Jerzy Neftalin (17p)

Man, Född: 1947
Rangordningen antal relationer
Lena Margareta Hellberg (6) Hans Erik Bilén (4) Lars-Åke Schalin (4) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (3) Bo Herbert Ingvar Markuszewska (3) Folke Fredrik Dellström (3) Per David Nilsson (3) Svend Erik Bjarnö-Kaae (3) Bengt Kjell Olofsson (3) Per Johan Erik Eriksson Isbrand (2) Björn Thomas Andersson (2) Lars Erik Ragnar Karlsson (1) Pierre Arne Philip Hallgren (1) Karl Jonas Mikael Granat (1) Leif Håkan Eliasson (1) Hans Johan Sjösten (1) Per Ingvar Nordgaard (1) Gösta Erik Emil Andersson (1) Caroline Anna Ljungberg (1) Jan Åke Forslund (1) Bengt Axel Jendenäs (1) Anna Maria Bilén (1) Göran Ingvar Hansén (1) Anna Margaretha Qvarfordh Hansén (1) Lars Bergström (1) Neta Agneta Birgitta Olofsson (1) Kenneth Joachim Jonsson (1) Nils Anders Karlsson (1) Beata Teresa Wolny (1) Per Håkan Andersson (1) Charles Max Rickard Randquist (1) Carl Frank Carlsson (1) Hans Erik Bridal (1) Ulla Christina Kollberg (1) Sven Åke Stridh (1) Per Gösta Settergren (1) (1) Johanna Sofie Göransdotter Hansén (1) Ywonne Stephania Margareta Moberg (1) Katarina Margareta Hallin (1) Roger Walter Olausson (1) Bengt Gustaf Alfred Hildingsson (1) Mats-Göran Ingemar Karlsson (1) Dorota Antkiewicz (1) Kent Ingvar Svensson (1) Rattana Phia-Ia (1) Olof Rikard Zachrisson (1) Yvette Susann Randquist (1) Marja-Liisa Bilén (1) Malin Elisabet Tjernell Prioset (1) Peter Tomas Gustavsson (1) Hans Filip Holmqvist (1) Lars Stefan Johansson (1) Carolina Maria Göransdotter Hansén (1) Anders Jonas Rosengren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jan Åke Forslund (56p) Karl Jonas Mikael Granat (39p) Charles Max Rickard Randquist (37p) Yvette Susann Randquist (37p) Per Ingvar Nordgaard (34p) Lars Stefan Johansson (33p) Anders Jonas Rosengren (30p) Per David Nilsson (29p) Caroline Anna Ljungberg (28p) Bengt Axel Jendenäs (28p) Sven Åke Stridh (28p) Ragnar Carl Gudmund T Santesson (27p) Per Johan Erik Eriksson Isbrand (26p) Per Gösta Settergren (23p) Katarina Margareta Hallin (23p) Bengt Gustaf Alfred Hildingsson (22p) Carolina Maria Göransdotter Hansén (22p) Folke Fredrik Dellström (20p) Ulla Christina Kollberg (20p) Leif Håkan Eliasson (19p) Anna Maria Bilén (19p) Mats-Göran Ingemar Karlsson (19p) Pierre Arne Philip Hallgren (18p) Hans Erik Bilén (18p) Nils Anders Karlsson (18p) Roger Walter Olausson (18p) Peter Tomas Gustavsson (18p) Lars Erik Ragnar Karlsson (17p) Gösta Erik Emil Andersson (17p) Kenneth Joachim Jonsson (17p) Lars-Åke Schalin (17p) Per Håkan Andersson (17p) Carl Frank Carlsson (17p) (17p) Svend Erik Bjarnö-Kaae (17p) Hans Filip Holmqvist (17p) Bo Herbert Ingvar Markuszewska (16p) Hans Johan Sjösten (16p) Lena Margareta Hellberg (16p) Neta Agneta Birgitta Olofsson (16p) Ywonne Stephania Margareta Moberg (16p) Bengt Kjell Olofsson (16p) Marja-Liisa Bilén (15p) Rattana Phia-Ia (14p) Olof Rikard Zachrisson (14p) Beata Teresa Wolny (11p) Björn Thomas Andersson (11p) Dorota Antkiewicz (11p) Malin Elisabet Tjernell Prioset (11p) Lars Bergström (9p) Kent Ingvar Svensson (9p) Hans Erik Bridal (6p) Anna Margaretha Qvarfordh Hansén (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.