Mårten Asplund (2) Johanna Lill Kristina Allert (2) Gunnel Åsa Maria Sigurdh (2) Peter Mauritz Serrander (2) Aina W Inga-Lill Viklander Grahn (2) Ingrid Birgitta Ericksson (1) Gustav Hans Ola Bodin (1) (1) Tina Anna Christina Jirhem (1) Sandra Elisabet Svensk (1) Ulf Krister Olsson (1) Jan Christer Mikael Lundin (1) Karl Jesper Johnsson (1) Nils Kruse Kristofer Björklund (1) Jon Fredrik Widell (1) Birgit Margareta Andreasson (1) Björn Georg Nyström (1) (1) Clas Sture Wissman (1) Joss J P L M Delissen (1) Johan Gustav Lundh (1) Jan Bengt Eskil Starrsjö (1) Eric Thomas Backteman (1) Pekka Günter Bergenroth (1) Tim Morten Jörnsen (1) Hans Karl-August Ankergård Karolin (1) Lars Johan Lindholm (1) (1) Erik Axel Göran Näslund (1) Per Tore Mossberg (1) Ann-Katrin Margareta Broman (1) Helena Maria Arvidsson Älgne (1) Leif Gunnar Persson (1) Torsten Peter Svensson (1) Per Oskar Ljungberg (1) Karl Sune Blomkvist (1) Björn Johan Ekstedt (1) Lena Anna M Hummerhielm Sjölin (1) Knut Gabriel Andreasson (1) Thomas Ivar Alsterback (1) Per Halvar Andreas Falkenmark (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.