Bengt Olof Larsson (37p)

Man, Född: 1944
Rangordningen antal relationer
Bill Magnus Olsson (5) Håkan Mikael Gulliksson (3) Lena Marika de Rosche (2) Magnus Wahlström (2) Lars Erik Jonas Wallberg (2) Alf Patrik Hahne (2) Per Olov Mattsson (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Erwin Werner Theimer (2) Bo Peter Carlsson (2) Lars Joakim Thilstedt (2) Maria Eleonor Norström (2) Christopher Ian Harris (2) Lars Helge Thylén (1) Mats Torgny Andersson (1) Atef Ali Muhid Ali Qundos (1) Ulla Birgitta Skoglund (1) Sigrid Anna Kristina Brink (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) (1) Erik Torbjörn Fryklund (1) Martin Wolfgang Fassl (1) Maria Christina Karlsten (1) Pierre-Jean Joseph Rigole (1) Åsa Viktoria Skarbrandt (1) (1) Krister Strid (1) Hans Nicklas Renström (1) Johanna Maria Strid (1) Hans Göran Nordström (1) Leif Hugo Bergström (1) Ingeborg Gunilla Larsson (1) Hans Torbjörn Georg Hentzell (1) Lena Irene Larsson (1) Hannu Antero Harju (1) Jan Åke Ullsten (1) Kerttu Katariina Heiskanen (1) Anna Carolina Nel (1) Björn Mikael Broberg (1) Per Magnus Engholm (1) Anders Helge Claeson (1) (1) Niklas Olov Kristoffer Hafdell (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) (1) (1) Anders Erik Magnus Trottestam (1) Maria Ann-Charlotte Strid (1) Walker James Kinman (1) Martin Erik Gustav Strid (1) Sven Per Björn Aspling (1) Hans Erik Henning Nilsson (1) Sven Tommy Jansson (1) (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) David Brian Darby (1) Jonas Atef Qundos (1) Anders Erik Molin (1) (1) Kjell Patrick Markström (1) (1) Åke Patrik Evaldsson (1) (1) John Daniel Forsgren (1) Mats Birger Örtegren (1) Karl Sören Thunström (1) Karl Uno Paul Ottosson (1) Eva Margareta Eljans (1) Karl Johan Sidén (1) Kent Erik Bertilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Martin Wolfgang Fassl (75p) Lars Joakim Thilstedt (73p) (62p) Eva Margareta Eljans (61p) (59p) Karl Sören Thunström (59p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Walker James Kinman (54p) Anders Helge Claeson (50p) (49p) Lars Erik Jonas Wallberg (47p) (46p) Åke Patrik Evaldsson (43p) (43p) Åsa Viktoria Skarbrandt (40p) (38p) Björn Mikael Broberg (38p) (38p) Lars Helge Thylén (37p) Ulla Birgitta Skoglund (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Pierre-Jean Joseph Rigole (37p) Leif Hugo Bergström (37p) Hans Torbjörn Georg Hentzell (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Anders Erik Magnus Trottestam (37p) David Brian Darby (37p) (37p) Karl Uno Paul Ottosson (34p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) Erwin Werner Theimer (31p) (30p) Magnus Wahlström (27p) Alf Patrik Hahne (27p) Atef Ali Muhid Ali Qundos (25p) Jonas Atef Qundos (24p) Christopher Ian Harris (24p) Bo Peter Carlsson (23p) Mats Birger Örtegren (23p) Krister Strid (22p) Niklas Olov Kristoffer Hafdell (22p) Maria Ann-Charlotte Strid (22p) Martin Erik Gustav Strid (21p) Hans Nicklas Renström (17p) Börje Stefan Andersson Berglund (17p) Mats Torgny Andersson (16p) Bill Magnus Olsson (16p) Johanna Maria Strid (16p) Håkan Mikael Gulliksson (16p) Hans Erik Henning Nilsson (16p) Sven Tommy Jansson (16p) Karl Johan Sidén (16p) Sigrid Anna Kristina Brink (15p) Erik Torbjörn Fryklund (15p) Ingeborg Gunilla Larsson (15p) Kerttu Katariina Heiskanen (15p) Anna Carolina Nel (15p) Per Olov Mattsson (15p) Anders Erik Molin (15p) Kjell Patrick Markström (15p) John Daniel Forsgren (14p) Maria Christina Karlsten (12p) Hannu Antero Harju (12p) Lena Marika de Rosche (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Per Magnus Engholm (8p) Kent Erik Bertilsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.