Bengt Gunnar Fröander (11p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Rolf Michael Hasselström (4) Anna Hesselman (3) Peter Magnus Kangas (3) Nanette Viola Hasselström (3) Anders Erik Gustav Källström (3) Lars Hjalmar Josephson (3) Carina Lykke Sjögren (3) Kjell Ingemar Stillman (2) Lena Irene Larsson (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Kim Peter Sjunnesson (2) Björn Erik Ordell (2) Jan Nils Erik Knut Engqvist (2) Patrik Birger Liljedahl (2) Karl Åke Runar Lindberg (2) Jan Thomas Folke Ranje (2) Karl Andreas Bruzelius (2) Elsa Ingalill Hägglund (2) Kerstin Hillevi Vestin (2) Klas Peter Hedlin (2) Lars Olof Wallén (2) Anna Marie Ahlenius (2) Karl Jan Gunnar Strede (1) Monica Louise Insulander (1) Alf Patrik Johansson (1) Per Olov Engström (1) Maria Cecilia Nilsson Sjöblom (1) Ruth Jung (1) Bengt Ulf Ruder (1) Sara Christina Malmberg (1) Bore Eugen Dahlberg (1) Kristina Marianne Ruder (1) Hans Ingvar Bredberg (1) Ulf Robert Wallén (1) Douglas Erik S Larsson Engholm (1) Lars-Åke Chorell (1) Jan Mikael Tholin (1) Sven Gunnar Einarsson Oskarsson (1) Lars Torbjörn Hultsberg (1) Kjell Magnus Brändström (1) Gunnar Lars-Olof Svensson (1) Olof Mattias Wästberg (1) (1) Sven Jan-Christer Jonsson (1) Sten Gunnar Arne Bergstrand (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Curt Mikael Johansson Holmertz (1) Ulf Magnus Michael Peterson (1) Ulf Göran Westerberg (1) Åke Nils Gunnar Danielsson (1) (1) Samuel Sven Bror Norburg (1) Eva Katarina Wredmark (1) Joel Ingemar Lindberg (1) Peter Carl Fredrik Ihrfelt (1) Lena Charlotta Fröander (1) Nils Bertil Lennart Tranebacke (1) Kerstin Elisabeth Strede (1) Per-Olof Smedberg (1) Lars Olof Valter Gustafsson (1) Hasse Reidar Lundin (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Sven Jörgen Rexö (1) Daniel Staaf Nordberg (1) Kjell Gösta Anders Gunnarson (1) Nils Johan Claesson Lilliehöök (1) Bo Erling Strömqvist (1) Rolf Anders Henningsson (1) Bengt Leonard Larsson (1) Mats Åke Govenius (1) Truls Olof Ganelius (1) Stefan Wilhelm Jung (1) Jenny Christina Margaretha Rundgren (1) Carl Gustaf Olof Lagervret (1) Lise-Lott Marie Tholin (1) Bengt Göran Falkenström (1) (1) Lena Margareta Billing (1) Karin Maria Andersson (1) (1) Carl Håkan Mauritzon (1) Carl Erik Axel Hirsch (1) (1) Håkan Emil Fohlin (1) Ina Madeleine Engström Kling (1) Inga Elisabeth L Engblom Bergström (1) Mats Stefan Joakim Westfeldt (1) Ulf Bertil Folke Pettersson (1) Yvonne Ann-Christine Andersson (1) (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Eva Christina Asséus Sylvén (1) Thomas Ingemar Nilsson (1) (1) Börje Kennerth Svensson (1) Georg Edmund Peter Oleinikoff (1) Lars Kristian Stensjö (1) Lena Britt-Inger Lindberg (1) Gustav Lennart Gabriel Wachtmeister (1) Kjell Åke Ruder (1) Lars Jonny Isaksson (1) Klaus Hans Jung (1) Linnéa Maria Olsson (1) Jan Valdemar Kolsby (1) Nils Pontus Larsson Bergman (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Ulf Gotthard Lindahl (1) Lars-Göran Falkeskog (1) Tanja Hansson (1) Lars Erik Andersson (1) Marie Kristina Gabrielsson (1) Guy Martin Johan Stenbäck (1) Ernst Olof Valter Asvelius (1) Olof Carl Sjöström (1) C Jakob L Callmander d'Avignon (1) (1) Krister Nils-Olov Andersson (1) Kjell Johan Uno Hedman (1) (1) Sven Håkan Daniel Fjelner (1) Jan Gregor Råssjö (1) Hans Anders Geber (1) (1) Ricard Markus Andreas Nyberg (1) Frank Sture Werner (1) Kari Kullervo Kallio (1) (1) Arne Lennart Anders Paulsson (1) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (1) Peter Bertil Lejfjord (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(86p) (71p) Ulf Göran Westerberg (65p) Sten Gunnar Arne Bergstrand (58p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Rolf Michael Hasselström (56p) Ulf Bertil Folke Pettersson (56p) (50p) Nils Pontus Larsson Bergman (50p) Börje Kennerth Svensson (49p) Kari Kullervo Kallio (49p) Olof Carl Sjöström (48p) Olof Mattias Wästberg (47p) Carl Erik Axel Hirsch (47p) Frank Sture Werner (47p) Ulf Robert Wallén (45p) (45p) Arne Lennart Anders Paulsson (45p) (43p) Lars-Göran Falkeskog (42p) C Jakob L Callmander d'Avignon (42p) Jan Mikael Tholin (41p) Lars Torbjörn Hultsberg (39p) Jan Thomas Folke Ranje (39p) Kjell Johan Uno Hedman (39p) Björn Erik Ordell (38p) Peter Carl Fredrik Ihrfelt (37p) Kjell Gösta Anders Gunnarson (37p) Håkan Emil Fohlin (37p) Peter Bertil Lejfjord (37p) Kim Peter Sjunnesson (36p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Karl Andreas Bruzelius (35p) Klas Peter Hedlin (35p) Karl Jan Gunnar Strede (34p) Per Olov Engström (34p) Sara Christina Malmberg (34p) Joel Ingemar Lindberg (34p) Kerstin Elisabeth Strede (34p) Hasse Reidar Lundin (34p) Lena Britt-Inger Lindberg (34p) Marie Kristina Gabrielsson (34p) Anna Marie Ahlenius (34p) (34p) Alf Patrik Johansson (33p) Ulf Magnus Michael Peterson (33p) Mats Stefan Joakim Westfeldt (33p) Yvonne Ann-Christine Andersson (33p) Thomas Ingemar Nilsson (33p) Klaus Hans Jung (33p) Hans Anders Geber (33p) Ruth Jung (32p) Bore Eugen Dahlberg (32p) Sven Gunnar Einarsson Oskarsson (32p) Nils Bertil Lennart Tranebacke (32p) Stefan Wilhelm Jung (32p) Hans Ingvar Bredberg (31p) Bengt Göran Falkenström (31p) Sven Håkan Daniel Fjelner (31p) Bertil Gunnar Johansson (29p) Samuel Sven Bror Norburg (29p) (28p) Rolf Anders Henningsson (28p) Inga Elisabeth L Engblom Bergström (28p) Kjell Åke Ruder (28p) Jan Gregor Råssjö (28p) Kristina Marianne Ruder (27p) Lars-Åke Chorell (27p) Tanja Hansson (27p) (26p) Ina Madeleine Engström Kling (26p) (26p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Gunnar Lars-Olof Svensson (25p) Sven Jan-Christer Jonsson (25p) Patrik Birger Liljedahl (25p) Carl Gustaf Olof Lagervret (25p) (25p) Krister Nils-Olov Andersson (25p) (25p) Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (25p) Maria Cecilia Nilsson Sjöblom (24p) Mats Åke Govenius (24p) Lise-Lott Marie Tholin (24p) Carl Håkan Mauritzon (24p) Jan Valdemar Kolsby (24p) Ulf Gotthard Lindahl (24p) Lars Erik Andersson (24p) Ernst Olof Valter Asvelius (24p) Bengt Ulf Ruder (23p) Nanette Viola Hasselström (23p) Håkan Fredrik Erholt (22p) Bengt Leonard Larsson (22p) Anders Erik Gustav Källström (22p) Kjell Ingemar Stillman (21p) Per-Olof Smedberg (20p) Lena Margareta Billing (20p) Kjell Magnus Brändström (17p) Peter Magnus Kangas (17p) Eva Katarina Wredmark (17p) Daniel Staaf Nordberg (17p) Lars Olof Wallén (17p) Truls Olof Ganelius (16p) Lars Kristian Stensjö (16p) Lars Hjalmar Josephson (16p) Carina Lykke Sjögren (16p) Douglas Erik S Larsson Engholm (15p) Jan Nils Erik Knut Engqvist (15p) Eva Christina Asséus Sylvén (15p) Curt Mikael Johansson Holmertz (14p) Lena Charlotta Fröander (14p) Sven Jörgen Rexö (14p) Anna Hesselman (13p) Lars Jonny Isaksson (12p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Lars Olof Valter Gustafsson (8p) Pierre Eugen Pettersson (8p) Karl Åke Runar Lindberg (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.