Göran Martin Carstedt (53p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Lars Fredrik Lundgren (3) Per Gustav Carstedt (3) Hans Nicklas Renström (2) Ulf Ingemar Sundberg (2) Erik Daniel Hägglund (2) Jenny Maria Keisu (2) Lars Reinhold Gustafsson (2) Martin Gustaf Carstedt (2) Annika Maria Carstedt (2) Agneta Kristina Marell Molander (2) Peter Martin Carstedt (2) (2) Carl Olof Englund (1) Åsa Christina Knutsson (1) Johannes Hidle Lien (1) Maria Christina Vallin Wållberg (1) Maria Katarina Claesson (1) Annika Margareta Andersson (1) Jan Magnus Frykhammar (1) Per Henrik Grunewald (1) Bo Rune Kroon (1) Sven Håkan Mattisson (1) Gunnar Svedberg (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Knut Göran Tuvstedt (1) (1) Anna Margareta Zimdahl (1) Morten Erik Iversen (1) Tomas Lars Allan Lindström (1) (1) Lars-Olov Söderström (1) Elin Anna Maria Ryott (1) Björn Erik Magnus Ogenstam (1) Per Urban Andersson (1) Tommi Markus Unkuri (1) Gunnel Birgitta Green (1) Jan Valter Erik Ramkvist (1) Louise Sophie Konstantinov Gyll (1) Bo Ingemar Askvik (1) Carl Staffan Dahlström (1) Jan Oliver Åström (1) Leif Rikard Grundin (1) Per Roger Jakobsson (1) Anders Thorbjörn Geiser (1) Heinz Walter Helge Backlund (1) Eva Ulrika Drotz (1) Thomas Görling (1) (1) Karin Maria Larsson Tängdén (1) (1) Bo Lennart Samuelsson (1) Per Anders Enkvist (1) Per Johan Olof Lundquist (1) (1) Finn Örjan Persson (1) Bengt-Åke Lennart Henriksson (1) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (1) Anna Cecilia Hielte Kallenberg (1) Torsten Peter Dahlander (1) Jan Olof Christer Lindstedt (1) (1) Ulla Kristin Carstedt (1) John Olof Vestberg (1) Hans Christer Westman (1) Nils Magnus Götenfelt (1) Dick Curt Ragnar Hardegård (1) Bengt Algot Dahl (1) Charlotte Catrine Holmstrand (1) Frans Roland Carlsson (1) Mirja Ulrika Lehmler Brown (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Oliver Åström (94p) Maria Christina Vallin Wållberg (90p) Elin Anna Maria Ryott (88p) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (79p) (75p) Bengt Algot Dahl (71p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) (67p) Johannes Hidle Lien (63p) Morten Erik Iversen (63p) (63p) Åsa Christina Knutsson (61p) Annika Margareta Andersson (61p) Agneta Kristina Marell Molander (61p) (58p) Carl Staffan Dahlström (57p) (55p) Jan Magnus Frykhammar (54p) Per Henrik Grunewald (53p) Jan Valter Erik Ramkvist (53p) Bo Ingemar Askvik (53p) Anders Thorbjörn Geiser (53p) (53p) Per Gustav Carstedt (53p) Torsten Peter Dahlander (53p) Lars Reinhold Gustafsson (50p) Louise Sophie Konstantinov Gyll (49p) (49p) Per Anders Enkvist (49p) Mirja Ulrika Lehmler Brown (49p) Sven Håkan Mattisson (45p) Jenny Maria Keisu (45p) Tommi Markus Unkuri (45p) John Olof Vestberg (45p) Per Urban Andersson (44p) Eva Ulrika Drotz (44p) Carl Olof Englund (42p) Per Johan Olof Lundquist (42p) Frans Roland Carlsson (42p) Ulf Ingemar Sundberg (41p) Erik Daniel Hägglund (41p) Björn Erik Magnus Ogenstam (41p) Martin Gustaf Carstedt (41p) Anna Cecilia Hielte Kallenberg (41p) Maria Katarina Claesson (35p) Lars-Olov Söderström (35p) Jan Olof Christer Lindstedt (34p) Thomas Görling (33p) Knut Göran Tuvstedt (32p) Annika Maria Carstedt (30p) Finn Örjan Persson (29p) Dick Curt Ragnar Hardegård (29p) Hans Christer Westman (27p) Gunnar Svedberg (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Tomas Lars Allan Lindström (22p) Gunnel Birgitta Green (22p) Anna Margareta Zimdahl (20p) Per Roger Jakobsson (20p) Heinz Walter Helge Backlund (20p) Karin Maria Larsson Tängdén (20p) Bo Lennart Samuelsson (20p) Leif Rikard Grundin (19p) Lars Fredrik Lundgren (18p) Hans Nicklas Renström (16p) Ulla Kristin Carstedt (16p) Peter Martin Carstedt (16p) Nils Magnus Götenfelt (16p) Bo Rune Kroon (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.