Per Sture Valdemar Jansson (11p)

Man, Född: 1947
Rangordningen antal relationer
Ingrid Gunnilla Zetterling (4) Rebecka Sun-Ja Hansson (3) Marlene Kristina Burwick (3) Anna Karin Maria Gardfjäll (3) Sven Fredrik Arnold Ahlstedt (3) Hans Edlund (2) Lars Johan Edstav (2) Jan-Olov Sjölund (2) Tiina Anita Mykkänen (2) David Rickard Malmström (2) Maria Kristina Wigenfeldt (2) Viktor Lennart Karlsson (1) Lennart Andreas Mattsson (1) Kurt Lennart Troell (1) Tom Per Tomas Sandstedt (1) Lena-Maria Elisabet Jansson (1) Stig Daniel Öberg (1) Anette Gunhild Fischer (1) Mona Johnysdotter Lindén (1) Hans Göran Nordström (1) Eva Margareta Eljans (1) Johan Urban Ingemar Ulin (1) Per Fredrik Falk (1) Anders Evan Vesterlind (1) Joel Viktor Näsvall (1) Inger Margareta Söderberg (1) Sigrid Simonne Georgette De Geyter (1) Tage Arne Skoglund (1) Peter Nils-Gunnar Eklund (1) Elsa Gunilla Jonsson Stenberg (1) Nils Joachim Danielsson (1) Jenny Maria Jansson (1) Bo Gunnar Hedberg (1) Staffan Tore Littmarck (1) John Charles Pylad (1) Hans Lennart Johansson (1) Anna-Carin Cajsa Johansson (1) Fredrika Sofia Rosalie Engberg (1) Lars Olof Wallén (1) Mohamad Hassan (1) Hannes Sigurd Beckman (1) Jan Börje Andreas Sjödin (1) Berit Christina Eriksson (1) Lars Göran Ferlin (1) Lars Gösta Ingeberg (1) Andargachew Meshesha (1) Seynab Haji Mohamed (1) Elisabeth Charlotte Skott (1) Jens Åke Christer Lydig (1) Lennart Gustaf Jakobsson (1) Anita Helena Berggren (1) Nils Johan Peter Söderman (1) Therez Marie Almerfors (1) Anne Maria Sandström (1) Toye Fredric Enlund (1) Björn Gustav Wall (1) Rafael Zamir Waters (1) Christer Ingemar Svensson (1) Eva Elisabeth Sterte (1) Elin Rigmor Linnéa Stenmark (1) Karin Pernilla Björk (1) Ulrika Linnéa Klacksell (1) Ingrid Elisabet Nordlander (1) Lars Gustaf Oscar Lantz (1) Lars-Göran Olsson (1) Carl Jonas Viktor Andersson (1) Sara Magdalena Arons (1) Karin Elisabeth Haggård (1) John Torbjörn Björlund (1) Lars Gustaf Kylberg (1) Axel Jacob Vigen Johnson (1) Lars Erik Anders Wallin (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Lars Åke Harlin (1) Patrik Verner Hedlund (1) Ulrica Charlott Falk (1) Kadir Elmi Lannergård (1) Anna Terese Johansson (1) Karin Susanne Eriksson (1) Matti Verner von Magius (1) Mats Olav Dafnäs (1) Per Jakob Stone (1) Pirkko Liisa Eriksson Hundertmark (1) Kurt Olof Malmenstedt (1) Kaj Folke Raymond Hammarberg (1) Eva Ann-Sophie Hansson Myrefelt (1) Karin Cecilia Fischer (1) Ted Roger Berglund (1) Eric Kapinga (1) Mark Andreas Schneider (1) Lars Arne Göran Brocknäs (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Marlene Kristina Burwick (85p) Therez Marie Almerfors (83p) Mohamad Hassan (82p) David Rickard Malmström (82p) Anna Karin Maria Gardfjäll (82p) Sven Fredrik Arnold Ahlstedt (82p) Björn Gustav Wall (75p) Lars-Göran Olsson (75p) Anita Helena Berggren (64p) Tage Arne Skoglund (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Bo Gunnar Hedberg (57p) Elsa Gunilla Jonsson Stenberg (55p) Berit Christina Eriksson (55p) Andargachew Meshesha (55p) Karin Elisabeth Haggård (55p) Axel Jacob Vigen Johnson (55p) Karin Susanne Eriksson (55p) Tom Per Tomas Sandstedt (54p) Anette Gunhild Fischer (54p) Johan Urban Ingemar Ulin (54p) Anders Evan Vesterlind (54p) Jens Åke Christer Lydig (54p) Toye Fredric Enlund (54p) Rafael Zamir Waters (54p) Lars Åke Harlin (54p) Per Jakob Stone (54p) Inger Margareta Söderberg (47p) Sigrid Simonne Georgette De Geyter (47p) Peter Nils-Gunnar Eklund (47p) Jenny Maria Jansson (47p) John Charles Pylad (47p) Fredrika Sofia Rosalie Engberg (47p) Lars Gustaf Oscar Lantz (47p) Mats Olav Dafnäs (47p) Kurt Olof Malmenstedt (47p) Karin Cecilia Fischer (47p) Eric Kapinga (47p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Carl Jonas Viktor Andersson (44p) Viktor Lennart Karlsson (43p) Hannes Sigurd Beckman (43p) Elin Rigmor Linnéa Stenmark (43p) Ingrid Elisabet Nordlander (43p) Kaj Folke Raymond Hammarberg (43p) Ted Roger Berglund (43p) Mark Andreas Schneider (43p) Lars Erik Anders Wallin (38p) Nils Joachim Danielsson (36p) Staffan Tore Littmarck (36p) Anna-Carin Cajsa Johansson (36p) Jan Börje Andreas Sjödin (36p) Lars Johan Edstav (36p) Christer Ingemar Svensson (36p) Karin Pernilla Björk (36p) Sara Magdalena Arons (36p) Patrik Verner Hedlund (36p) Matti Verner von Magius (36p) Pirkko Liisa Eriksson Hundertmark (36p) Eva Ann-Sophie Hansson Myrefelt (36p) Lars Arne Göran Brocknäs (36p) Kurt Lennart Troell (35p) Lena-Maria Elisabet Jansson (35p) Joel Viktor Näsvall (35p) Lars Göran Ferlin (35p) Seynab Haji Mohamed (35p) Elisabeth Charlotte Skott (35p) Lennart Gustaf Jakobsson (35p) John Torbjörn Björlund (35p) Kadir Elmi Lannergård (35p) Anne Maria Sandström (32p) Per Fredrik Falk (21p) Lars Gösta Ingeberg (21p) Stig Daniel Öberg (18p) Nils Johan Peter Söderman (18p) Lars Olof Wallén (16p) Ulrika Linnéa Klacksell (16p) Lars Gustaf Kylberg (16p) Ingrid Gunnilla Zetterling (12p) Ulrica Charlott Falk (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.