Jan Gunnar Olof Hardenborg (52p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Michael Erich Felix Klingemann (46) Inger Margareta Dahle (8) Britta Katarina Hardenborg (8) Anders Viktor Borgs (8) Ulf Staffan Anders Zander (8) Bengt Junior Niklas Nygårds (7) Max Johan Olof Hardenborg (4) Kourosh Farhang (3) Carl Helmer Albin Hardenborg (3) Wictor Alexander Valter Hammar (3) Emmelie Katarina Rosali Hardenborg (3) Lars Fredrik André Johansson (2) Sven Arne Engvall (2) Nils Henrik Kristoffer Svensson (2) Misha Moeremans d'Emaus (2) Bengt Anders Vilhelm Lindh (2) Karin Elin Maria Westesson (2) Lars Johan Björklund (2) Rolf Matias Lindberg (2) Karl-Johan Staffan Tångby (2) Lina Anna Elisabeth Nordström (2) Ulf Ingemar Olsson (1) Per Erik Gunnar Westerberg (1) Lars Magnus Troedsson (1) Bengt Svanberg (1) Daniel Bo Erik Andersson (1) Nico Agneta Joanna Liljenberg (1) Lars Styrbjörn Gärde (1) Pär Erik Widmark (1) Per Olof Silveby (1) Richard Stanislaw Domanski (1) Anneli Petite Burman (1) Stina Gertrud Söderholm Wahlfrid (1) Jan Ingvar Sööder (1) Carl Wilhelm Bogislaw Reuterswärd (1) Curt Peter Ågren (1) Per Johan Georg Wesslau (1) Åke Tomas Rolf (1) Martin Emil Sjölund (1) Per-Erik Kenneth Bengtsson (1) Linda Marie Wallberg Saarnak (1) Magnus Peter Erlandsson (1) Mix Marie Anker Bang (1) Ulf Strauss (1) Johan Celik (1) Anna-Lena Mårtensson Gillberg (1) Andrzej Przemyslaw Jus (1) Hans Rickard Wahlfrid (1) Britt Margareta Nilsson (1) Bengt Ivar Beergrehn (1) Rolf Axel Göran Axelsson (1) Axel Mikael Liljefors (1) Jan-Christer Anders Pernelid (1) Ulf Håkan Davéus (1) Eva Maria Wetterdal (1) Ketty Irja Margaretha Ingeberg (1) Lars Peter Söderfjäll (1) Kjell Sören Enström (1) Svante Georg Jernberg (1) Anette Rosalie Margareta Hardenborg (1) Alexander Aho Mousa (1) Cecilia Helena Bejdén (1) Agnieszka Anna Jus (1) Gunnar Johannes Lundgren (1) Tommy Krister Kjellgren (1) Karl Sylve Gustafsson (1) Per Olov Ettefalk (1) Astrid Lena Marie Bergkvist (1) Knut Olof Mikael Rosén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per-Erik Kenneth Bengtsson (83p) Per Erik Gunnar Westerberg (71p) Inger Margareta Dahle (63p) Misha Moeremans d'Emaus (59p) Daniel Bo Erik Andersson (53p) Anette Rosalie Margareta Hardenborg (51p) Michael Erich Felix Klingemann (50p) Jan Ingvar Sööder (49p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Lars Johan Björklund (42p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Pär Erik Widmark (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Lars Fredrik André Johansson (40p) Lars Styrbjörn Gärde (40p) Rolf Matias Lindberg (40p) Svante Georg Jernberg (40p) Kourosh Farhang (38p) Lars Magnus Troedsson (37p) Nico Agneta Joanna Liljenberg (37p) Linda Marie Wallberg Saarnak (37p) Eva Maria Wetterdal (37p) Rolf Axel Göran Axelsson (35p) Knut Olof Mikael Rosén (35p) Anneli Petite Burman (34p) Anna-Lena Mårtensson Gillberg (34p) Gunnar Johannes Lundgren (33p) Bengt Ivar Beergrehn (31p) Astrid Lena Marie Bergkvist (28p) Max Johan Olof Hardenborg (25p) Per Olov Ettefalk (25p) Richard Stanislaw Domanski (24p) Britta Katarina Hardenborg (24p) Agnieszka Anna Jus (24p) Bengt Svanberg (23p) Andrzej Przemyslaw Jus (23p) Johan Celik (22p) Ulf Staffan Anders Zander (21p) Alexander Aho Mousa (21p) Per Olof Silveby (20p) Curt Peter Ågren (20p) Lars Peter Söderfjäll (20p) Axel Mikael Liljefors (19p) Magnus Peter Erlandsson (18p) Per Johan Georg Wesslau (17p) Wictor Alexander Valter Hammar (17p) Kjell Sören Enström (17p) Stina Gertrud Söderholm Wahlfrid (16p) Carl Wilhelm Bogislaw Reuterswärd (16p) Sven Arne Engvall (16p) Hans Rickard Wahlfrid (16p) Ulf Håkan Davéus (16p) Martin Emil Sjölund (15p) Carl Helmer Albin Hardenborg (15p) Ketty Irja Margaretha Ingeberg (15p) Emmelie Katarina Rosali Hardenborg (15p) Karl Sylve Gustafsson (15p) Bengt Anders Vilhelm Lindh (14p) Ulf Strauss (14p) Jan-Christer Anders Pernelid (14p) Tommy Krister Kjellgren (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.