Göran Martin Carstedt (53p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Lars Fredrik Lundgren (3) Per Gustav Carstedt (3) Hans Nicklas Renström (2) Ulf Ingemar Sundberg (2) Erik Daniel Hägglund (2) Jenny Maria Keisu (2) Lars Reinhold Gustafsson (2) Martin Gustaf Carstedt (2) Annika Maria Carstedt (2) Agneta Kristina Marell Molander (2) Peter Martin Carstedt (2) (2) Carl Olof Englund (1) Johannes Hidle Lien (1) Åsa Christina Knutsson (1) Maria Katarina Claesson (1) Maria Christina Vallin Wållberg (1) Annika Margareta Andersson (1) Per Henrik Grunewald (1) Jan Magnus Frykhammar (1) Bo Rune Kroon (1) Sven Håkan Mattisson (1) Gunnar Svedberg (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Knut Göran Tuvstedt (1) Morten Erik Iversen (1) Anna Margareta Zimdahl (1) (1) Tomas Lars Allan Lindström (1) Elin Anna Maria Ryott (1) Lars-Olov Söderström (1) Björn Erik Magnus Ogenstam (1) Tommi Markus Unkuri (1) Gunnel Birgitta Green (1) Per Urban Andersson (1) Louise Sophie Konstantinov Gyll (1) Jan Valter Erik Ramkvist (1) Bo Ingemar Askvik (1) Jan Oliver Åström (1) Carl Staffan Dahlström (1) Leif Rikard Grundin (1) Anders Thorbjörn Geiser (1) Per Roger Jakobsson (1) Eva Ulrika Drotz (1) Heinz Walter Helge Backlund (1) (1) Thomas Görling (1) (1) Karin Maria Larsson Tängdén (1) Per Anders Enkvist (1) Bo Lennart Samuelsson (1) (1) Per Johan Olof Lundquist (1) Bengt-Åke Lennart Henriksson (1) Finn Örjan Persson (1) Anna Cecilia Hielte Kallenberg (1) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (1) Jan Olof Christer Lindstedt (1) Torsten Peter Dahlander (1) Ulla Kristin Carstedt (1) (1) John Olof Vestberg (1) Nils Magnus Götenfelt (1) Hans Christer Westman (1) Dick Curt Ragnar Hardegård (1) Charlotte Catrine Holmstrand (1) Bengt Algot Dahl (1) Mirja Ulrika Lehmler Brown (1) Frans Roland Carlsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Oliver Åström (94p) Maria Christina Vallin Wållberg (90p) Elin Anna Maria Ryott (88p) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (79p) (75p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Bengt Algot Dahl (71p) (67p) Johannes Hidle Lien (63p) Morten Erik Iversen (63p) (63p) Åsa Christina Knutsson (61p) Annika Margareta Andersson (61p) Agneta Kristina Marell Molander (61p) (58p) Carl Staffan Dahlström (57p) (55p) Jan Magnus Frykhammar (54p) Per Henrik Grunewald (53p) Jan Valter Erik Ramkvist (53p) Bo Ingemar Askvik (53p) Anders Thorbjörn Geiser (53p) (53p) Per Gustav Carstedt (53p) Torsten Peter Dahlander (53p) Lars Reinhold Gustafsson (50p) Louise Sophie Konstantinov Gyll (49p) (49p) Per Anders Enkvist (49p) Mirja Ulrika Lehmler Brown (49p) Sven Håkan Mattisson (45p) Jenny Maria Keisu (45p) Tommi Markus Unkuri (45p) John Olof Vestberg (45p) Per Urban Andersson (44p) Eva Ulrika Drotz (44p) Carl Olof Englund (42p) Per Johan Olof Lundquist (42p) Frans Roland Carlsson (42p) Ulf Ingemar Sundberg (41p) Erik Daniel Hägglund (41p) Björn Erik Magnus Ogenstam (41p) Martin Gustaf Carstedt (41p) Anna Cecilia Hielte Kallenberg (41p) Maria Katarina Claesson (35p) Lars-Olov Söderström (35p) Jan Olof Christer Lindstedt (34p) Thomas Görling (33p) Knut Göran Tuvstedt (32p) Annika Maria Carstedt (30p) Finn Örjan Persson (29p) Dick Curt Ragnar Hardegård (29p) Hans Christer Westman (27p) Gunnar Svedberg (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Tomas Lars Allan Lindström (22p) Gunnel Birgitta Green (22p) Anna Margareta Zimdahl (20p) Per Roger Jakobsson (20p) Heinz Walter Helge Backlund (20p) Karin Maria Larsson Tängdén (20p) Bo Lennart Samuelsson (20p) Leif Rikard Grundin (19p) Lars Fredrik Lundgren (18p) Hans Nicklas Renström (16p) Ulla Kristin Carstedt (16p) Peter Martin Carstedt (16p) Nils Magnus Götenfelt (16p) Bo Rune Kroon (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.