Bengt Olof Larsson (37p)

Man, Född: 1944
Rangordningen antal relationer
Bill Magnus Olsson (6) Håkan Mikael Gulliksson (3) Christopher Ian Harris (2) Krister Strid (2) Martin Erik Gustav Strid (2) Per Olov Mattsson (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Alf Patrik Hahne (2) Mats Robert Carlsson (2) Erik Torbjörn Fryklund (2) Maria Ann-Charlotte Strid (2) Erwin Werner Theimer (2) Bo Peter Carlsson (2) Lars Joakim Thilstedt (2) Maria Eleonor Norström (2) Lars Erik Jonas Wallberg (2) Mats Birger Örtegren (2) Lena Marika de Rosche (2) Magnus Wahlström (2) Oliver Dogo (1) Anders Erik Magnus Trottestam (1) Atef Ali Muhid Ali Qundos (1) Walker James Kinman (1) Jonas Atef Qundos (1) Karl Uno Paul Ottosson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Hans Erik Henning Nilsson (1) Sven Tommy Jansson (1) (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Anders Helge Claeson (1) David Brian Darby (1) Niklas Olov Kristoffer Hafdell (1) Anders Erik Molin (1) (1) Dick Olof Vilhelm Jansson (1) (1) Leif Gunnar Viklund (1) Eva Margareta Sofi Carron (1) Åke Patrik Evaldsson (1) Petra Christina Kreij (1) (1) Birgitta Marlene Olsson (1) John Daniel Forsgren (1) Hannu Antero Harju (1) Bo Curt Elof Lagerström (1) Karl Sören Thunström (1) Eva Margareta Eljans (1) Karl Johan Sidén (1) Kent Erik Bertilsson (1) Lars Helge Thylén (1) Mats Torgny Andersson (1) Ulla Birgitta Skoglund (1) Sigrid Anna Kristina Brink (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) (1) Kjell Patrick Markström (1) Gunnar Peter Johansson (1) Maria Christina Karlsten (1) Inga Lena Carlsson (1) Annacarin Elisabeth Ericsson (1) Pierre-Jean Joseph Rigole (1) Dan Magnus Hallberg (1) (1) (1) Hans Nicklas Renström (1) Inger Margareta Lundholm (1) Johanna Maria Strid (1) Hans Göran Nordström (1) Anna Carolina Nel (1) Leif Hugo Bergström (1) Ingeborg Gunilla Larsson (1) Hans Torbjörn Georg Hentzell (1) Lena Irene Larsson (1) Martin Wolfgang Fassl (1) Jan Åke Ullsten (1) Kerttu Katariina Heiskanen (1) Björn Mikael Broberg (1) Per Magnus Engholm (1) Åsa Viktoria Skarbrandt (1) (1) Olof Göran Carlsson (1) Lars Gösta Skoglund (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) Eva Marie Nyh Hederberg (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(91p) Anders Helge Claeson (73p) (66p) Lars Joakim Thilstedt (65p) Karl Sören Thunström (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) (56p) Walker James Kinman (55p) (51p) Alf Patrik Hahne (49p) (46p) Åke Patrik Evaldsson (45p) (45p) Lars Erik Jonas Wallberg (45p) Leif Gunnar Viklund (43p) (43p) Martin Wolfgang Fassl (42p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) (38p) Björn Mikael Broberg (38p) Anders Erik Magnus Trottestam (37p) David Brian Darby (37p) Lars Helge Thylén (37p) Ulla Birgitta Skoglund (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Pierre-Jean Joseph Rigole (37p) Leif Hugo Bergström (37p) Hans Torbjörn Georg Hentzell (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Dick Olof Vilhelm Jansson (36p) Dan Magnus Hallberg (35p) (35p) Oliver Dogo (34p) Eva Margareta Sofi Carron (34p) Petra Christina Kreij (34p) Gunnar Peter Johansson (34p) Annacarin Elisabeth Ericsson (34p) Åsa Viktoria Skarbrandt (34p) Erwin Werner Theimer (31p) Karl Uno Paul Ottosson (27p) Bo Peter Carlsson (23p) Mats Birger Örtegren (23p) Magnus Wahlström (23p) Atef Ali Muhid Ali Qundos (22p) Krister Strid (22p) Niklas Olov Kristoffer Hafdell (22p) Maria Ann-Charlotte Strid (22p) Jonas Atef Qundos (21p) Hans Erik Henning Nilsson (21p) Martin Erik Gustav Strid (21p) Erik Torbjörn Fryklund (21p) Christopher Ian Harris (18p) Sven Tommy Jansson (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Anders Erik Molin (17p) Bo Curt Elof Lagerström (16p) Bill Magnus Olsson (16p) Hans Nicklas Renström (16p) Johanna Maria Strid (16p) Lars Gösta Skoglund (16p) Per Olov Mattsson (15p) Sigrid Anna Kristina Brink (15p) Anna Carolina Nel (15p) Håkan Mikael Gulliksson (15p) Ingeborg Gunilla Larsson (15p) Kerttu Katariina Heiskanen (15p) Mats Robert Carlsson (14p) John Daniel Forsgren (14p) Kjell Patrick Markström (14p) Maria Christina Karlsten (14p) Lena Marika de Rosche (14p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Inga Lena Carlsson (13p) Olof Göran Carlsson (13p) Karl Johan Sidén (12p) Hannu Antero Harju (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Kent Erik Bertilsson (8p) Per Magnus Engholm (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.