Jan Gunnar Olof Hardenborg (41p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Michael Erich Felix Klingemann (37) Ulf Staffan Anders Zander (8) Britta Katarina Hardenborg (4) Max Johan Olof Hardenborg (4) Karl-Johan Staffan Tångby (3) Carl Helmer Albin Hardenborg (3) Nils Henrik Kristoffer Svensson (3) Emmelie Katarina Rosali Hardenborg (3) Lina Anna Elisabeth Nordström (3) Sven Arne Engvall (2) Bengt Anders Vilhelm Lindh (2) Hannah Katarina Cardinal (2) Cecilia Helena Bejdén (2) Carl Wilhelm Bogislaw Reuterswärd (1) Lars Magnus Troedsson (1) Misha Moeremans d'Emaus (1) Nico Agneta Joanna Liljenberg (1) Tommy Krister Kjellgren (1) Per Olov Ettefalk (1) Curt Peter Ågren (1) Rolf Kennet Daneskär (1) Per Johan Georg Wesslau (1) Ulf Håkan Davéus (1) Anna-Lena Mårtensson Gillberg (1) Lars Peter Söderfjäll (1) Hans Rickard Wahlfrid (1) Britt Margareta Nilsson (1) Rolf Axel Göran Axelsson (1) Christina O R Karlsson Kazeem (1) Ando Carl Wikström (1) Jan Ingvar Sööder (1) Anette Elisabeth M Otterstadh (1) Nils Henry Ingemar Nilsson (1) Axel Mikael Liljefors (1) Holger Jan Otto Nordh (1) Jan-Christer Anders Pernelid (1) Anette Rosalie Margareta Hardenborg (1) Per Erik Gunnar Westerberg (1) Gunnar Johannes Lundgren (1) Karl Sylve Gustafsson (1) Astrid Lena Marie Bergkvist (1) Eva Maria Wetterdal (1) Lars Fredrik André Johansson (1) Stig Johan Olof Roos (1) Bengt Ivar Beergrehn (1) Dag Oskar Uhrbom (1) Rolf Georg Lindevall (1) Niklas Anders Larsén (1) Bo Stefan Lennart Widenholm (1) Ulf Ingemar Olsson (1) Lars Olof Zetterlund (1) Per-Erik Kenneth Bengtsson (1) Anneli Petite Burman (1) Stina Gertrud Söderholm Wahlfrid (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per-Erik Kenneth Bengtsson (83p) Christina O R Karlsson Kazeem (71p) Per Erik Gunnar Westerberg (71p) Misha Moeremans d'Emaus (68p) Jan Ingvar Sööder (59p) Ando Carl Wikström (55p) Lars Olof Zetterlund (45p) Michael Erich Felix Klingemann (40p) Anette Rosalie Margareta Hardenborg (40p) Lars Fredrik André Johansson (40p) Eva Maria Wetterdal (38p) Karl-Johan Staffan Tångby (37p) Lars Magnus Troedsson (37p) Nico Agneta Joanna Liljenberg (37p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (37p) Hannah Katarina Cardinal (37p) Stig Johan Olof Roos (37p) Anna-Lena Mårtensson Gillberg (36p) Bengt Ivar Beergrehn (36p) Anneli Petite Burman (36p) Rolf Axel Göran Axelsson (35p) Gunnar Johannes Lundgren (33p) Dag Oskar Uhrbom (26p) Britta Katarina Hardenborg (24p) Lina Anna Elisabeth Nordström (24p) Ulf Staffan Anders Zander (23p) Max Johan Olof Hardenborg (23p) Curt Peter Ågren (22p) Lars Peter Söderfjäll (21p) Axel Mikael Liljefors (21p) Astrid Lena Marie Bergkvist (20p) Bengt Anders Vilhelm Lindh (19p) Anette Elisabeth M Otterstadh (19p) Tommy Krister Kjellgren (18p) Per Olov Ettefalk (18p) Per Johan Georg Wesslau (17p) Sven Arne Engvall (17p) Carl Wilhelm Bogislaw Reuterswärd (16p) Carl Helmer Albin Hardenborg (16p) Ulf Håkan Davéus (16p) Hans Rickard Wahlfrid (16p) Emmelie Katarina Rosali Hardenborg (16p) Karl Sylve Gustafsson (16p) Rolf Georg Lindevall (16p) Stina Gertrud Söderholm Wahlfrid (16p) Rolf Kennet Daneskär (15p) Nils Henry Ingemar Nilsson (15p) Bo Stefan Lennart Widenholm (15p) Jan-Christer Anders Pernelid (14p) Cecilia Helena Bejdén (14p) Niklas Anders Larsén (14p) Holger Jan Otto Nordh (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.