Mårten Erik Lindström (73p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Rut Ylva Margareta Lindström (3) Jens Kristoffer Rolando Lindström (2) Lars Jonny Isaksson (2) Håkan Lennart Blom (1) Lars Olof Lidén (1) Eva Katarina Viola Nygren (1) Bernt Tore Mauritz Persson (1) Erik Lennart Berg (1) Lars Krister Hultgren (1) Bo Staffan Simon Carenholm (1) Jan Patrik Häggstrand (1) Britta Eli Hedman (1) Solveig Elsie Larsen (1) Jari Sakari Lalli (1) Johan Eric Dennelind (1) Lars Göran Krister Larsson (1) Per Nicklas Walldan (1) Johan Henrik Magnusson Luther (1) Per Olof Ehrlén (1) Fredrik Lennarth Friblick (1) Ernst Peter Tolf (1) Tord Erik Sassler (1) Pär Anders Svanberg (1) Ivan Arne Söderholm (1) Maria Lise-Lott Sjöö (1) Ragnhild Ann-Christin Svärd (1) Nils Peter Åsheim (1) Kristina Birgitta Gabrielii (1) Lena Elisabeth Wästfelt (1) Bror Ingvar Ygberg (1) Karl Fredrik Mårten Lilja (1) Folke Stefan Sandesten (1) Anna Kristina Montgomery (1) Evy Marita Linnéa Hellberg (1) Per Magnus Lennart Rönnmark (1) Kerstin Gunvor Anne-Marie Landin (1) Gregor Maciej Rolski (1) Elsa Gun-Britt Mårtensson (1) Glenn Peter Bäckström (1) Tom Mikael Vatn (1) Barbro Birgitta Engman (1) Stefan Erik Rune Thelander (1) Klas Henrik Rewelj (1) Bror Roine Kristiansson (1) Saija Laura Koski Thacker (1) Emma Annie Elsa Byström (1) Per Erik Sjöhult (1) Göran Sverker Andreasson (1) Bengt Holger Wånggren (1) Stig Herman Hellgren (1) Karl Magnus Joakim Reslow (1) Sven Mikael Eliasson (1) Stig Magnus Buskas (1) Jozsef Macsik (1) Lars Olov Steen (1) Bo Jörgen Svedberg (1) Björn Eric Wellhagen (1) Christer Gösta Bertil Wannheden (1) Mats Olof Björs (1) Kjell Harry Isacson (1) Lise Christine Langseth (1) Birgitta Sofie Annikki Olofsson (1) Sven-Gunnar Arne Dahlqvist (1) Mats Joacim Axelsson (1) Ulf Raymond Roslund (1) Anders Lennart Lif (1) Marit Jenset (1) Johan Rickard Dozzi (1) Gun-Britt Margareta Solberg (1) Anna Margareta Sander (1) Anna Cecilia Granat (1) Hans Lennart Evander (1) Bo Jonas Hagetoft (1) Ingrid Marie Kumlin (1) Mari Elisabeth Broman (1) Mårten Tobias Leonardo Welden (1) Anneli Josefina Pfeiffer (1) Rolf Joakim Ollén (1) Sven Per Gösta Flink (1) Krister Daniel Torssell (1) Berit Elisabeth Nilsson (1) Lars Gunnar Bendelin (1) Karin Elisabet Bäckström (1) Dan Gunnar Lundhem (1) Berit Monica Christina Ringvik (1) Ingegerd Elisabet Simonsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Katarina Viola Nygren (86p) Per Olof Ehrlén (86p) Ingegerd Elisabet Simonsson (82p) Mari Elisabeth Broman (80p) Johan Eric Dennelind (75p) Britta Eli Hedman (74p) Lars Krister Hultgren (73p) Evy Marita Linnéa Hellberg (73p) Tom Mikael Vatn (73p) Emma Annie Elsa Byström (73p) Ulf Raymond Roslund (73p) Anna Margareta Sander (66p) Bengt Holger Wånggren (64p) Rolf Joakim Ollén (54p) Per Nicklas Walldan (50p) Fredrik Lennarth Friblick (45p) Kristina Birgitta Gabrielii (45p) Berit Elisabeth Nilsson (42p) Sven-Gunnar Arne Dahlqvist (41p) Birgitta Sofie Annikki Olofsson (36p) Bo Jörgen Svedberg (33p) Nils Peter Åsheim (31p) Lars Olof Lidén (30p) Jari Sakari Lalli (30p) Klas Henrik Rewelj (29p) Johan Rickard Dozzi (29p) Sven Mikael Eliasson (28p) Anna Cecilia Granat (28p) Sven Per Gösta Flink (28p) Lena Elisabeth Wästfelt (27p) Stig Herman Hellgren (26p) Jozsef Macsik (26p) Krister Daniel Torssell (26p) Berit Monica Christina Ringvik (26p) Bo Staffan Simon Carenholm (25p) Björn Eric Wellhagen (25p) Lars Gunnar Bendelin (25p) Erik Lennart Berg (24p) Göran Sverker Andreasson (24p) Karl Magnus Joakim Reslow (24p) Anneli Josefina Pfeiffer (24p) Jan Patrik Häggstrand (23p) Solveig Elsie Larsen (23p) Pär Anders Svanberg (23p) Ragnhild Ann-Christin Svärd (23p) Anna Kristina Montgomery (23p) Kerstin Gunvor Anne-Marie Landin (23p) Gregor Maciej Rolski (23p) Elsa Gun-Britt Mårtensson (23p) Glenn Peter Bäckström (23p) Stefan Erik Rune Thelander (23p) Christer Gösta Bertil Wannheden (23p) Mats Joacim Axelsson (23p) Anders Lennart Lif (23p) Marit Jenset (23p) Bo Jonas Hagetoft (23p) Dan Gunnar Lundhem (23p) Håkan Lennart Blom (22p) Lars Göran Krister Larsson (22p) Ernst Peter Tolf (22p) Bror Ingvar Ygberg (22p) Karl Fredrik Mårten Lilja (22p) Folke Stefan Sandesten (22p) Barbro Birgitta Engman (22p) Bror Roine Kristiansson (22p) Saija Laura Koski Thacker (22p) Mats Olof Björs (22p) Lise Christine Langseth (22p) Hans Lennart Evander (22p) Johan Henrik Magnusson Luther (19p) Jens Kristoffer Rolando Lindström (19p) Ivan Arne Söderholm (19p) Stig Magnus Buskas (19p) Mårten Tobias Leonardo Welden (19p) Rut Ylva Margareta Lindström (18p) Tord Erik Sassler (17p) Gun-Britt Margareta Solberg (17p) Kjell Harry Isacson (14p) Lars Jonny Isaksson (12p) Per Erik Sjöhult (8p) Ingrid Marie Kumlin (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.