(37p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Kristina Marie Baaz (14) (12) Jan Håkan Gabrielsson (10) (6) Sven Per Björn Aspling (5) Eva Margareta Eljans (5) Öyvind Eriksen (5) (5) Anita Helena Berggren (5) Hans Göran Nordström (5) Kjell Anders Henry Eriksson (5) Kent Åke Arn (4) Per Lars Bertil Klintberg (4) Frida Maria Kristina P Bucht (3) Karl Anders Karlsson (3) Pär Thomas Nilsson (3) Karl Peter Georg Nilsson (3) Roger Christer Berggren (3) (3) Ulrika Therése Lindh (3) Anne-Rita Löf (3) (3) Mats Herman Swensson (2) (2) Ingeborg Maria Cederberg Ågren (2) (2) (2) Jan Gustav Abrahamsson (2) Runar Martin Söderholm (2) Erik Tomas Frid (2) Per Urban Norling (2) Hans Erik Gillerstedt (1) Sven-Åke Bertil Pettersson (1) (1) Hans Fredrik Håkan Jakobsson (1) Bo Ingemar Jonsson (1) Tina Gunilla Evachristina Eriksson (1) (1) Hans Erik Mathias Gillerstedt (1) Femina Katarina Gumz (1) Jan Gustaf Michael Levin (1) Karl Johan Michael Öhlund (1) (1) Claes Johan Gustaf Adolphson (1) Niklas Erik Otto Söderman (1) (1) (1) Annette Y M Brattström Karlsson (1) (1) Lars Magnus Bergendal (1) Leif Åke Erling Fagersand (1) Hans-Fredrik Pierre Gillerstedt (1) Rolf Henry Jonsson (1) Carl-Oscar Thomas Eriksson (1) (1) Lars Olof Sjöwall (1) Lars Evert Vilhelm Wikholm (1) Gustaf Herbert Kahm (1) (1) Hans Peter von Knorring (1) (1) (1) Ulf Tomas Pettersson (1) (1) Kurt Stefan Backman (1) Karl Lennart Tobiasson (1) Bo Kent Mikael Wejrum (1) Ulf Tore Wizelius (1) (1) Eriknils Anders Thomas Karlsson (1) Sten Göran Kjellberg (1) Bengt Göran Gustafsson (1) David Gustaf Thomas Eriksson (1) (1) Johan Richard Kaijser (1) Johan Anders Öhrn (1) (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Mats Erik Olofsson (1) Lars Lennart Lagerkvist (1) Karl Åke Johan Alestam (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(85p) (70p) Roger Christer Berggren (67p) (66p) Anita Helena Berggren (64p) (63p) Eva Margareta Eljans (61p) (54p) (54p) Kjell Anders Henry Eriksson (53p) Bengt Göran Gustafsson (52p) (50p) (47p) Karl Peter Georg Nilsson (46p) Mats Erik Olofsson (46p) (45p) (42p) (41p) Leif Åke Erling Fagersand (41p) (41p) Runar Martin Söderholm (41p) (41p) (39p) (39p) Karl Johan Michael Öhlund (38p) Johan Anders Öhrn (38p) (37p) Lars Magnus Bergendal (36p) (35p) Hans Erik Gillerstedt (34p) (34p) Hans Fredrik Håkan Jakobsson (34p) Hans Erik Mathias Gillerstedt (34p) Hans-Fredrik Pierre Gillerstedt (34p) Kent Åke Arn (33p) (33p) Frida Maria Kristina P Bucht (32p) Karl Anders Karlsson (32p) Öyvind Eriksen (32p) Per Lars Bertil Klintberg (32p) Bo Kent Mikael Wejrum (32p) Rolf Henry Jonsson (30p) (30p) Lars Lennart Lagerkvist (30p) Mats Herman Swensson (26p) Jan Gustaf Michael Levin (25p) (25p) Kurt Stefan Backman (25p) Karl Åke Johan Alestam (25p) Gustaf Herbert Kahm (24p) Erik Tomas Frid (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) (23p) Bo Ingemar Jonsson (22p) Ingeborg Maria Cederberg Ågren (22p) Ulf Tore Wizelius (22p) Sten Göran Kjellberg (22p) Johan Richard Kaijser (22p) Niklas Erik Otto Söderman (21p) Per Urban Norling (21p) Sven-Åke Bertil Pettersson (20p) Pär Thomas Nilsson (20p) Annette Y M Brattström Karlsson (20p) Lars Evert Vilhelm Wikholm (20p) Ulf Tomas Pettersson (20p) Jan Håkan Gabrielsson (20p) Hans Peter von Knorring (19p) Karl Lennart Tobiasson (19p) Tina Gunilla Evachristina Eriksson (14p) Kristina Marie Baaz (14p) Ulrika Therése Lindh (14p) Anne-Rita Löf (14p) Carl-Oscar Thomas Eriksson (12p) Jan Gustav Abrahamsson (12p) David Gustaf Thomas Eriksson (12p) (12p) Claes Johan Gustaf Adolphson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.