Catharina Mari Andersson (50p)

Kvinna, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Kjell Jan-Olof Johansson (2) (2) Emma Kristina Fagervall (1) (1) Camilla Renée Janson (1) Rolf Walther Zenker (1) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (1) (1) Sara Ingegerd Maria Ridderstedt (1) Göran Edvin Uno Hedman (1) Sven Börje Fors (1) (1) Hans Göran Borg (1) Karl Gustav Hans Norell (1) (1) Berndt Thomas Evertsson (1) Anders Lennart Sandén (1) Kurt Jan-Erik Haeger (1) (1) Nils Erik Petter Skånsberg (1) Marie Elisabeth Pernebring (1) Eva-Lena Maria Vestin (1) (1) (1) José Luis Johansson (1) Anna Margareta Andersson (1) (1) Per Konstantin Ribacke (1) Karin Elisabet Jansson (1) (1) Anni Teresia Ullberg (1) Erik Joakim Kilgren (1) (1) Anna Christina Margaretha Brofalk (1) Carl Magnus Sjöberg (1) Nils Svante Nilsson (1) Lars Gustav Axelsson (1) Matilda Maria Ragnegård (1) (1) Jan Fredrik Kjos (1) Lena Miranja Ingren (1) (1) Lars Olof Wallén (1) Sven-Inge Kennerth Nylund (1) Nils Håkan Ahlqvist (1) (1) Moslim Ali Akill (1) Eva Maria Ekström (1) Eva Gunilla Calderon (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Per Folke Anders Hassis (1) Katarina Richardsdotter Jansson (1) Jan Olof Andersson (1) (1) Robert Eugene Nichols (1) Jan Erik Palmqvist (1) (1) Jonny George Capor (1) Kjell Rune Edman (1) Leif Thomas Nordholm (1) Laszlo Kriss (1) (1) Inger Paulina Gunnardo (1) Erica Elisabet Maiorana (1) (1) Petra Kristina Lindström (1) Stig Otto Henrik Magnus Roempke (1) (1) Hans Ingemar Hägg (1) Nina Anita Toranian (1) (1) Mait Birgitta H Johansson (1) Karl Andreas Thåberg (1) (1) Tore Jan-Ove Stefansson (1) Karin Hedvig Bertha Björk Persson (1) Anders Göran Lindblå (1) Eva Yvonne Stein (1) (1) Lars Nils-Johan Idermark (1) Johanna Maj-Britt Maria Johansson (1) Erik Sören Silén (1) Leif Tage Olsson (1) (1) Eva Carina Karlsson (1) (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) Lars Håkan Gustafsson (1) Ann Toini Hillevi Gustafsson (1) (1) Tord Christer Ärnhage (1) Nils Karl Magnus Bromark (1) Nina Vibeke Jarlbäck (1) (1) Ann-Christin Jyttner (1) Erik Peter Asplund (1) Sven Roger Gehrman (1) Jan Magnus Möller (1) Maria A Cecilia Sundling Eriksson (1) (1) Bertil Ingvar Axelsson (1) Maria Helena Johansson (1) (1) Thomas Lars Yngve Ljunggren (1) Patrick Olof Honeth (1) Lars Inge Härenstam (1) Roger Harald Gerdin (1) Linn Christina Töråsen (1) (1) Mats Lennart Blomgren (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anders Göran Lindblå (83p) Berndt Thomas Evertsson (81p) Lars Nils-Johan Idermark (77p) Laszlo Kriss (74p) (71p) Jonny George Capor (67p) Nils Erik Petter Skånsberg (64p) Nils Håkan Ahlqvist (62p) Sven Börje Fors (61p) (59p) Anna Christina Margaretha Brofalk (57p) Lars Gustav Axelsson (57p) Mait Birgitta H Johansson (57p) (55p) Per Konstantin Ribacke (54p) (53p) Tore Jan-Ove Stefansson (52p) Anni Teresia Ullberg (51p) Camilla Renée Janson (50p) Sara Ingegerd Maria Ridderstedt (50p) Jan Fredrik Kjos (50p) Moslim Ali Akill (50p) Hans Ingemar Hägg (50p) Eva Yvonne Stein (50p) (50p) Sven-Inge Kennerth Nylund (47p) (45p) (44p) Lars Inge Härenstam (43p) Göran Edvin Uno Hedman (41p) (40p) Erik Sören Silén (39p) (38p) (38p) (38p) Leif Tage Olsson (36p) Ann Toini Hillevi Gustafsson (33p) (32p) (31p) Bengt Håkan Olovsson (30p) (30p) (29p) Nina Vibeke Jarlbäck (29p) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Lena Miranja Ingren (28p) (28p) Eva Gunilla Calderon (28p) Jan Olof Andersson (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Jan Magnus Möller (28p) (28p) Nils Svante Nilsson (27p) Per Folke Anders Hassis (23p) Anders Lennart Sandén (21p) Karl Andreas Thåberg (21p) Jan Erik Palmqvist (18p) Kjell Jan-Olof Johansson (17p) Maria Helena Johansson (17p) Hans Göran Borg (16p) Lars Olof Wallén (16p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Lars Håkan Gustafsson (16p) Sven Roger Gehrman (16p) Karin Hedvig Bertha Björk Persson (15p) Thomas Lars Yngve Ljunggren (12p) Karin Elisabet Jansson (11p) José Luis Johansson (10p) Carl Magnus Sjöberg (10p) Emma Kristina Fagervall (9p) Inger Paulina Gunnardo (8p) Linn Christina Töråsen (8p) Tord Christer Ärnhage (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.