Stig Erik Strand (76p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Anna Kristina Svanberg (7) Carl Fredrik Ahlström (6) Olov Urban Englund (6) Peggy Carina Olson (6) Britt Eivor Andersson (3) Jenny Pernilla Persson (3) Jarl Anders Harry Söderman (2) Ernst Butti (2) Eva Maria Stoppel (2) Max Mathias Hedlund (2) John Erik Sandström (2) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (2) Nils Erik Grehn (2) (2) Sune Mattias Ledunger (2) Göran Fredrik Wastensson (2) Karl Leonard Daun (2) Patrik Eduard Hofbauer (2) Ralph Martin Axelson (2) Fredrik Sten Conrad Åhlberg (2) Tobias Jakob Karte (2) Eva Cristina Marinette Hansson (2) Per Setterberg (2) Percival Hugo Calissendorff (2) Carl Marcus Jansson (2) Roland Michael Craas (2) Fredrik Johan Ludvig Liljeqvist (2) Bengt Anders Claesson (2) Gurli Gunilla Herlitz (1) Henry Mikael Franzén (1) Knut Sune Christer Wallberg (1) Lars Anders Larsson (1) Barbro Charlotta Wållgren (1) Per Urban Sahlin (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Marianne C Dicander Alexandersson (1) Jens Christian Schlyter (1) Mikael Lundborg (1) Sara Ulrika Regina Nilsson (1) Christer Michael Palm (1) Nils-Eric Vallo (1) Anna Louise Romboli (1) Åsa Lundin (1) Håkan Dahlin (1) Andreas Olof Hyltefors (1) Cecilia Jeanette Halvars Öhrnell (1) Jan Peter Zetterström (1) Hans Lennart Gjälby (1) Ulf Gunnar Ahlberg (1) Eva-Britt Agneta Gustafsson (1) Leif Gunnar Gustafsson Gynnerstedt (1) Björn Wilhelm Svanström (1) Carl Joachim Mörnefält (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Charlotte Ulrica Dahllöf (1) Ingrid Ann-Chriztine J Eriksson (1) Maria Carolina Swaffer (1) Jan Totte Dahlin (1) Liza Elisabeth Anna M Löfberg (1) Anna Ulrika Omstedt Lindgren (1) Sven Peter Andersson (1) Bo Gabriel Urwitz (1) Therese Ella Maria Palmqvist (1) Per Ola Johannes Gustafsson (1) Johan Thomas Christian Sievert (1) Stig Jonas Orve (1) Anna Gunilla Marie Andersson (1) Evy Catharina Lyckeborg Heimbürger (1) Lisa Helena Ulrika Holm Sundblad (1) Pär-Göran Mikael Winkvist (1) Lars Arne Nilsson (1) (1) Hanna Sofie Marianne Brandt (1) Anne Christin Maiken Årneby (1) Gun Maria Zalamans Furenmo (1) (1) Per Håkan Jaldung (1) Per Anders Rune Matses (1) Johan Olof Strid (1) (1) Eva Birgitta Jakobsson (1) David Andrew James (1) Viveca Hansson Gidlund (1) Martina Ravn (1) Martin Strand (1) Sara Maria Banegas (1) Angela Marie Ankargren (1) Edvard Sebastian Ehrnrooth (1) Jörgen Mikael Gustafsson (1) Bo Magnus Svensson Henryson (1) Sofia Anna Karin Palmquist (1) Anna Eva Kristina Ribbenhall (1) Lena Catarina Ericsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Olov Urban Englund (89p) Johan Thomas Christian Sievert (88p) Barbro Charlotta Wållgren (87p) Therese Ella Maria Palmqvist (87p) Marianne C Dicander Alexandersson (86p) Mikael Lundborg (86p) Nils-Eric Vallo (86p) Charlotte Ulrica Dahllöf (86p) Liza Elisabeth Anna M Löfberg (86p) Anna Ulrika Omstedt Lindgren (86p) Per Anders Rune Matses (86p) Viveca Hansson Gidlund (86p) Sara Maria Banegas (86p) Peggy Carina Olson (85p) Lars Arne Nilsson (84p) Britt Eivor Andersson (82p) Gurli Gunilla Herlitz (74p) Per Urban Sahlin (74p) Jens Christian Schlyter (74p) Sara Ulrika Regina Nilsson (74p) Eva-Britt Agneta Gustafsson (74p) Fredrik Sten Conrad Åhlberg (74p) Sven Peter Andersson (74p) Per Ola Johannes Gustafsson (74p) Anne Christin Maiken Årneby (74p) Johan Olof Strid (74p) David Andrew James (74p) Martina Ravn (74p) Angela Marie Ankargren (74p) Jörgen Mikael Gustafsson (74p) Anna Kristina Svanberg (71p) Max Mathias Hedlund (68p) Bo Magnus Svensson Henryson (68p) Lena Catarina Ericsson (68p) Sofia Anna Karin Palmquist (67p) Anna Gunilla Marie Andersson (65p) Bo Gabriel Urwitz (61p) Christer Michael Palm (58p) Knut Sune Christer Wallberg (55p) (55p) Edvard Sebastian Ehrnrooth (55p) Patrik Eduard Hofbauer (54p) Eva Maria Stoppel (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Tobias Jakob Karte (50p) Percival Hugo Calissendorff (50p) Lars Anders Larsson (49p) Bengt Anders Claesson (49p) Jarl Anders Harry Söderman (48p) Håkan Dahlin (48p) Ralph Martin Axelson (48p) Per Setterberg (48p) Carl Marcus Jansson (48p) (47p) (46p) (46p) Andreas Olof Hyltefors (45p) Cecilia Jeanette Halvars Öhrnell (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Carl Fredrik Ahlström (42p) Ernst Butti (41p) Carl Joachim Mörnefält (40p) Ulf Gunnar Ahlberg (39p) Nils Erik Grehn (36p) Fredrik Johan Ludvig Liljeqvist (36p) Eva Cristina Marinette Hansson (33p) Roland Michael Craas (33p) Ingrid Ann-Chriztine J Eriksson (29p) Hanna Sofie Marianne Brandt (29p) Karl Leonard Daun (28p) Jan Peter Zetterström (27p) Björn Wilhelm Svanström (27p) Evy Catharina Lyckeborg Heimbürger (27p) Eva Birgitta Jakobsson (24p) Göran Fredrik Wastensson (18p) Pär-Göran Mikael Winkvist (18p) Martin Strand (18p) John Erik Sandström (17p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (16p) Hans Lennart Gjälby (16p) Lisa Helena Ulrika Holm Sundblad (16p) Åsa Lundin (15p) Jenny Pernilla Persson (14p) Henry Mikael Franzén (13p) Per Håkan Jaldung (12p) Anna Eva Kristina Ribbenhall (12p) Gun Maria Zalamans Furenmo (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.