Bengt Einar Braun (83p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Sven Göran Hugo Öhrn (11) Hans Tomas Franzén (9) Carl Lauritz Michael Bengtsson (8) Casten Åke Loritz Almqvist (7) Jan Erik Lund (7) Erik Ingemar Haegerstrand (5) Per Morgan Sandström (4) Åsa Ulrika Virén Linder (4) Edith Ulla Birgitta Braun (4) Carl Johan Bonnier (4) Helena Eva-Lotta Malmfält (3) Erik Mathias Berg (2) Sven Bertil Evert Johansson (2) Carl Tobias Yngve Jedeskog (2) Rosa Maria Ljunggren (2) Gun Elice Nilsson (2) Carl Peder Louis Bonnier (2) Cecilia Renström Suurna (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Sven Arne Karlsson (2) Felix Erland Pontus Bonnier (2) Linda Marie Cecilia Sandman (2) Lena Irene Larsson (2) Jens Otto Tage Müffelmann (2) Ulrika Christina Maria Jensen (2) Erik Fredrik Eriksson (1) Gerd Kristina Birgitta Kjellberg (1) Johanna Margareta Eklöf (1) Lars Stefan Gustafsson (1) Sven Tage Krister Hjelmstedt (1) Ole Deurell (1) Hans Ruben Sundström (1) Nina Karmelitow (1) Maria Del P Curman Ruiz de Porras (1) Jack Bertil Junel (1) Nils Magnus Mertzig (1) Åsa Märta Viktoria Thunberg (1) Bo-Stefan Törnqvist (1) Emma Birgitta Warchalowski (1) Anna Kristin Boman (1) Elsa Katarina Elisabet Widén (1) Lars Börje Ahlén (1) Helena Margareta Ziegler (1) Manfred Tomas Aronsson (1) Alexander Carl Einar Braun (1) Inger Margareta Dahle (1) Bo Kenneth Åsell (1) Rolf Lennart Andersson (1) Caroline B M Ekelund Sundewall (1) Lars Tomas Winqvist (1) Lars Olof Wallén (1) Ingrid Caroline Margaretha Eriksson (1) Viveka Marguerite E Wetterberg (1) Zung-Hee Maria Ulrika Krona (1) Micael Ulf Patrick Nilsson (1) Louise Anna Birgitta Hallenborg (1) Nils Anders Bengt Lundin (1) Eva-Camilla Christina Nygren (1) Jörn Viken (1) Thomas Harland (1) Hans Lennart Mertzig (1) Gerard Åke Pontus Bonnier (1) Nilla Maria Rocknö (1) Jan Olof Scherman (1) Per David Nordström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Tomas Franzén (88p) Sven Arne Karlsson (83p) Sven Göran Hugo Öhrn (81p) Erik Ingemar Haegerstrand (81p) Maria Del P Curman Ruiz de Porras (81p) Gun Elice Nilsson (81p) Carl Peder Louis Bonnier (81p) Åsa Ulrika Virén Linder (81p) Felix Erland Pontus Bonnier (81p) Carl Johan Bonnier (81p) Gerard Åke Pontus Bonnier (81p) Jens Otto Tage Müffelmann (81p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Carl Tobias Yngve Jedeskog (74p) Rosa Maria Ljunggren (74p) Cecilia Renström Suurna (73p) Jan Erik Lund (73p) Linda Marie Cecilia Sandman (73p) Åsa Märta Viktoria Thunberg (69p) Lars Tomas Winqvist (69p) Caroline B M Ekelund Sundewall (67p) Casten Åke Loritz Almqvist (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Erik Mathias Berg (59p) Jack Bertil Junel (57p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Sven Bertil Evert Johansson (56p) Lena Irene Larsson (56p) Nils Anders Bengt Lundin (50p) Jan Olof Scherman (50p) Emma Birgitta Warchalowski (41p) Helena Eva-Lotta Malmfält (41p) Louise Anna Birgitta Hallenborg (41p) Hans Lennart Mertzig (41p) Erik Fredrik Eriksson (38p) Ingrid Caroline Margaretha Eriksson (36p) Bo-Stefan Törnqvist (32p) Anna Kristin Boman (32p) Zung-Hee Maria Ulrika Krona (32p) Sven Tage Krister Hjelmstedt (31p) Ole Deurell (29p) Edith Ulla Birgitta Braun (26p) Ulrika Christina Maria Jensen (26p) Alexander Carl Einar Braun (24p) Manfred Tomas Aronsson (23p) Lars Börje Ahlén (19p) Johanna Margareta Eklöf (16p) Per Morgan Sandström (16p) Lars Olof Wallén (16p) Gerd Kristina Birgitta Kjellberg (15p) Bo Kenneth Åsell (14p) Micael Ulf Patrick Nilsson (14p) Nina Karmelitow (13p) Eva-Camilla Christina Nygren (13p) Jörn Viken (13p) Nilla Maria Rocknö (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Helena Margareta Ziegler (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.