Stig Erik Strand (75p)

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Anna Kristina Svanberg (7) Carl Fredrik Ahlström (6) Olov Urban Englund (6) Peggy Carina Olson (4) Jenny Pernilla Persson (3) Ernst Butti (2) Per Setterberg (2) Eva Cristina Marinette Hansson (2) Ralph Martin Axelson (2) John Erik Sandström (2) Karl Leonard Daun (2) Fredrik Johan Ludvig Liljeqvist (2) Max Mathias Hedlund (2) Jarl Anders Harry Söderman (2) Percival Hugo Calissendorff (2) Carl Marcus Jansson (2) Gun Maria Zalamans Furenmo (1) Ulf Gunnar Ahlberg (1) Per Håkan Jaldung (1) Björn Wilhelm Svanström (1) Johan Olof Strid (1) Charlotte Ulrica Dahllöf (1) David Andrew James (1) Ingrid Ann-Chriztine J Eriksson (1) Anna Louise Romboli (1) Viveca Hansson Gidlund (1) Jörgen Mikael Gustafsson (1) Sara Maria Banegas (1) Hans Lennart Gjälby (1) Lars Arne Nilsson (1) Martin Strand (1) Henry Mikael Franzén (1) Evy Catharina Lyckeborg Heimbürger (1) Eva Maria Stoppel (1) Pär-Göran Mikael Winkvist (1) Per Urban Sahlin (1) Hanna Sofie Marianne Brandt (1) Jens Christian Schlyter (1) Per Anders Rune Matses (1) Fredrik Sten Conrad Åhlberg (1) Mikael Lundborg (1) Sven Peter Andersson (1) Nils-Eric Vallo (1) Laila Hawaszadeh (1) Lisa Helena Ulrika Holm Sundblad (1) Andreas Olof Hyltefors (1) Gurli Gunilla Herlitz (1) Åsa Lundin (1) Carl Joachim Mörnefält (1) Anna Eva Kristina Ribbenhall (1) Göran Fredrik Wastensson (1) Lena Catarina Ericsson (1) Patrik Eduard Hofbauer (1) Barbro Charlotta Wållgren (1) Maria Carolina Swaffer (1) Marianne C Dicander Alexandersson (1) Martina Ravn (1) Liza Elisabeth Anna M Löfberg (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) Anna Ulrika Omstedt Lindgren (1) Cecilia Jeanette Halvars Öhrnell (1) Therese Ella Maria Palmqvist (1) Stig Jonas Orve (1) Eva-Britt Agneta Gustafsson (1) Britt Eivor Andersson (1) Jan Peter Zetterström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Olov Urban Englund (89p) Barbro Charlotta Wållgren (87p) Therese Ella Maria Palmqvist (87p) Charlotte Ulrica Dahllöf (86p) Viveca Hansson Gidlund (86p) Sara Maria Banegas (86p) Per Anders Rune Matses (86p) Mikael Lundborg (86p) Nils-Eric Vallo (86p) Marianne C Dicander Alexandersson (86p) Liza Elisabeth Anna M Löfberg (86p) Anna Ulrika Omstedt Lindgren (86p) Peggy Carina Olson (83p) Lars Arne Nilsson (82p) Britt Eivor Andersson (82p) Lena Catarina Ericsson (76p) David Andrew James (74p) Jörgen Mikael Gustafsson (74p) Per Urban Sahlin (74p) Johan Olof Strid (73p) Jens Christian Schlyter (73p) Fredrik Sten Conrad Åhlberg (73p) Sven Peter Andersson (73p) Laila Hawaszadeh (73p) Gurli Gunilla Herlitz (73p) Martina Ravn (73p) Eva-Britt Agneta Gustafsson (73p) Max Mathias Hedlund (67p) Patrik Eduard Hofbauer (54p) Eva Maria Stoppel (51p) Percival Hugo Calissendorff (50p) Andreas Olof Hyltefors (45p) Cecilia Jeanette Halvars Öhrnell (45p) Jarl Anders Harry Söderman (45p) Per Setterberg (44p) Ralph Martin Axelson (44p) Carl Marcus Jansson (44p) Carl Fredrik Ahlström (42p) Ernst Butti (41p) Carl Joachim Mörnefält (40p) Ulf Gunnar Ahlberg (39p) Eva Cristina Marinette Hansson (33p) Fredrik Johan Ludvig Liljeqvist (33p) Ingrid Ann-Chriztine J Eriksson (29p) Karl Leonard Daun (28p) Björn Wilhelm Svanström (27p) Evy Catharina Lyckeborg Heimbürger (27p) Jan Peter Zetterström (27p) Martin Strand (18p) Pär-Göran Mikael Winkvist (18p) Göran Fredrik Wastensson (18p) Anna Kristina Svanberg (17p) John Erik Sandström (17p) Hans Lennart Gjälby (16p) Henry Mikael Franzén (16p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (16p) Åsa Lundin (15p) Hanna Sofie Marianne Brandt (14p) Lisa Helena Ulrika Holm Sundblad (14p) Anna Eva Kristina Ribbenhall (12p) Gun Maria Zalamans Furenmo (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.