Leni Christina Elisabeth Björklund (11p)

Kvinna, Född: 1944
Rangordningen antal relationer
Hans Erik Salomonsson (7) Lena Christina Samuelsson (7) Fride Jan-Eric Nyberg (6) Johan Tobias Karlsson (6) Helena Karin Cronvall Morén (6) Hans Peters (6) Eva Christina Rapp Lundahl (3) Göran Thesleff Stiernstedt (3) Helena M C Thunander Holmstedt (3) Lars Patrik Emanuelsson (3) Christina Maria Widerberg Söderholm (3) Mikael Sjölander (2) Jenny Sofia Göthberg (2) Anders Lars Göran Rabb (2) Soheila Mellat (1) Christian Helin (1) Maria Cecilia Kristina Wassaether (1) Johan Ulf Paul Lundgren (1) Conny Fredric Hävrén (1) Svante Fredrik Norgren (1) Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind (1) Ann-Charlotte Frank Lindgren (1) Eva Camilla Vahlberg (1) Tomas Axel Verner Buxbaum (1) Carl Anders Ifvarsson (1) Marie Susanne Castwall (1) Ragnhild Birgitta Johansson Vognsen (1) Jan Olov Liliemark (1) Uffe Jonas Erik Hylin (1) Birgitta Charlotta All Eriksson (1) Fredrik Rolf Åke Bojerud (1) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (1) Torbjörn Nordberg (1) Kerstin Carina Yvonne Sandström (1) Peter Johan Alm Lindström (1) Pia Susanna Fooladi (1) Maria Elisabet Wennlund (1) Karin Birgitta Eklund (1) Clas Gunnar Bengt Björkman (1) Berit Margareta Assarsson (1) Inger Cecilia Andersson (1) Mikael Runsiö (1) Nils Anders Boman (1) Lars Richard Lowén (1) Frank Hans Mikael Träisk (1) Maria Nicole Moberg (1) Barbro Kristina Sjölander (1) Anders Jakob Lindquist (1) Eva Marie Ljung (1) Christophe Roger Pedroletti (1) Nina Ingrid Katarina Nelson Follin (1) Ulrika Rebhan (1) Björn Zoéga (1) Sven Michael Jesper Nordh Grate (1) Lena Marie Henning (1) Hans Fredrik Erntell (1) Lars Åke Östman (1) Tomas Aron Rudstam (1) Ewa Märta Helena Törngren (1) Ivar Claes Ingemar Hultling (1) Mats Erik Bergquist (1) Yvonne Margaretha Viola Nordlöf (1) Lars Johan Rasmusson (1) Karin Johanna Margareta Adami (1) Per Sören Lindström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Inger Cecilia Andersson (82p) Fredrik Rolf Åke Bojerud (71p) Göran Thesleff Stiernstedt (71p) Hans Fredrik Erntell (70p) Eva Christina Rapp Lundahl (69p) Eva Camilla Vahlberg (69p) Helena M C Thunander Holmstedt (69p) Lars Patrik Emanuelsson (69p) Karin Birgitta Eklund (69p) Christina Maria Widerberg Söderholm (69p) Uffe Jonas Erik Hylin (68p) Maria Nicole Moberg (68p) Mats Erik Bergquist (67p) Kerstin Carina Yvonne Sandström (63p) Pia Susanna Fooladi (62p) Soheila Mellat (61p) Maria Cecilia Kristina Wassaether (61p) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (61p) Barbro Kristina Sjölander (61p) Ulrika Rebhan (61p) Christian Helin (56p) Johan Ulf Paul Lundgren (56p) Hans Peters (54p) Frank Hans Mikael Träisk (54p) Jan Olov Liliemark (53p) Birgitta Charlotta All Eriksson (53p) Ivar Claes Ingemar Hultling (53p) Yvonne Margaretha Viola Nordlöf (53p) Karin Johanna Margareta Adami (53p) Maria Elisabet Wennlund (52p) Ann-Charlotte Frank Lindgren (50p) Tomas Axel Verner Buxbaum (50p) Marie Susanne Castwall (50p) Clas Gunnar Bengt Björkman (50p) Tomas Aron Rudstam (50p) Mikael Runsiö (48p) Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind (47p) Lena Marie Henning (43p) Björn Zoéga (42p) Svante Fredrik Norgren (41p) Nina Ingrid Katarina Nelson Follin (41p) Lena Christina Samuelsson (35p) Torbjörn Nordberg (31p) Anders Jakob Lindquist (31p) Carl Anders Ifvarsson (23p) Nils Anders Boman (20p) Mikael Sjölander (19p) Lars Richard Lowén (18p) Conny Fredric Hävrén (16p) Per Sören Lindström (16p) Johan Tobias Karlsson (14p) Jenny Sofia Göthberg (14p) Lars Johan Rasmusson (14p) Sven Michael Jesper Nordh Grate (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.