Carl Henric Lennart Kuylenstierna (51p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Peter Johan Alm Lindström (4) Britta Lovisa Lindman (4) Simone Gabriella Leonora Beck-Friis (4) Anna Hélene Maria Westberg (4) Hans Patrik Lingårdh (3) Karl Johan Anders Wall (3) Helge Almar Ingevald Burvall (3) Sten Johan Pharmanson (3) Dan Ivar Glöde (3) Charlotte Aurore Louise Änggårdh (3) Karl Leonard Daun (2) Märta Hedvig Carolina Kuylenstierna (2) Anna Erika S Bernadotte af Wisborg (2) Malin Terése Åkesson (2) Carl Johan Fredrik Trolle-Löwen (2) Carl-Johan Georg Sandberg (2) Hans Jöran Olof Hildingsson (1) Karl Anders Wall (1) Aina Elisabeth Nygren (1) Charlotte Marie Wall (1) Svante Scherman (1) Henrik Lindley (1) Inger Margareta Sjöberg (1) Nils Göran Gustaf Mörner (1) Lars Magnus Berntsson (1) Jan Peder Helge Björck (1) Roger Erik Eklund (1) Lovisa Agneta Charlotte Mörner (1) Thomas Harland (1) Sven Eskil Jemsten (1) Fredrik Söderling Hermelin (1) Knut Anders Bengtsson (1) Kurt Harry Lönnström (1) Ann-Britt Gunilla Johansson (1) Lars Ove Nilsson (1) Nils Johan Lundqvist (1) Stefan Hugo Kylebäck (1) Carl Gustaf Bertil Bondesson (1) Jan David Bonnier (1) Axel Nils Carl Mörner (1) Erik Ingemar Haegerstrand (1) Nils-Fredrik Gabriel Mörner (1) Mats Johan Jakobsson (1) Eva Birgitta Norinder (1) Lars Olof Wallén (1) Bengt Ernst Ingemar Öhrn (1) Patrik Thore Jonas Alströmer (1) Jan Erik Thorsten Björkman (1) Ulf Rune Ekström (1) Rune Håkan Gustavson (1) Gudmund Peter Vollbrecht (1) David Andreas Ekberg (1) Roger Mikael Zachrisson (1) Hans Hugo von Stockenström (1) Carl Johan Bonnier (1) Johan Gustav Andreas Norén (1) Bo Kenneth Åsell (1) Leif Bernt Erlandsson (1) Jacob Göran Alexis Mörner (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.