Inge Sten Axel von Schéele

Man, Född: 1944
Rangordningen antal relationer
Dag Magnus Köllerström (3) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (2) Siv Nina Inger Ollesson (2) Lars-Inge Roland Bergheim (2) Lars-Erik Axelsson (1) Pia Maj-Lis Wichmann (1) Wolfgang Gunnar Löw (1) Arne Lars-Inge Karlsson (1) Cecilia May-Lis Wichmann (1) Christian Carl Petersson (1) Jan Anders Tony Nordström (1) Per Daniel Englund Rydberg (1) Anders Ingvar Swanberg (1) Sofia Helene Runesson (1) Anders Stig Arthur Sandquist (1) Elly Britta Linnéa Karlsson (1) Majvor Elisabeth Gustafsson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Bo Nils Lennart Karlsson (1) Ulf Jan Hans Halvarsson (1) Erik Daniel Kero Ljungberg (1) Monica Birgitta Martinsson (1) Jens Andreas Larsson (1) Bo Arne Lindvall (1) Jennifer Sandra Strömberg (1) Bernt Tomas Björkman (1) Lars Morgan Nilsson (1) Mohammed Abdulsalam Dawoud (1) Lars Anderz Johansson (1) Mustafa Tümtürk (1) Marta Helena Grot (1) Stefan Rolf Engdahl (1) Mehmet Yüce (1) Anna Julia Reuszner (1) Per-Anders Stefan Nilsson (1) Henry Jan-Ove Elmebro (1) Siv Els-Britt Karlsson (1) Nils Börje Rosell (1) Lea Randi Petersson (1) Siv Anna Maria Persson (1) Tom Nikolaus Thorén (1) Kjell Arne Olsson (1) Erik Bengt Lagerqvist (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Mats Nils Jörgen Karlsson (1) Stig Ronny Staffan Gustafsson (1) Malin Gabriella P Kjellberg (1) Kenneth Raine Christer Svensson (1) Nicklas Mikael Lindberg (1) Jan Totte Dahlin (1) Stefan Lars-Johan Karlsson (1) Pontus Börje Niklas Hermansson (1) Johnny Christer Aaröe (1) Torgny Anders Kent Sander (1) Hassan Mohammad Radwan Alhassan (1) Rolf Krister Skytt (1) Leif Erik Ström (1) Abdul Karim Ahmad Karim (1) Lars Gunnar Olof Hagdahl (1) Rune Magnus Bergström (1) Claes Martin Falkevall (1) Maj Lis Yvonne Nilsson (1) Bo Gunnar Lundberg (1) Camilla Gertrud Synnöve Skogsberg (1) Jan Sigfrid Kennet Gustafsson (1) Åke Helmer Arvidsson (1) Margareta Birgitta Rosell (1) Ewa Margaretha Broberg (1) Carl-Johan Henrik Kjellman (1) Gunilla Maria Olsson (1) Lars Tomas Löwenadler (1) Lars Anders Larsson (1) Sven Anders Enar Söderlund (1) Kjell Åke Gunnar Stenkvist (1) Jan Anders Håkan Lundström (1) Göran Martin Carl-Gustav Martinsson (1) Johanna Michaela Stenkvist (1) Karl Henrik Arnold Ekersund (1) Carl Göran Sture Stenson (1) Klas Uno Martin Klasson (1) Resad Klimenta (1) Mikael Bladh (1) Lars Mikael Sjödahl (1) (1) Ture Lennart Magnusson (1) Dervis Tümtürk (1) Maciej Grot (1) Eva Kristina Skärström (1) Beyaz Tümtürk (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anna Julia Reuszner (62p) Lea Randi Petersson (58p) Lars Gunnar Olof Hagdahl (55p) Stefan Rolf Engdahl (54p) Claes Martin Falkevall (54p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Anders Ingvar Swanberg (47p) Jan Totte Dahlin (45p) Ulf Jan Hans Halvarsson (42p) Rolf Krister Skytt (41p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Lars-Erik Axelsson (38p) Per Daniel Englund Rydberg (36p) Tom Nikolaus Thorén (36p) Anders Stig Arthur Sandquist (33p) Erik Daniel Kero Ljungberg (33p) Erik Bengt Lagerqvist (33p) Nicklas Mikael Lindberg (32p) Bo Arne Lindvall (31p) Bernt Tomas Björkman (31p) Mikael Bladh (31p) Ture Lennart Magnusson (31p) Lars Mikael Sjödahl (29p) (28p) Kenneth Raine Christer Svensson (27p) Jens Andreas Larsson (26p) Lars Morgan Nilsson (25p) Per-Anders Stefan Nilsson (20p) Carl-Johan Henrik Kjellman (20p) Lars Anderz Johansson (18p) Bo Nils Lennart Karlsson (17p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Leif Erik Ström (17p) Jan Sigfrid Kennet Gustafsson (17p) Christian Carl Petersson (16p) Elly Britta Linnéa Karlsson (16p) Mustafa Tümtürk (16p) Mats Nils Jörgen Karlsson (16p) Lars Tomas Löwenadler (16p) Jennifer Sandra Strömberg (15p) Malin Gabriella P Kjellberg (15p) Pontus Börje Niklas Hermansson (15p) Johnny Christer Aaröe (15p) Jan Anders Håkan Lundström (15p) Karl Henrik Arnold Ekersund (15p) Carl Göran Sture Stenson (15p) Resad Klimenta (15p) Beyaz Tümtürk (15p) Pia Maj-Lis Wichmann (14p) Cecilia May-Lis Wichmann (14p) Mohammed Abdulsalam Dawoud (14p) Nils Börje Rosell (14p) Hassan Mohammad Radwan Alhassan (14p) Abdul Karim Ahmad Karim (14p) Maj Lis Yvonne Nilsson (14p) Åke Helmer Arvidsson (14p) Margareta Birgitta Rosell (14p) Sven Anders Enar Söderlund (14p) Torgny Anders Kent Sander (12p) Bo Gunnar Lundberg (12p) Klas Uno Martin Klasson (12p) Marta Helena Grot (11p) Maciej Grot (11p) Arne Lars-Inge Karlsson (10p) Jan Anders Tony Nordström (10p) Sofia Helene Runesson (10p) Mehmet Yüce (10p) Siv Els-Britt Karlsson (10p) Siv Anna Maria Persson (10p) Rune Magnus Bergström (10p) Ewa Margaretha Broberg (10p) Dervis Tümtürk (10p) Majvor Elisabeth Gustafsson (9p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Stig Ronny Staffan Gustafsson (9p) Monica Birgitta Martinsson (8p) Stefan Lars-Johan Karlsson (8p) Göran Martin Carl-Gustav Martinsson (8p) Kjell Arne Olsson (6p) Gunilla Maria Olsson (6p) Kjell Åke Gunnar Stenkvist (6p) Johanna Michaela Stenkvist (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.