Lars Göran Holm (72p)

Man, Född: 1944
Rangordningen antal relationer
Bo Gustav Carlqvist (9) Ulf Håkan Rylander (5) Bengt-Ove Fromell (5) Bo Peter Ingemar Engström (5) Carin Maria Larsson (4) Lars Bertil Göransson (4) Hans Gert-Inge Hanshammar (4) Per Martin Lilja (4) Bertil Christer Wallin (3) Staffan Wilhelm Sölve (3) Kent Olof Vincent Andersson (3) Birgit Ros-Marie Östberg (3) Per Olof Richard Johannes Lindgren (3) Isa Yilmaz (2) Jens Stig Mikael Rubin (2) Jan Olof Håkan Andersson (2) Anja Louise Sonesson (2) Cornelis Adrianus Antonius Hermus (2) Sven Olle Andersson (2) Lars-Olof Gustaf Jonsson (2) Karin Pia Annette Almström (2) Sven Christer Akej (2) Anders Jarl Berngarn (2) Per Erik Staffan Linde (2) Jan Erik Christensson (2) Christina Marie-Elice Törnberg (2) Tony Joachim Rosenqvist (2) Johan Daniel George Bolinder (2) Per Einar Larsson (2) Sven Jonny Kennet Nilsson (2) Mats Torbjörn Svanberg (2) Leif Valdemar Sandberg (2) Claes Henrik Strid (2) Carl Mikael C Roos Björkqvist (2) Jeanna Monica Anne C Hildingson (2) Nahid Biglari (2) Jonas Ebbe Nihlberg (1) Bertil Lennart Blomdell (1) Ragnhild Ulla Brita Holm (1) Curt Fredrik Jönsson (1) Jan Axel Peter Sjöberg (1) Linus Christian Olsson (1) Christian Fredrik Jönsson (1) Hans Lars-Gunnar Almryd (1) Lennart Arne Sten (1) Nils Börje Alvar Nilsson (1) Elisabeth Ulla Alice Beck-Friis (1) Lulu Therese Gylleneiden (1) Per Christer Ljungsten (1) Claes Jonas Eek (1) Sten Johan Verner Dahlvid (1) Börje Vejne Roland Petersson (1) Christer Börje Johannesson (1) Mätta Ivarsson (1) Sven Anders Ekberg (1) Stefan Björkestrand (1) (1) Anders Göran Rahdevi (1) Lars Thomas Kronblad (1) Elsa Carina Sophie Wutzler (1) John David Bertil Olow (1) Oddmar Joensen (1) Karl David Ingvar Rhudin (1) Sten Lennart Christoffersson (1) Per Ingvar Gunnar Gunnarsson (1) Per Håkan Sandberg (1) Hanna Christina Fehland (1) Olof Markus Ocklind (1) Carl Anders Wilhelm Pettersson (1) Hans-Ove Bramsved (1) Bengt Åke Olsson (1) Andreas Stelios Morfiadakis (1) Bengt Göran Hansson (1) Lars Gilbert Larsson (1) Rolf Lennart Hompe (1) Barbro Lena Kristina Wendt (1) Nils Anders Birger Persson (1) Gertie Ann-Christin Lorentz Olsson (1) Per Thitus Hedenus (1) Lars-Ingvar Ljungman (1) (1) Lars Henrik Johan Thorsell (1) Nils Michael Stefan Andersson (1) Rolf Raymond Pålsson (1) Nils Johan Bertil Nilsson (1) Per Axel Pehrson (1) Karl Andreas Telhag (1) Jan Oskar Alexander Bruzelius (1) Lars Fredrik Holm (1) Carl Fredrik Jönsson (1) Per-Eric Thomas Anvelid (1) Alf Mikael Gustafsson (1) Johan Tomas Ahlgren (1) Fritz Lennart Molander (1) Per Tommi Jönsson (1) Mats Håkan Johansson (1) Georg Oskar Gert Lindahl (1) Sten Sigvard Magnus Beck F Ericsson (1) Birgitta Helena Wistén (1) Nils-Ola Roth (1) Kjerstin Maria Ekvall (1) John Kennet Svensson (1) Nils Albert Öhman (1) Jan-Olof Wannius (1) Patrik Nils Bernhard Åkesson (1) Stig Gunnar Evald Karlsson (1) Gunvor Elisabeth Tedestål (1) Per Jonas Sören Wiklander (1) Peter Mikael Ståhlfors (1) Rolf Peter Camnert (1) Lennart Sven Adolf Ryde (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anja Louise Sonesson (80p) Isa Yilmaz (71p) Jens Stig Mikael Rubin (71p) Jan Olof Håkan Andersson (71p) Cornelis Adrianus Antonius Hermus (71p) Karin Pia Annette Almström (71p) Per Erik Staffan Linde (71p) Christina Marie-Elice Törnberg (71p) Per Einar Larsson (71p) Lars-Ingvar Ljungman (71p) Sven Jonny Kennet Nilsson (71p) Leif Valdemar Sandberg (71p) Carl Mikael C Roos Björkqvist (71p) Jeanna Monica Anne C Hildingson (71p) Per Olof Richard Johannes Lindgren (71p) Nahid Biglari (71p) Bertil Christer Wallin (70p) Carin Maria Larsson (70p) Lars-Olof Gustaf Jonsson (70p) Sven Christer Akej (70p) Anders Jarl Berngarn (70p) Staffan Wilhelm Sölve (70p) Bo Gustav Carlqvist (70p) Tony Joachim Rosenqvist (70p) Johan Daniel George Bolinder (70p) Mats Torbjörn Svanberg (70p) Claes Henrik Strid (70p) Per Håkan Sandberg (64p) Mats Håkan Johansson (63p) Carl Anders Wilhelm Pettersson (61p) Gunvor Elisabeth Tedestål (61p) Andreas Stelios Morfiadakis (60p) Lennart Arne Sten (58p) (56p) Kent Olof Vincent Andersson (55p) (54p) Johan Tomas Ahlgren (54p) Per Jonas Sören Wiklander (54p) Nils Börje Alvar Nilsson (51p) Elsa Carina Sophie Wutzler (51p) Barbro Lena Kristina Wendt (51p) Gertie Ann-Christin Lorentz Olsson (51p) Lars Henrik Johan Thorsell (51p) Peter Mikael Ståhlfors (51p) Christer Börje Johannesson (50p) Bengt Göran Hansson (50p) Fritz Lennart Molander (50p) Nils-Ola Roth (50p) Patrik Nils Bernhard Åkesson (50p) Hans Lars-Gunnar Almryd (48p) Curt Fredrik Jönsson (47p) Christian Fredrik Jönsson (47p) Carl Fredrik Jönsson (47p) Lulu Therese Gylleneiden (45p) Jan Oskar Alexander Bruzelius (45p) Sten Sigvard Magnus Beck F Ericsson (44p) Claes Jonas Eek (41p) Lars Thomas Kronblad (41p) Karl David Ingvar Rhudin (41p) Nils Michael Stefan Andersson (41p) Bo Peter Ingemar Engström (41p) Karl Andreas Telhag (41p) Rolf Peter Camnert (41p) Per Martin Lilja (39p) Rolf Raymond Pålsson (36p) Oddmar Joensen (35p) Ulf Håkan Rylander (35p) Sten Lennart Christoffersson (35p) Per Ingvar Gunnar Gunnarsson (35p) Olof Markus Ocklind (35p) Alf Mikael Gustafsson (35p) Lennart Sven Adolf Ryde (35p) Mätta Ivarsson (28p) Kjerstin Maria Ekvall (28p) Per Thitus Hedenus (26p) Bengt Åke Olsson (22p) Lars Gilbert Larsson (22p) Jan Erik Christensson (20p) Elisabeth Ulla Alice Beck-Friis (19p) Sven Anders Ekberg (18p) Jan-Olof Wannius (18p) John David Bertil Olow (17p) Birgit Ros-Marie Östberg (16p) Per Tommi Jönsson (16p) Bengt-Ove Fromell (15p) John Kennet Svensson (15p) Jonas Ebbe Nihlberg (14p) Linus Christian Olsson (13p) Lars Fredrik Holm (13p) Ragnhild Ulla Brita Holm (12p) Per Axel Pehrson (12p) Hans-Ove Bramsved (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.