Josef Höbenreich (46p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Erik Arne Gunnarsson (4) Bengt Tomas Gunnarsson (3) Guy Lars-Erik Pernersten (2) Hillevi Anette Gunnarsson (2) Lars Jonas Lindgren (2) Leif Peter Sjöberg (2) Stig Gustav Engström (2) Tor Wådell (2) Jonas Håkan Gunnarsson (2) Carl Anders Erik Johansson (1) Per-Olof Uppegård (1) Sven-Villy Samuelsson (1) Rolf Per Olof Hans-Ols (1) Kent Daniel Ljungberg (1) Ture Kenneth Johansson (1) Carl Conny Frisk (1) Mats Tobias Persson (1) Bo Erik Grimlund (1) (1) Lars Mikael Karlsson (1) Per Mikael Ernström (1) Per Jonas Fredrik Flogell (1) Franzi Krister Höbenreich (1) Eric Elias Johansson (1) Tomas Sven Svensson (1) Ann-Catrin Blomqvist (1) Kjell Ove Henry Andersson (1) Anna Maria Christina Stålenbring (1) Bo Christer Angelstrand (1) Elin Maria Birgitta Owén (1) Anders Mikael Einarsson (1) Ulf Richard Bäckström (1) Rolf Otto Brandstedt (1) Johan Linus Brandt (1) Inga-Lill Maria Katarina Frisk (1) Eric Pontus Karsbo (1) Rolf Ola Götesson (1) Petrus Björn Jarlsbonde (1) Karl-Gustav Vincent Arvidsson (1) Lars Dennis Hagström (1) Berit Monica Anneli Hermansson (1) Anna Katarina Svender (1) Per Åke Karlsson (1) Richard Wegele (1) Olof Andreas Eriksson (1) Bo Vilhelm Magnusson (1) Lars Magnus Gisselman (1) Per Åke Alf Östling (1) Anders Erik Gunnarsson (1) Ove Jonas Verner Jonsson (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) Svea Monica Jonsäll (1) Hans Ulrik Persson (1) Anna Malin Kristina Eriksson (1) Fritz Åke Gunnarson Cardell (1) Anders Erik Gustafson (1) Fredrik Michael Sölscher (1) Hans Johan Ågren (1) Karl Åke Jakobsson (1) Frank Dagfinn Björsbo (1) Bengt Gustaf Nilsson (1) Per Ola Johansson (1) Ola Johan Götesson (1) Anna Margaretha Gunnarsson (1) Sebastian André Schmidt (1) Johan Thore Blomqvist (1) (1) Eva Susanne Lundholm (1) Lars Stefan Ekqvist (1) Frank Johansson Hall (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Johan Linus Brandt (71p) Per Åke Alf Östling (69p) Ove Jonas Verner Jonsson (69p) Anna Maria Christina Stålenbring (68p) Anna Katarina Svender (67p) Stig Gustav Engström (65p) Per Ola Johansson (63p) Tor Wådell (54p) Petrus Björn Jarlsbonde (52p) Carl Conny Frisk (50p) Hans Ulrik Persson (50p) Frank Johansson Hall (50p) Lars Dennis Hagström (49p) Richard Wegele (49p) Ola Johan Götesson (49p) Bengt Gustaf Nilsson (48p) Lars Stefan Ekqvist (48p) Bo Christer Angelstrand (47p) Rolf Per Olof Hans-Ols (46p) Kjell Ove Henry Andersson (46p) Anders Mikael Einarsson (46p) Inga-Lill Maria Katarina Frisk (46p) Anders Erik Gustafson (46p) Fredrik Michael Sölscher (46p) (46p) Olof Andreas Eriksson (41p) Ann-Catrin Blomqvist (38p) Lars Magnus Gisselman (38p) Hans Johan Ågren (38p) Johan Thore Blomqvist (38p) Bengt Tomas Gunnarsson (37p) Erik Arne Gunnarsson (37p) Jonas Håkan Gunnarsson (37p) Tomas Sven Svensson (33p) Per-Olof Uppegård (31p) Kent Daniel Ljungberg (31p) (31p) Elin Maria Birgitta Owén (31p) Ulf Richard Bäckström (31p) Eric Pontus Karsbo (31p) Svea Monica Jonsäll (31p) Anna Malin Kristina Eriksson (31p) Fritz Åke Gunnarson Cardell (29p) Franzi Krister Höbenreich (28p) Rolf Ola Götesson (27p) Eva Susanne Lundholm (26p) Sven-Villy Samuelsson (24p) Ture Kenneth Johansson (24p) Bo Erik Grimlund (24p) Per Jonas Fredrik Flogell (24p) Berit Monica Anneli Hermansson (24p) Per Åke Karlsson (24p) Rolf Otto Brandstedt (23p) Karl-Gustav Vincent Arvidsson (23p) Karl Åke Jakobsson (23p) Hillevi Anette Gunnarsson (22p) Per Mikael Ernström (21p) Anna Margaretha Gunnarsson (20p) Lars Mikael Karlsson (19p) Anders Erik Gunnarsson (19p) Carl Anders Erik Johansson (17p) Guy Lars-Erik Pernersten (16p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Frank Dagfinn Björsbo (16p) Leif Peter Sjöberg (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.