Karin Gunilla Annerbratt Andrén (14p)

Kvinna, Född: 1947
Rangordningen antal relationer
Heléne Margareta Ekman (9) Berit Ann-Marie Ladeborn (2) Robert Peter Bolis (2) Günter Walter Rose (1) Anna Izabella Manhattan Przemus (1) Anita Helena Berggren (1) Anna-Lena Wictoria Karlsson (1) Hans Gottfrid Isaksson (1) Jan-Erik Äng (1) Piya Hamsten (1) Åke Sten Ingvald Hoffman (1) Kaj Erik Sture Axelsson (1) Karl-Peter Axell (1) Jan Olof Strand (1) Kevin Pei-Hsing Wang (1) Hans Thomas Belfrage (1) Anders Viktor Borgs (1) Folke Ingemar Mattsson (1) Peter Thomsen (1) Nicklas Gustav Nils Dohsé (1) Bernt Ronny Rydh (1) Daniel Mikael Andersers (1) Christer Söderlund (1) Torbjörn Albert Ström (1) Elvy Anneli Fällgren (1) Per Fredrik Stadigh (1) Per-Anders Eugén Hurtigh (1) Bo Torsten Nilsson (1) Lars-Olof Alfred Eklund (1) Ivar Fredrik Hauge (1) Cecilia Milkovic (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Leif Gunnar Bohman (1) Paul Mikael Hillerström (1) Per Inge Isaksson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Nils Sture Christer Wahlgren (1) Per Örjan Persson (1) Jan Robert Andersson (1) Jan Henry Gustaf Elgmark (1) Kennet Filip Eriksson (1) John Erik Johansson (1) Gert Gullmar Gustafsson (1) Laila Birgitta Axelsson (1) Kent Åke Zachrisson (1) Jonas Gert David Gustafsson (1) Chih Pang Bruce Ge (1) Ebba Birgitta Schöllin (1) Inger Margareta Dahle (1) Lars Erik Casselbrant (1) Henrik Mickael Thomsen (1) (1) Lars Johan Lindstrand (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Jan-Erik Andersson (1) Mats Lennart Enegren (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Ariane Charlotte Georgii (1) Per Jonas Fredrik Berg (1) Ingvor Margret Bolis (1) Lars Peter Åman (1) Sten Jimmy Sjökvist (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Erik Göran Hübinette (1)Ökend (1) Jan Sören Andersson (1) Hans Albin Rose (1) Cecilia Margaretha Przemus (1) Eva Margareta Eljans (1) Ulf Eric Lindén (1) Lars Christian Svensson Andersch (1) Karin Gerd Mariann Nilsson (1) Hans Åke Christer Isaksson (1) Susanne Karina Watz (1) Gustaf Stefan Gustafsson (1) Bengt Lennart Helge Andrén (1) Elsa Lisbeth Birgitta Zachrisson (1) Britt-Marie Valborg Margareta Blom (1) Cheng-Li Lai (1) Ulf Peter Schöllin (1) Håkan Kenneth Dohsé (1) Boel Ulrika Losberg Theman (1) Jeanette Andrea Thomsen (1) Lars Olof Höglund (1) Björn Per Olov Bruce (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Mats Torgny Andersson (1) Michael Einar Koch (1) Zoo-Young Emma Charlotta Eriksson (1) Ulrika Marie Granath (1) Geson Klas Erik Perry (1) Karl Stefan Andersson (1) Åsa Monica Forsberg (1) Erik Magnus Hauge (1) Sam Esmail Moin (1) Sven Lennart Isaksson (1) Pär Jonas Stenkvist (1) Hans Göran Nordström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Mats Lennart Enegren (55p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) Lars Olof Höglund (45p) Heléne Margareta Ekman (43p) Michael Einar Koch (42p) Anders Viktor Borgs (41p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Leif Gunnar Bohman (39p) Per-Anders Eugén Hurtigh (30p) Lars Johan Lindstrand (30p) Jan Olof Strand (26p) Jan Henry Gustaf Elgmark (26p) Ariane Charlotte Georgii (26p) Lars-Olof Alfred Eklund (25p) Per Jonas Fredrik Berg (25p) Björn Per Olov Bruce (25p) Anna-Lena Wictoria Karlsson (24p) Bernt Ronny Rydh (24p) Ivar Fredrik Hauge (24p) Sten Jimmy Sjökvist (24p) Geson Klas Erik Perry (24p) Erik Magnus Hauge (24p) Nils Sture Christer Wahlgren (22p) Karl Stefan Andersson (22p) Nicklas Gustav Nils Dohsé (20p) Christer Söderlund (20p) Britt-Marie Valborg Margareta Blom (20p) Karl-Peter Axell (19p) Susanne Karina Watz (19p) Håkan Kenneth Dohsé (19p) Jan-Erik Äng (18p) Per Örjan Persson (18p) Kennet Filip Eriksson (18p) Lars Peter Åman (18p) Ulf Eric Lindén (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Per Fredrik Stadigh (17p) Chih Pang Bruce Ge (17p) (17p) Cheng-Li Lai (17p) Günter Walter Rose (16p) Kevin Pei-Hsing Wang (16p) Hans Albin Rose (16p) Robert Peter Bolis (16p) Gustaf Stefan Gustafsson (16p) Per Inge Isaksson (15p) Berit Ann-Marie Ladeborn (15p) Elsa Lisbeth Birgitta Zachrisson (15p) Sven Lennart Isaksson (15p) Folke Ingemar Mattsson (14p) Torbjörn Albert Ström (14p) Cecilia Milkovic (14p) Jan Robert Andersson (14p) Gert Gullmar Gustafsson (14p) Jonas Gert David Gustafsson (14p) Lars Erik Casselbrant (14p) Jan-Erik Andersson (14p) Ingvor Margret Bolis (14p) Boel Ulrika Losberg Theman (14p) John Erik Johansson (13p) Henrik Mickael Thomsen (13p) Hans Thomas Belfrage (12p) Erik Göran Hübinette (12p) Karin Gerd Mariann Nilsson (12p) Kaj Erik Sture Axelsson (11p) Peter Thomsen (11p) Daniel Mikael Andersers (11p) Paul Mikael Hillerström (11p) Laila Birgitta Axelsson (11p) Jan Sören Andersson (11p) Jeanette Andrea Thomsen (11p) Anna Izabella Manhattan Przemus (9p) Hans Gottfrid Isaksson (9p) Piya Hamsten (9p) Cecilia Margaretha Przemus (9p) Hans Åke Christer Isaksson (9p) Bengt Lennart Helge Andrén (9p) Elvy Anneli Fällgren (8p) Zoo-Young Emma Charlotta Eriksson (8p) Ebba Birgitta Schöllin (6p)Ökend (6p) Ulf Peter Schöllin (6p) Pär Jonas Stenkvist (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.