Bengt Peter Ahlgren (40p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
John David Bertil Olow (1) Ira Christine Thilén (1) Berth-Ove Evert Pettersson (1) Karin Elisabeth Löwhagen (1) Kajsa Anna-Karin Fung (1) Stig Hans Hansson (1) Annsofi Ingela Andersson (1) Dan Tage Oscar Lundberg (1) Nils Bertil Persson (1) Preben Larsen (1) Marianne Ramel (1) Per Bertil Gröningson (1) Karl Stefan Andersson (1) Johan Karl Gustav Spennare (1) Anders Fredrik Holmgren (1) Henrik Lars Kjellander (1) Stina Maria Wallström (1) Åke Christian Nordin (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Leif Göran Neckmar (1) (1) Anders Torbjörn Laurin (1) Jan Totte Dahlin (1) Jonas Patrik Wästberg (1) Yang Yang (1) Mats Robert Jacobson (1) Hans Torsten Einar Ringström (1) Lars Johan Möllerström (1) Carl Mikael Sundström (1) Leif Wilhelm Vogel (1) Kent Göran Nilsson (1) Frédéric Pyong-Ho Cho (1) Jan Olof Blomquist (1) Leif Gunnar Eriksson (1) Marie Gunilla Linghoff Lehnert (1) Jean Stefan Nordström (1) Nils Carl Göran Carlsson (1) Anna Kristina Hessle (1) Hans Olof Emanuel Wallerström (1) Vildan Hasanbegovic (1) Pär Axel Nils Uhlin (1) Karl David Oscar Oscarsson (1) Lars Anders Larsson (1) Carl Magnus Wikander (1) Anna Louise Eleonore Huang Vogel (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Per-Eric Thomas Anvelid (1) (1) Thomas Bruno Albert Keifer (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Eva Ulrika Nelander (1) Kerstin Elisabeth Ahlgren (1) Bo Torbjörn Stefan Clementz (1) Håkan Wilhelm Osvald (1) Eva Elisabet Andersson (1) Ulf Robert Sven-Erik Landin (1) Lars Erik Asplund (1) Jens Dan Kinnander (1) Elvira Maria Elisabet Söderström (1) Ulf Westin (1) Bo Torsten Nilsson (1) Anna Maria Wretholm (1) Folke Torbjörn Svensson (1) Mats Jörgen Wahlberg (1) Carl Jeding (1) Lars Jonny Isaksson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Andréas Stefan Lundin (1) Kenneth Stefan Jansson (1) Bo Arne Holmström (1) Katja Maria Karin Lindvall (1) Sten Åke Stenmo (1) Carl-Fredrik Hedenström (1) Jan Erik Anders Bengtsson (1) Bengt Göran Ahrås (1) Håkan Per-Ola Harvigsson (1) Olov Andreas Forslund (1) Per-Ola Helmer Rosenqvist (1) Thomas Einar Lagerqvist (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Mikael Sundström (71p) Nils Carl Göran Carlsson (62p) Thomas Bruno Albert Keifer (55p) (53p) Anders Torbjörn Laurin (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Lars Anders Larsson (49p) Carl Magnus Wikander (47p) Jan Totte Dahlin (45p) Bo Torbjörn Stefan Clementz (45p) Jean Stefan Nordström (42p) Carl-Fredrik Hedenström (41p) Jens Dan Kinnander (40p) Annsofi Ingela Andersson (39p) Mats Robert Jacobson (39p) Kent Göran Nilsson (39p) Håkan Wilhelm Osvald (39p) Eva Elisabet Andersson (39p) Per-Ola Helmer Rosenqvist (39p) Marianne Ramel (38p) Lars Johan Möllerström (38p) Yang Yang (34p) Karl Johan Stefan Bratteberg (32p) Therese Anna Maria Bratteberg (32p) Johan Karl Gustav Spennare (30p) Olov Andreas Forslund (30p) Leif Gunnar Eriksson (29p) Kenneth Stefan Jansson (29p) Hans Torsten Einar Ringström (28p) Lars Erik Asplund (28p) Anders Fredrik Holmgren (27p) Karl David Oscar Oscarsson (27p) Per Bertil Gröningson (25p) Stina Maria Wallström (25p) Pär Axel Nils Uhlin (25p) Bengt Göran Ahrås (25p) Jonas Patrik Wästberg (24p) (24p) Eva Ulrika Nelander (23p) Jan Erik Anders Bengtsson (23p) Håkan Per-Ola Harvigsson (23p) Jan Olof Blomquist (22p) Anna Louise Eleonore Huang Vogel (22p) Berth-Ove Evert Pettersson (21p) Stig Hans Hansson (21p) Leif Wilhelm Vogel (21p) Katja Maria Karin Lindvall (19p) John David Bertil Olow (18p) Karin Elisabeth Löwhagen (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Nils Bertil Persson (16p) Hans Olof Emanuel Wallerström (16p) Mats Jörgen Wahlberg (16p) Preben Larsen (15p) Henrik Lars Kjellander (15p) Vildan Hasanbegovic (15p) Leif Göran Neckmar (14p) Andréas Stefan Lundin (14p) Lars Jonny Isaksson (12p) Bo Arne Holmström (12p) Frédéric Pyong-Ho Cho (11p) Anna Maria Wretholm (11p) Dan Tage Oscar Lundberg (10p) Kerstin Elisabeth Ahlgren (9p) Elvira Maria Elisabet Söderström (8p) Ulf Westin (8p) Carl Jeding (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.