Hans Edlund

Man, Född: 1951
Rangordningen antal relationer
Cecilia Wallgren Forss (7) Elnaz Alizadeh Ebadi (6) Stefan Patrik Sandberg (6) Paul Kristofer Eskilsson (6) Maria Kristina Wigenfeldt (5) Alf Elving Karlsson (5) Lars Olof Axel Lindell (2) Ingela Elisabeth L Ekrelius (2) Lennart Ingemar Rindstig (2) Benny Stig-Lennart Enholm (2) Kijan Karimi (1) Carina Cia Maria Gad Böckman (1) Per Sture Valdemar Jansson (1) Erik Christer Solander (1) Sven Fredrik Arnold Ahlstedt (1) Anders Evan Vesterlind (1) Erik Pelling (1) Stig Göran Ivar Hedefalk (1) Maris Rasul (1) Abu-Babikr Ahmed El-Obeid (1) Maria Lisette Stenberg (1) Amelie Barbro Cecilia Hamenius (1) Annelie Maria Johansson (1) Karl Erik Peter Nordgren (1) Wolkert Cecilia Erika Wolkert (1) Tove Maria Fraurud (1) Mårten Åke Thorstensson (1) Mimmi Marie Westerlund (1) Lars Göran Ferlin (1) Lars Gösta Ingeberg (1) Per Folke Staffan Linder (1) Mohamad Hassan (1) Lars Mikael Rådegård (1) Magnus Krister Åhrgren (1) Tommy Karl-Axel Larsson (1) Ingrid Maria Petersson (1) Per-Markus Fredrik Risman (1) Nils Johan Peter Söderman (1) Tor Vilhelm Bergman (1) Bekir Jusufbasic (1) Johan Oskar Alfred Reimer (1) Anna Kristina Jonsson (1) Karin Ulrika Westlund (1) Lene Schill (1) Alexander Mats Bengtsson (1) Lars Gustaf Kylberg (1) Anna Hélene Maria Westberg (1) Ingrid Marie-Louise Lundberg (1) Jan Ingmar Jansson (1) Lars Victor Zhao Jansson (1) Huseyin Alpergin (1) Sixten Fredrik Elias Svanberg (1) Ann-Sofie Olding (1) Björn Gustav Wall (1) Eva Maria Helena Ersson (1) Jan-Erik Tillman (1) Andreas Karl Oskar Larsson (1) Susanne Maria Eriksson (1) Lars Christoffer Otto Orméus (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.