Lars Göran Holm (70p)

Man, Född: 1944
Rangordningen antal relationer
Bo Gustav Carlqvist (10) Bengt-Ove Fromell (6) Ulf Håkan Rylander (5) Bo Peter Ingemar Engström (5) Birgit Ros-Marie Östberg (4) Hans Gert-Inge Hanshammar (4) Bertil Christer Wallin (4) Mätta Ivarsson (4) Lars Bertil Göransson (4) Per Martin Lilja (4) Ann Karin Gillberg (4) Sten Johan Verner Dahlvid (4) Katja Ann-Charlotte E Larsson (3) Carin Maria Larsson (3) Tom Sverker Nordgren (3) Göran Rolf Wilhelm Gärtner (2) Leif Valdemar Sandberg (2) Claes Henrik Strid (2) Carl Christian Fredrik Sonesson (2) Bengt Stefan Malmberg (2) Sven Jonny Kennet Nilsson (2) Mats Torbjörn Svanberg (2) Isa Yilmaz (2) Lars Tomas Nilsson (2) Jan Olof Håkan Andersson (2) Carl Mikael C Roos Björkqvist (2) Anders Jarl Berngarn (2) Karl Erik Gustaf Olsson (2) Jan Erik Christensson (2) Lars Erik Lundberg (2) Christina Marie-Elice Törnberg (2) Tony Joachim Rosenqvist (2) John Magnus Alm (2) Linda Sofie Dahlberg Wirje (2) Sven Olle Andersson (2) Karin Pia Annette Almström (2) Lirije Latifi (2) Oddmar Joensen (1) Erik Bo Joel Brännström (1) Anna Märta Viktoria Stenevi (1) Curt Fredrik Jönsson (1) Gert Arne Helge Rantzow (1) Lars Fredrik Holm (1) Carl Fredrik Jönsson (1) Sten Lennart Christoffersson (1) Per-Anders Stefan Nilsson (1) Lennart Arne Sten (1) Julia Ida Anna Tjärnehov (1) Per Ingvar Gunnar Gunnarsson (1) Anders Ingemar Slätteryd (1) Lulu Therese Gylleneiden (1) Hans-Ove Bramsved (1) Olof Markus Ocklind (1) Anders Stefan Lindström (1) Börje Vejne Roland Petersson (1) Bengt Göran Hansson (1) Bengt Åke Olsson (1) Nils Johan Bertil Nilsson (1) Barbro Lena Kristina Wendt (1) Claes Jonas Eek (1) Lars Gilbert Larsson (1) Ilmar Reepalu (1) Gertie Ann-Christin Lorentz Olsson (1) Rune Helmer Borg (1) Kent-Ingmar Ronny Mårtensson (1) Lars-Ingvar Ljungman (1) Nils-Krister Appelfeldt (1) Per-Olov Andersson (1) Lars Henrik Johan Thorsell (1) Stig Gunnar Evald Karlsson (1) Susanne Eva-Lena M Magnusson (1) Rolf Raymond Pålsson (1) Per Jonas Sören Wiklander (1) Pierre Fredrik Jönsson (1) Per Axel Pehrson (1) Jörn Fredrik Wiggo Malte Ramel (1) Ragnhild Ulla Brita Holm (1) Jan Oskar Alexander Bruzelius (1) Gustaf Fredrik Malte Ramel (1) Linus Christian Olsson (1) Christian Fredrik Jönsson (1) Per-Eric Thomas Anvelid (1) Sara Magdalena Ramel (1) Carl Anders Wilhelm Pettersson (1) Fritz Lennart Molander (1) Alf Mikael Gustafsson (1) Lars Thomas Kronblad (1) Andreas Stelios Morfiadakis (1) Georg Oskar Gert Lindahl (1) Per Tommi Jönsson (1) Rolf Peter Camnert (1) Rolf Lennart Hompe (1) Nils-Ola Roth (1) Sten Sigvard Magnus Beck F Ericsson (1) Jonas Ebbe Nihlberg (1) Nils Albert Öhman (1) Kjerstin Maria Ekvall (1) Lars-Erik Lövdén (1) Patrik Nils Bernhard Åkesson (1) Jan-Olof Wannius (1) Eva Louise Rehn Winsborg (1) Gunvor Elisabeth Tedestål (1) Per Thitus Hedenus (1) Pia Zenita Ingvarsson (1) Peter Mikael Ståhlfors (1) (1) Paul Eve Richard Pierre Månsson (1) Lennart Sven Adolf Ryde (1) Rickard Gunnar Heed (1) Sven Peter Danielsson (1) Bertil Lennart Blomdell (1) Eva Barbro Sigfridsdotter Ramel (1) Johan Christian Larsson (1) Jan Axel Peter Sjöberg (1) Mats Göran Stefan Gustavsson (1) Johan Tomas Ahlgren (1) Hanna Christina Fehland (1) Carl Ramel (1) Mats Håkan Johansson (1) Nils Börje Alvar Nilsson (1) Hans Lars-Gunnar Almryd (1) Nils Michael Stefan Andersson (1) Birgitta Helena Wistén (1) Per Christer Ljungsten (1) Elisabeth Ulla Alice Beck-Friis (1) John David Bertil Olow (1) John Kennet Svensson (1) Christer Börje Johannesson (1) Karl Andreas Telhag (1) Nils Anders Birger Persson (1) Karl Anders Karlsson (1) Stefan Björkestrand (1) Sven Anders Ekberg (1) Lisbeth Lisa Bäck (1) Anders Göran Rahdevi (1) Per Holger Sundström (1) Eva Angela Everbäck (1) Elsa Carina Sophie Wutzler (1) (1) Nils Magnus Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars-Erik Lövdén (82p) Ann Karin Gillberg (72p) Göran Rolf Wilhelm Gärtner (71p) Leif Valdemar Sandberg (71p) Carl Christian Fredrik Sonesson (71p) Isa Yilmaz (71p) Lars Tomas Nilsson (71p) Jan Olof Håkan Andersson (71p) Carl Mikael C Roos Björkqvist (71p) Lars Erik Lundberg (71p) Carin Maria Larsson (71p) Christina Marie-Elice Törnberg (71p) John Magnus Alm (71p) Linda Sofie Dahlberg Wirje (71p) Tom Sverker Nordgren (71p) Karin Pia Annette Almström (71p) Lirije Latifi (71p) Claes Henrik Strid (70p) Bengt Stefan Malmberg (70p) Sven Jonny Kennet Nilsson (70p) Mats Torbjörn Svanberg (70p) Bertil Christer Wallin (70p) Bo Gustav Carlqvist (70p) Mätta Ivarsson (70p) Anders Jarl Berngarn (70p) Katja Ann-Charlotte E Larsson (70p) Karl Erik Gustaf Olsson (70p) Tony Joachim Rosenqvist (70p) Lennart Arne Sten (69p) Kent-Ingmar Ronny Mårtensson (67p) Lars-Ingvar Ljungman (67p) Ilmar Reepalu (66p) Carl Anders Wilhelm Pettersson (65p) Paul Eve Richard Pierre Månsson (65p) Sven Peter Danielsson (63p) Elsa Carina Sophie Wutzler (58p) Gunvor Elisabeth Tedestål (57p) Lars Henrik Johan Thorsell (56p) (56p) Gert Arne Helge Rantzow (54p) Per Jonas Sören Wiklander (54p) (54p) Nils Magnus Nilsson (52p) Barbro Lena Kristina Wendt (51p) Gertie Ann-Christin Lorentz Olsson (51p) Pierre Fredrik Jönsson (51p) Peter Mikael Ståhlfors (51p) Nils Börje Alvar Nilsson (51p) Bengt Göran Hansson (50p) Fritz Lennart Molander (50p) Nils-Ola Roth (50p) Patrik Nils Bernhard Åkesson (50p) Mats Håkan Johansson (50p) Hans Lars-Gunnar Almryd (50p) Christer Börje Johannesson (50p) Curt Fredrik Jönsson (49p) Carl Fredrik Jönsson (49p) Christian Fredrik Jönsson (49p) Andreas Stelios Morfiadakis (49p) Johan Christian Larsson (49p) Johan Tomas Ahlgren (48p) Karl Anders Karlsson (47p) Anna Märta Viktoria Stenevi (46p) Per-Olov Andersson (46p) Pia Zenita Ingvarsson (46p) Lisbeth Lisa Bäck (46p) Eva Angela Everbäck (46p) Jan Oskar Alexander Bruzelius (45p) Mats Göran Stefan Gustavsson (45p) Sten Sigvard Magnus Beck F Ericsson (44p) Claes Jonas Eek (43p) Gustaf Fredrik Malte Ramel (43p) Bo Peter Ingemar Engström (41p) Anders Ingemar Slätteryd (41p) Anders Stefan Lindström (41p) Rune Helmer Borg (41p) Lars Thomas Kronblad (41p) Rolf Peter Camnert (41p) Nils Michael Stefan Andersson (41p) Karl Andreas Telhag (41p) Per Martin Lilja (39p) Per Holger Sundström (38p) Rickard Gunnar Heed (37p) Rolf Raymond Pålsson (36p) Oddmar Joensen (35p) Ulf Håkan Rylander (35p) Sten Lennart Christoffersson (35p) Per Ingvar Gunnar Gunnarsson (35p) Olof Markus Ocklind (35p) Alf Mikael Gustafsson (35p) Lennart Sven Adolf Ryde (35p) Lulu Therese Gylleneiden (34p) Kjerstin Maria Ekvall (28p) Nils-Krister Appelfeldt (26p) Jörn Fredrik Wiggo Malte Ramel (26p) Eva Barbro Sigfridsdotter Ramel (26p) Carl Ramel (26p) Per-Anders Stefan Nilsson (25p) Eva Louise Rehn Winsborg (23p) Bengt Åke Olsson (22p) Lars Gilbert Larsson (22p) Per Thitus Hedenus (21p) Jan Erik Christensson (20p) Elisabeth Ulla Alice Beck-Friis (19p) John David Bertil Olow (19p) Birgit Ros-Marie Östberg (18p) Per Tommi Jönsson (18p) Jan-Olof Wannius (18p) Sven Anders Ekberg (18p) Bengt-Ove Fromell (17p) Jonas Ebbe Nihlberg (16p) Per-Eric Thomas Anvelid (14p) Lars Fredrik Holm (13p) Linus Christian Olsson (13p) John Kennet Svensson (13p) Erik Bo Joel Brännström (12p) Per Axel Pehrson (12p) Ragnhild Ulla Brita Holm (12p) Hans-Ove Bramsved (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.