Anita Margareta Heierson (15p)

Kvinna, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Sten Mårten Togo Danielsson (13) Bo Jonas Togo Danielsson (13) Jens Gylin Baastrup (6) Kerstin Birgitta Danielsson (3) Leo Togo Poika Falenius Danielsson (3) Tord Sven Örjan Forsgren (2) Björn Tomas Gabriel Sibirzeff (2) Karl Håkan Karlsson (2) Lars Gösta Andersson (2) Sanny Roland Robert Moskovits (2) Per Allan Hallerby (2) Lars Staffan Larsson (2) Nina Juel Wiboltt Sibirzeff (2) Ola Hestnes (2) Elinore Aina-Maria Gustafsson (2) Carl Erik Tåhlin (2) Susanne Elizabeth Falk (2) Jenny Louise Gentele (1) Micaela Catrin Jansson (1) Hans Bertil Pettersson (1) Ingrid Susanna Wallin (1) Ulla Helena Jonasson Otterskog (1) Hans Ruben Sundström (1) B L Madeleine Norrman Löfgren (1) Inger Margareta Dahle (1) Faramarz Norouzi (1) Eva Margareta Karlsson (1) Albert Joachim Santesson (1) Kaja Kotkas (1) Karl Anders Galfvensjö (1) Henrik-Gustav Santesson (1) Per Eric Harald Ericsson (1) Per Erik Näslund (1) Carin Wilson Yttergren (1) Björn Staffan Julén (1) Doris Rosita Wassberg (1) Johan Henrik Gustaf Liljeström Seth (1) Stig Gunnar Brolin (1) Heléne Elisabeth Boman Scheer (1) Lars Jonny Isaksson (1) Reinhold Emil Hjalmar Gustafsson (1) Elisabeth Therese Saillard (1) Inger Helena Wallin (1) Maria Josefina de la Cruz Santos (1) Ronni Valter Gustafsson (1) Gabriella Elisabeth Cohn Cedermark (1) Maire Kivila (1) Peter Keith Lassander (1) Anna Maria Engqvist (1) Hans-Olov Härsel (1) Kent Åke Tore Kaltea (1) Kinne Elisabet Timner (1) Anders Jonas Hjelmqvist (1) Andreas Lagerås (1) Daniel Gustav Yttergren (1) Ingrid Annika Bellman Asp (1) Lars Olof Bengtsson (1) Ylva Elisabeth Lind (1) Hans Mikael Henric Gillhög (1) Manfred Scheer (1) Dag Vilhelm Wassberg (1) Berit Sara Monika Gustafsson (1) Franz Theodor Cohn (1) Anders Viktor Borgs (1) Hans Fredrik Löfgren (1) Thomas Gabriel Cohn (1) Hans-Emil Lundqvist (1) Helena Margareta Jacobsson (1) Raija Inkeri Niemistö (1) Marjaneh Mazaheri (1) Bertil Gustav Järnberg (1) Mathias Karl Erik Santesson (1) Björn Magnus Dahlerus (1) Jan Christer Månsson (1) David Timner (1) Bengt Josef Svante Andersson (1) Björn Staffan Boberg (1) Christian Mikael Lacotte (1) Mikkel Ulrik Gerdes (1) Per Mikael Forsgren (1) Anders Åke Jansson (1) Nils Arne Hildebrand Wimmerstedt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Inger Margareta Dahle (61p) Carl Erik Tåhlin (59p) Anders Jonas Hjelmqvist (57p) Bengt Josef Svante Andersson (55p) Björn Tomas Gabriel Sibirzeff (47p) David Timner (47p) Dag Vilhelm Wassberg (46p) Kerstin Birgitta Danielsson (45p) Doris Rosita Wassberg (45p) Sten Mårten Togo Danielsson (44p) Bo Jonas Togo Danielsson (44p) Sanny Roland Robert Moskovits (44p) Leo Togo Poika Falenius Danielsson (44p) Jens Gylin Baastrup (43p) Anders Viktor Borgs (40p) Per Eric Harald Ericsson (37p) Henrik-Gustav Santesson (35p) Mathias Karl Erik Santesson (35p) Per Allan Hallerby (34p) Nils Arne Hildebrand Wimmerstedt (34p) Lars Staffan Larsson (30p) Nina Juel Wiboltt Sibirzeff (26p) Karl Anders Galfvensjö (25p) Stig Gunnar Brolin (25p) Lars Olof Bengtsson (25p) Micaela Catrin Jansson (24p) Hans Mikael Henric Gillhög (24p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Hans Bertil Pettersson (22p) Karl Håkan Karlsson (22p) Inger Helena Wallin (22p) Ola Hestnes (22p) Jenny Louise Gentele (21p) Ingrid Susanna Wallin (21p) B L Madeleine Norrman Löfgren (20p) Faramarz Norouzi (20p) Ylva Elisabeth Lind (19p) Hans Fredrik Löfgren (19p) Lars Gösta Andersson (18p) Thomas Gabriel Cohn (18p) Tord Sven Örjan Forsgren (17p) Albert Joachim Santesson (17p) Kaja Kotkas (17p) Gabriella Elisabeth Cohn Cedermark (17p) Franz Theodor Cohn (17p) Eva Margareta Karlsson (16p) Björn Staffan Julén (16p) Johan Henrik Gustaf Liljeström Seth (16p) Peter Keith Lassander (16p) Marjaneh Mazaheri (16p) Christian Mikael Lacotte (16p) Mikkel Ulrik Gerdes (16p) Per Mikael Forsgren (16p) Maire Kivila (15p) Kinne Elisabet Timner (15p) Ingrid Annika Bellman Asp (15p) Carin Wilson Yttergren (14p) Reinhold Emil Hjalmar Gustafsson (14p) Elisabeth Therese Saillard (14p) Maria Josefina de la Cruz Santos (14p) Anna Maria Engqvist (14p) Kent Åke Tore Kaltea (14p) Berit Sara Monika Gustafsson (14p) Hans-Emil Lundqvist (14p) Raija Inkeri Niemistö (14p) Björn Magnus Dahlerus (14p) Susanne Elizabeth Falk (14p) Heléne Elisabeth Boman Scheer (13p) Lars Jonny Isaksson (12p) Andreas Lagerås (12p) Manfred Scheer (12p) Per Erik Näslund (11p) Ronni Valter Gustafsson (11p) Elinore Aina-Maria Gustafsson (11p) Bertil Gustav Järnberg (11p) Anders Åke Jansson (9p) Ulla Helena Jonasson Otterskog (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.