Catharina Mari Andersson (59p)

Kvinna, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Kjell Jan-Olof Johansson (3) Hans Göran Borg (2) Per Folke Anders Hassis (2) (2) Lars Håkan Gustafsson (2) Lena Miranja Ingren (1) (1) Lars Olof Wallén (1) Rolf Walther Zenker (1) Nils Håkan Ahlqvist (1) (1) Göran Edvin Uno Hedman (1) Eva Gunilla Calderon (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Anders Lennart Sandén (1) Katarina Richardsdotter Jansson (1) Jan Olof Andersson (1) (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Eva-Lena Maria Vestin (1) (1) Jonny George Capor (1) Robert Eugene Nichols (1) Anna Margareta Andersson (1) Laszlo Kriss (1) (1) Kjell Rune Edman (1) Karin Elisabet Jansson (1) (1) Petra Kristina Lindström (1) Inger Paulina Gunnardo (1) Kaarina Alice Kranz (1) (1) Birgitta Helena Nylund (1) Nina Anita Toranian (1) (1) Roger Harald Gerdin (1) Karl Andreas Thåberg (1) (1) Hans Erik Åberg (1) Malin Johanna Lüning (1) Anders Göran Lindblå (1) Gun Helena Austrell (1) (1) Lars Nils-Johan Idermark (1) Ida Ann Sofi Texell (1) Sven-Inge Kennerth Nylund (1) Leif Tage Olsson (1) (1) Eva Carina Karlsson (1) (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) Bill Mårten Arnold Larsson (1) Kurt Jan-Erik Haeger (1) (1) Tanja Hansson (1) Leif Thomas Nordholm (1) Nina Vibeke Jarlbäck (1) (1) Tord Christer Ärnhage (1) Erica Elisabet Maiorana (1) Sven Roger Gehrman (1) Jan Magnus Möller (1) Ann-Christin Jyttner (1) Stig Otto Henrik Magnus Roempke (1) (1) Hans Ingemar Hägg (1) Tomas Ivar Ulväng (1) (1) Anna Christina Margaretha Brofalk (1) Patrick Olof Honeth (1) Lars Inge Härenstam (1) Lars Gustav Axelsson (1) Karl Johan Fredrik Arktell (1) (1) Mats Lennart Blomgren (1) Karin Hedvig Bertha Björk Persson (1) (1) Camilla Renée Janson (1) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (1) (1) Erik Sören Silén (1) Sven Börje Fors (1) (1) Karl Gustav Hans Norell (1) (1) Berndt Thomas Evertsson (1) Lars Rickard Jäderström (1) Nils Karl Magnus Bromark (1) (1) Nils Erik Petter Skånsberg (1) Oscar Alexander Strandberg (1) Erik Peter Asplund (1) (1) (1) Marie Elisabeth Pernebring (1) Maria A Cecilia Sundling Eriksson (1) (1) Per Konstantin Ribacke (1) José Luis Johansson (1) Maria Helena Johansson (1) (1) Thomas Lars Yngve Ljunggren (1) Erik Joakim Kihlgren (1) (1) Mait Birgitta H Johansson (1) Carl Magnus Sjöberg (1) Nils Svante Nilsson (1) Tore Jan-Ove Stefansson (1) Linn Christina Töråsen (1) (1) Jan Fredrik Kjos (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anders Göran Lindblå (83p) Berndt Thomas Evertsson (81p) Lars Nils-Johan Idermark (77p) (73p) Laszlo Kriss (70p) Jonny George Capor (67p) (63p) Nils Håkan Ahlqvist (62p) Sven Börje Fors (61p) Gun Helena Austrell (60p) Tore Jan-Ove Stefansson (60p) Birgitta Helena Nylund (59p) Anna Christina Margaretha Brofalk (59p) Lars Gustav Axelsson (59p) Mait Birgitta H Johansson (59p) Hans Erik Åberg (58p) Camilla Renée Janson (58p) Jan Fredrik Kjos (58p) Sven-Inge Kennerth Nylund (57p) Per Konstantin Ribacke (56p) (55p) (53p) Eva Gunilla Calderon (47p) (45p) (44p) Lars Inge Härenstam (43p) Göran Edvin Uno Hedman (42p) (42p) Leif Tage Olsson (41p) (38p) Ida Ann Sofi Texell (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) (34p) (30p) Tanja Hansson (30p) Lars Rickard Jäderström (30p) Oscar Alexander Strandberg (30p) (29p) Nina Vibeke Jarlbäck (29p) Lena Miranja Ingren (28p) (28p) Bengt Håkan Olovsson (28p) Jan Olof Andersson (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Jan Magnus Möller (28p) (28p) (28p) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Nils Svante Nilsson (27p) Erik Sören Silén (26p) Nils Erik Petter Skånsberg (25p) Per Folke Anders Hassis (23p) Kaarina Alice Kranz (21p) Karl Andreas Thåberg (21p) Lars Olof Wallén (17p) Karl Gustav Hans Norell (17p) Maria Helena Johansson (17p) Hans Göran Borg (16p) Anders Lennart Sandén (16p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Kjell Jan-Olof Johansson (16p) Lars Håkan Gustafsson (16p) Karin Hedvig Bertha Björk Persson (15p) Malin Johanna Lüning (14p) Bill Mårten Arnold Larsson (13p) Patrick Olof Honeth (12p) Thomas Lars Yngve Ljunggren (12p) Karin Elisabet Jansson (11p) José Luis Johansson (10p) Carl Magnus Sjöberg (10p) Inger Paulina Gunnardo (8p) Linn Christina Töråsen (8p) Tord Christer Ärnhage (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.