Claes Erik Gustaf Hagberg (36p)

Man, Född: 1947
Rangordningen antal relationer
James Robert Andersson (6) Jens Alfredo Andersson (6) Lars Henry Andersson (5) Stefan Mikael Bengtsson (5) Barbro Anna Emilia Andersson (5) Kristina Astrid Maria Halvdansson (5) Barbro Margaretha Wikman (5) John Torbjörn Schödin (5) Jesper Thawatchai Andersson (4) Jenny Ratanaporn Andersson (4) Bengt Bernhard Olander (2) Lars-Gunnar Östen Pettersson (2) Carl Joakim Pettersson (2) Gunnar Anders Eberhardt (2) Nicky Kenneth Nicholas Forbes (2) Anders Bo Magnus Flinck (2) Hans Sven-Olov Hedlund (2) Åsa Maria Thorell Hejdenberg (2) Caisa Maria Westin (2) Eva Maria Kristina Pettersson (2) Fredrik Lars Erik Torsmark (2) Carl-Johan Henrik Kjellman (2) Ulf Ingel Hedberg (2) Kjell Stefan Gustavsson (2)Ökend (2) C Jakob L Callmander d'Avignon (2) Jan Gustaf Fellenius (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Mats Gunnar Conrad Lilliecrona (1) Jan Lennart Nyström (1) Ulf Herbert Hökeberg (1) Annika Hansen Fernaeus (1) Carl Henrik Börjesson (1) Ernst Olov Theorén (1) Anita Helena Berggren (1) Sven Göran Mikael Mandorff (1) Jens Roland Brehme (1) Eric Gustaf Ferdinand Hellers (1) Åsa Gudrun Lennmor (1) Kristoffer Magnus Sparring (1) Federico Duncan Alabern von Rosen (1) Sven Uno Ture Lago (1) Rolf Thomas Johansson (1) Jan Arne Tommy Lundström (1) Alf Eskil Jonsson (1) Jan Valter Erik Ramkvist (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Bror Ola Pettersson (1) Hans Göran Nordström (1) Karl Anders Göran Aspegren (1) Sven Per Björn Aspling (1) Susanne Morina Castellucci (1) Lars Martin Ragnar Nylund (1) Christine Wikström (1) Fredrik Roger Zettergren (1) Maria Elisabeth Wretborn Hedberg (1) Iris Lena Birgitta Forbes (1) Kerstin Sigrid Dhunér (1) Margret Kersti Lago (1) Jan Åke Ullsten (1) Bernt Micael Engström (1) Kerstin Sonja Birgitta Ellwe (1) Stig Lennart Friberg (1) Lena Irene Larsson (1) Kurt Jörgen Lövgren (1) Hans Peter Hedlund (1) Björn Evert Djupmark (1) Lars Erik Egnell (1) Eva Margareta Eljans (1) Angela Maria Castellucci (1) Anna Therese Carlsson (1) Dimitrij Titov (1) Robin Nicholaus Forbes (1) Malin Ingeborg Anna Edmar (1) Antoinette Angela Olander (1) Erik Adrian Emilsson (1) Carl Oscar Fredrik Setterblad (1) Karl Johan Gustav Dhunér (1) Per-Olof Andersson (1) Kent Robert Valdemar Malmer (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Dimitrij Titov (65p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Kurt Jörgen Lövgren (50p) Lars Erik Egnell (49p) Federico Duncan Alabern von Rosen (44p) Jens Alfredo Andersson (43p) Karl Anders Göran Aspegren (40p) C Jakob L Callmander d'Avignon (40p) Mats Gunnar Conrad Lilliecrona (37p) Lars Martin Ragnar Nylund (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Bengt Bernhard Olander (36p) Kristoffer Magnus Sparring (36p) Åsa Maria Thorell Hejdenberg (36p) Caisa Maria Westin (36p) Antoinette Angela Olander (36p) Jan Arne Tommy Lundström (33p) Fredrik Roger Zettergren (33p) Per-Olof Andersson (33p) Stig Lennart Friberg (32p) Jan Gustaf Fellenius (31p) Ulf Herbert Hökeberg (31p) Carl Henrik Börjesson (31p) Sven Göran Mikael Mandorff (31p) Eric Gustaf Ferdinand Hellers (31p) Anders Bo Magnus Flinck (31p) Jan Valter Erik Ramkvist (31p) Bror Ola Pettersson (31p) Hans Sven-Olov Hedlund (31p) Björn Evert Djupmark (31p) Kjell Stefan Gustavsson (31p) Malin Ingeborg Anna Edmar (31p) Hans Peter Hedlund (30p) Lars Henry Andersson (25p) James Robert Andersson (24p) Barbro Anna Emilia Andersson (24p) Jesper Thawatchai Andersson (24p) Jenny Ratanaporn Andersson (24p) Susanne Morina Castellucci (23p) Nicky Kenneth Nicholas Forbes (22p) Iris Lena Birgitta Forbes (22p) Angela Maria Castellucci (22p) Lars-Gunnar Östen Pettersson (21p) Eva Maria Kristina Pettersson (21p) Fredrik Lars Erik Torsmark (21p) Carl Joakim Pettersson (20p) Alf Eskil Jonsson (20p) Carl-Johan Henrik Kjellman (20p) Kent Robert Valdemar Malmer (19p) Margret Kersti Lago (18p)Ökend (18p) Jan Lennart Nyström (17p) Gunnar Anders Eberhardt (17p) Sven Uno Ture Lago (17p) Kerstin Sigrid Dhunér (17p) Bernt Micael Engström (17p) Kerstin Sonja Birgitta Ellwe (17p) Ernst Olov Theorén (16p) Åsa Gudrun Lennmor (16p) Maria Elisabeth Wretborn Hedberg (16p) Ulf Ingel Hedberg (16p) Robin Nicholaus Forbes (16p) Karl Johan Gustav Dhunér (16p) Jens Roland Brehme (15p) Rolf Thomas Johansson (15p) Stefan Mikael Bengtsson (14p) Christine Wikström (14p) Barbro Margaretha Wikman (14p) Erik Adrian Emilsson (14p) Annika Hansen Fernaeus (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Hans Göran Nordström (11p) John Torbjörn Schödin (11p) Kristina Astrid Maria Halvdansson (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.