Robert Wilhelm Henrik Ström (27p)

Man, Född: 1950
Roller
Rangordningen antal relationer
Martin Håkan Sandstedt (14) Bengt Rikard Wiss (14) Conny Fredric Hävrén (11) Johan Eric Lins (5) Hans Fredrik Sebastian Brodin (5) Lennart Erik Wirén (3) Anders Per Garpered (3) Ann-Charlott Eriksson Skyttmo (3) Peter Mikael Ikonen (3) Joachim Magnus Emil Cederlöf (3) Per Ola Magnus Lindqvist (3) Lars Jonny Isaksson (2) Håkan Johnny Johansson (2) Ove Mikael Johansson (2) Carl Hans Ola Sandin (2) Jenny Christina Margaretha Rundgren (2) Ida Marie Hanefors Jonasson (2) Stig Daniel Öberg (2) Clary Birthe Christina Pedersen (2) Carl Michael Augustsson (2) Johan Fredrik Ståhl (2) Anita Helena Berggren (2) Bo Arne Jörgen Haslum (2) Tomas Fredrik Lindberg (2) Per Axel Arwidsson (2) Carl Håkan Lindgren (2) Jennie Susanne Vestlund (2) Linda Jenny Jansson (1) Peter Georges Erik Gibson (1) Lars Magnus Lindmark (1) Hans Gunnar Ericson (1) Carl Marcus Zacheus Ehn (1) Mats Olof Ringqvist (1) Maria Charlotta Christina Wideroth (1) Mats Erik Holmsen (1) Jan Erik Nordlöv (1) Nils Erik Jerry Johansson (1) Erik Johan Fernholm (1) Louise Vivianne Löwenhav (1) Henrik Per Rodenström (1) Sten Åke Stenshamn (1) Sara Zad (1) Anders Urban Hökstrand Andersson (1) Gunilla Christina Nordin (1) Karl Johan Fredrik Wall (1) Ida Maria Brandt (1) Bo Åke Sören Andersson (1) Anders Gunnar Anell (1) Göran Ove Olsson (1) Jan-Erik Lennart Fransson (1) Marcus Attle Segerblad (1) Jianping Zheng (1) Robinson Alberto Paz (1) Karin Ulrika Forsberg Frostell (1) Maria Birgitta Jenmert (1) Lars Johan Rudengren (1) Karin Marie Verner Olausson (1) Karin Ann-Louise Hellberg (1) Lars Staffan Larsson (1) Camilla Elisabeth Blixt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.