Per Allan Hallerby (50p)

Man, Född: 1946
Rangordningen antal relationer
Eva Margareta Eljans (3) Hans Ingvar Bredberg (3) Peter Torbjörn Rexhammar (3) Kent Göran Lennart Wenström (3) Ulf Göran Kejler (3) (3) Stig Krister Holmgren (3) Lars-Gunnar Johansson (3) Jonas Erik Bohlin (3) Hans Göran Nordström (2) Lars Bertil Save (2) Lars Johan Fransson (2) Anne-Marie Jägerståhl (2) Jan Olov Ekeman (2) Bengt Nils Wilhelm Levin (2) Carl Erik Tåhlin (2) Sven Per Björn Aspling (2) Johanna Kristina Cecilia Jägerståhl (2) Lars Axel Widén (2) Per Anders Philip Comstedt (2) Bo Axel Strandberg (2) Anita Margareta Heierson (2) Karl Sören Thunström (2) Andreas Gustaf Jägerståhl (2) INGELA JOHANNA CHRISTINA STRANDBERG (2) Tord Sven Örjan Forsgren (2) Karl Roland Gustafsson (1) Claudio Evald Nalin (1) Hans Gunnar Svensson (1) Anna Krohwinkel (1) Marlene Terkowsky (1) Anne-Charlotte Jönsson (1) Lars Anders Meyer (1) Mats Ove Kullander (1) Nils Arne Åberg (1) Carl Henrik Fredriksson Bonde (1) Karl Håkan Wikström (1) Eva Katarina Bohlin (1) Isabelle Monica Möller (1) Hans Bertil Axel Lidén (1) Håkan Fredrik Reibäck (1) Anna Kristina Klingspor (1) Kjell Fredrik Hedqvist (1) Fredrik Anders Gustafsson (1) Peter Ingemar Ågren (1) Anita Helena Berggren (1) Karl Gunnar Roth (1) Clara Cecilia Hallerby (1) Anders Gustaf Johan Berg (1) Hans Vilhelm Stenberg (1) Seth Håkan Nordgren (1) Jonas Simon Edström (1) Ann Kersti Tjia Torpe (1) Eeva-Liisa Åkerman (1) Kent Anders Johansson (1) Lars-Erik Engberg (1) Hedvig E M von Bahr Lindström (1) Bengt Rickard Spele (1) Annika Louise Zika Viktorsson (1) Gunnel Linnéa Åberg (1) Robert Mattias Carlsson (1) Bo Henrik Johansson (1) Lars Kenneth Elton (1) Maria Katarina Gudmundsson (1) Dan Christer Johnny Elmquist (1) Anna Elisabeth André Jeppe (1) Lisa Maria Kristina Ydrefors (1) Philip Carl Fredrik Sane (1) Lars Gösta Andersson (1) Lennart Anders Jägerståhl (1) Per Arne Krantz (1) Asta Birgitta Larsson (1) Inger Linnea Holmström (1) Per Olof Fredrik Almquist (1) Gert Arne Paulsson (1) Lars Peter Andeby (1) Carina Adelia Rick (1) Glenn Sven-Erik Vigermark (1) Karl Jesper Andreas Enblom (1) Reneé Ingegerd Elisabet Berglund (1) Karl Magnus Eriksson (1) Monika Margareta Wannholm (1) Jonny Daniel Mattias Johansson (1) Erik Sigvard Bohlin (1) Birgit Maria Widén (1) Max Joseph Rovers (1) Jan Erik Bohlin (1) Hans Göran Olsson (1) Anders Gunnar Östling (1) Anita Marie Deurell (1) Erik Mårten Berbres (1) Carl-Johan Fredrik Knut Gadd (1) Karl Gustaf Ove Edoff (1) Danijel Simon Güven (1) Olof Martin Hammarström (1) Karin Florries Ström Hallerby (1) Gösta Uno Richard Murray (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anna Kristina Klingspor (71p) Carl Henrik Fredriksson Bonde (70p) Anita Helena Berggren (64p) Karl Sören Thunström (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Linnea Holmström (59p) Carl Erik Tåhlin (58p) Hans Vilhelm Stenberg (52p) Karin Florries Ström Hallerby (52p) Lars Bertil Save (51p) Peter Ingemar Ågren (51p) Jonas Simon Edström (51p) Karl Roland Gustafsson (49p) Kent Anders Johansson (49p) Lars Peter Andeby (49p) Carina Adelia Rick (49p) Karl Jesper Andreas Enblom (49p) Reneé Ingegerd Elisabet Berglund (49p) Hans Gunnar Svensson (46p) Bengt Nils Wilhelm Levin (46p) Ann Kersti Tjia Torpe (44p) Per Arne Krantz (43p) Bo Axel Strandberg (42p) (41p) Danijel Simon Güven (40p) Fredrik Anders Gustafsson (36p) Per Olof Fredrik Almquist (33p) Olof Martin Hammarström (33p) Karl Gunnar Roth (32p) Bengt Rickard Spele (32p) Karl Gustaf Ove Edoff (32p) Hans Ingvar Bredberg (31p) Lars-Erik Engberg (31p) Gert Arne Paulsson (30p) Dan Christer Johnny Elmquist (29p) Karl Håkan Wikström (27p) Robert Mattias Carlsson (27p) Philip Carl Fredrik Sane (26p) Carl-Johan Fredrik Knut Gadd (26p) Kjell Fredrik Hedqvist (25p) Hedvig E M von Bahr Lindström (25p) Annika Louise Zika Viktorsson (25p) Karl Magnus Eriksson (25p) Anne-Charlotte Jönsson (24p) Mats Ove Kullander (24p) Peter Torbjörn Rexhammar (24p) Jonny Daniel Mattias Johansson (24p) Lars-Gunnar Johansson (24p) INGELA JOHANNA CHRISTINA STRANDBERG (24p) Jonas Erik Bohlin (23p) Jan Olov Ekeman (22p) Asta Birgitta Larsson (22p) Eeva-Liisa Åkerman (21p) Ulf Göran Kejler (21p) Maria Katarina Gudmundsson (21p) Marlene Terkowsky (20p) Kent Göran Lennart Wenström (20p) Lars Kenneth Elton (20p) Lars Gösta Andersson (20p) Glenn Sven-Erik Vigermark (20p) Anita Marie Deurell (20p) Lars Axel Widén (19p) Birgit Maria Widén (19p) Eva Katarina Bohlin (18p) Håkan Fredrik Reibäck (18p) Per Anders Philip Comstedt (18p) Anita Margareta Heierson (18p) Erik Sigvard Bohlin (17p) Tord Sven Örjan Forsgren (17p) Anne-Marie Jägerståhl (16p) Johanna Kristina Cecilia Jägerståhl (16p) Andreas Gustaf Jägerståhl (16p) Hans Göran Olsson (16p) Anders Gunnar Östling (16p) Lars Johan Fransson (15p) Hans Bertil Axel Lidén (15p) Clara Cecilia Hallerby (14p) Seth Håkan Nordgren (14p) Bo Henrik Johansson (14p) Stig Krister Holmgren (14p) Lennart Anders Jägerståhl (14p) Monika Margareta Wannholm (14p) Anders Gustaf Johan Berg (13p) Gösta Uno Richard Murray (13p) Nils Arne Åberg (11p) Isabelle Monica Möller (11p) Gunnel Linnéa Åberg (11p) Anna Elisabeth André Jeppe (11p) Lisa Maria Kristina Ydrefors (11p) Max Joseph Rovers (11p) Erik Mårten Berbres (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.