Karl Magnus Christer Johansson (51p)

Man, Född: 1944
Rangordningen antal relationer
Jakob Olle Johansson (30) Gunnar Per Joakim Alm (17) Carl Jonas Svensson (14) Lars Gilbert Larsson (12) Erik Staffan Svensson (10) Louise Anita Margaretha Eklund (9) Bo Fredrik Willner Arpe (7) Anders Didrik Martin Bengtsson (6) Emma Elisabeth Nathorst-Westfelt (6) Leif Jonas Teodor Bengtsson (6) Sören Micael Törnqvist (5) Johan Michael Jüri Tilander (5) Karl Fredrik Arvid Svensson (4) Rikard Per-Arvid Svensson (4) Pål Nils Johan Thorwid (4) Karin Elisabeth Johansson (4) Anita Helena Berggren (3) Lennart Ingemar Rindstig (3) Jan Krister Gunnar Andersson (3) Eva Margareta Eljans (3) Per Urban Eriksson (2) Jan Kalevi Peter Pankko (2) Mikael Bernhard Zagerholm (1) Per Kjell Markus Markusson (1) Karl Herman Magnus Torén (1) Marie Moana Schrewelius Arwidson (1) Tore Per Magnus Bengtsson (1) Sven Håkan Amandus Karlsson (1) Kjell Markus Andersson (1) Anders Jakob Lindquist (1) (1) Jarl Berthold Kihlberg (1) Karl Henrik Mikael Gustafsson (1) Björn Anders Henry Svedberg (1) Tor Wartburg Hansen (1) Karl Vilhelm Santhe Dahl (1) Jan Gunnar Remröd (1) Erik Bertil Stener (1) Ulf Anders Hultman (1) Lars Olov Steen (1) Gunnar Frank Peter Gunnarsson (1) John Ingemar Johansson (1) Dan Johan Wilmar Olsson (1) Måns Jonas Johansson (1) Annica Kristina Isacson (1) Anna Ylva Elisabet Kihlberg (1) Sven Olof Christer Olsson (1) Carl Anders Erik Johansson (1) Bertil Morgan Östensson (1) Ulf Westin (1) Ulf Peder Möllerstedt (1) Lars Jonny Isaksson (1) Maria Therese Nettelbjer (1) Bo Gustaf Magnus Gustafsson (1) Torbjörn Nordberg (1) Mats Jonas Wilmar Olsson (1) Gunnar Tage Mannerheim (1) Charlotte Eva Ohlander (1) Staffan Gunnar Dahlström (1) Lennart Ingemar Nevrén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Kjell Markus Markusson (81p) Karl Vilhelm Santhe Dahl (81p) Måns Jonas Johansson (81p) Anders Didrik Martin Bengtsson (77p) Dan Johan Wilmar Olsson (75p) Karl Fredrik Arvid Svensson (73p) Gunnar Per Joakim Alm (73p) Carl Jonas Svensson (71p) Marie Moana Schrewelius Arwidson (69p) (65p) Anita Helena Berggren (64p) Bo Fredrik Willner Arpe (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Rikard Per-Arvid Svensson (59p) Ulf Anders Hultman (56p) Staffan Gunnar Dahlström (54p) Jakob Olle Johansson (49p) Annica Kristina Isacson (49p) Pål Nils Johan Thorwid (49p) Leif Jonas Teodor Bengtsson (49p) Mats Jonas Wilmar Olsson (49p) Charlotte Eva Ohlander (49p) Tore Per Magnus Bengtsson (47p) Jan Krister Gunnar Andersson (46p) Sören Micael Törnqvist (44p) Johan Michael Jüri Tilander (44p) Gunnar Tage Mannerheim (44p) Björn Anders Henry Svedberg (42p) Louise Anita Margaretha Eklund (41p) Per Urban Eriksson (41p) Tor Wartburg Hansen (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Mikael Bernhard Zagerholm (39p) Gunnar Frank Peter Gunnarsson (39p) Erik Staffan Svensson (35p) Ulf Peder Möllerstedt (35p) Jarl Berthold Kihlberg (31p) Anna Ylva Elisabet Kihlberg (31p) Anders Jakob Lindquist (30p) Torbjörn Nordberg (30p) Emma Elisabeth Nathorst-Westfelt (27p) John Ingemar Johansson (26p) Bo Gustaf Magnus Gustafsson (25p) Sven Olof Christer Olsson (24p) Karin Elisabeth Johansson (24p) Lars Gilbert Larsson (22p) Kjell Markus Andersson (22p) Lennart Ingemar Nevrén (22p) Jan Kalevi Peter Pankko (21p) Maria Therese Nettelbjer (21p) Karl Henrik Mikael Gustafsson (20p) Sven Håkan Amandus Karlsson (17p) Carl Anders Erik Johansson (17p) Bertil Morgan Östensson (17p) Jan Gunnar Remröd (16p) Ulf Westin (12p) Erik Bertil Stener (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.