Bengt Einar Braun (75p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Sven Göran Hugo Öhrn (10) Carl Lauritz Michael Bengtsson (7) Casten Åke Loritz Almqvist (7) Hans Tomas Franzén (7) Jan Erik Lund (7) Anna Cecilia Marie Lundin (6) Ingrid Maria Stenmark (6) Anna Charlotta Sofie Nyberg (6) Edith Ulla Birgitta Braun (4) Erik Ingemar Haegerstrand (4) Per Morgan Sandström (3) Åsa Ulrika Virén Linder (3) Lena Irene Larsson (2) Cecilia Renström Suurna (2) Linda Marie Cecilia Sandman (2) Sven Bertil Evert Johansson (2) Carl Tobias Yngve Jedeskog (2) Rosa Maria Ljunggren (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Erik Mathias Berg (2) Helena Eva-Lotta Malmfält (2) Felix Erland Pontus Bonnier (1) Eva-Camilla Christina Nygren (1) Jörn Viken (1) Hans Lennart Mertzig (1) Nilla Maria Rocknö (1) Per David Nordström (1) Thomas Harland (1) Lars Johan Thorell (1) Gun Elice Nilsson (1) David Gustav Peter Ahlgren (1) Jens Otto Tage Müffelmann (1) Louise Eva Maria Lundborg Hedberg (1) Hans Mikael Falk (1) Lars Stefan Gustafsson (1) Ole Deurell (1) Hans Ruben Sundström (1) Nina Karmelitow (1) Jack Bertil Junel (1) Nils Magnus Mertzig (1) Carl Johan Bonnier (1) Rune Jan Ronnie Bergström (1) Per Oskar Thorslund (1) Daniel Samuel Kaplan (1) Anders Forsström (1) Björn Christer Hansson (1) Sten Olof Martin Harris (1) Peter Erik Daniel Hansen (1) Carl Peder Louis Bonnier (1) Inger Margareta Dahle (1) Rolf Lennart Andersson (1) Caroline B M Ekelund Sundewall (1) Ulrika Christina Maria Jensen (1) Stig Daniel Öberg (1) Elisabeth Kristin Thand Ringqvist (1) Erik Nils Engström (1) Carl Alexander Murad Bjärgård (1) Ulrika Elisabet Lundgren (1) Micael Ulf Patrick Nilsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Gun Elice Nilsson (91p) Caroline B M Ekelund Sundewall (86p) Lars Johan Thorell (81p) Hans Tomas Franzén (79p) Åsa Ulrika Virén Linder (79p) Ingrid Maria Stenmark (77p) Sven Göran Hugo Öhrn (75p) Anna Cecilia Marie Lundin (75p) Cecilia Renström Suurna (75p) Linda Marie Cecilia Sandman (75p) Anna Charlotta Sofie Nyberg (75p) Carl Tobias Yngve Jedeskog (75p) Rosa Maria Ljunggren (75p) Jan Erik Lund (75p) Erik Ingemar Haegerstrand (75p) Carl Johan Bonnier (73p) Carl Alexander Murad Bjärgård (71p) David Gustav Peter Ahlgren (69p) Rune Jan Ronnie Bergström (69p) Daniel Samuel Kaplan (69p) Sten Olof Martin Harris (69p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (68p) Sven Bertil Evert Johansson (65p) Felix Erland Pontus Bonnier (63p) Jens Otto Tage Müffelmann (63p) Hans Mikael Falk (63p) Anders Forsström (63p) Carl Peder Louis Bonnier (63p) Erik Nils Engström (63p) Ulrika Elisabet Lundgren (63p) Inger Margareta Dahle (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Erik Mathias Berg (59p) Lena Irene Larsson (58p) Jack Bertil Junel (57p) Björn Christer Hansson (52p) Thomas Harland (45p) Hans Lennart Mertzig (43p) Helena Eva-Lotta Malmfält (41p) Casten Åke Loritz Almqvist (37p) Nils Magnus Mertzig (34p) Elisabeth Kristin Thand Ringqvist (30p) Ole Deurell (29p) Edith Ulla Birgitta Braun (26p) Louise Eva Maria Lundborg Hedberg (18p) Nilla Maria Rocknö (16p) Per Morgan Sandström (16p) Stig Daniel Öberg (16p) Micael Ulf Patrick Nilsson (14p) Eva-Camilla Christina Nygren (13p) Jörn Viken (13p) Nina Karmelitow (13p) Peter Erik Daniel Hansen (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Ulrika Christina Maria Jensen (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.