Bengt Peter Ahlgren (44p)

Man, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Robin Kahlbom (2) Per Uno Hjortblad (2) Leif Bernt Erlandsson (2) Ebba Cecilia Margareta Fåhraeus (1) Carl-Fredrik Hedenström (1) Katja Maria Karin Lindvall (1) Berth-Ove Evert Pettersson (1) Lars Johan Möllerström (1) Bengt Göran Ahrås (1) Stig Hans Hansson (1) Kurt Lars Jison Johansson (1) Olov Andreas Forslund (1) Nils Bertil Persson (1) Annsofi Ingela Andersson (1) Philip Carl Ahlgren (1) Per Bertil Gröningson (1) Preben Larsen (1) Hans Torsten Einar Ringström (1) Anders Fredrik Holmgren (1) Karl Stefan Andersson (1) Carl Mikael Sundström (1) Åke Christian Nordin (1) Henrik Lars Kjellander (1) Kajsa Anna-Karin Fung (1) Leif Göran Neckmar (1) Rolf Krister Skytt (1) Dan Tage Oscar Lundberg (1) Anders Torbjörn Laurin (1) Bengt Robert Söderlund (1) Marianne Ramel (1) Jonas Patrik Wästberg (1) Johan Karl Gustav Spennare (1) Mats Robert Jacobson (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) Andréas Stefan Lundin (1) John David Bertil Olow (1) (1) Leif Wilhelm Vogel (1) Eva Elisabet Andersson (1) Jan Totte Dahlin (1) Jan Olof Blomquist (1) Kent Göran Nilsson (1) Yang Yang (1) Jean Stefan Nordström (1) Leif Gunnar Eriksson (1) Hans Gösta Gustafsson (1) Hans Olof Emanuel Wallerström (1) Nils Carl Göran Carlsson (1) Håkan Wilhelm Osvald (1) Karl David Oscar Oscarsson (1) Vildan Hasanbegovic (1) Ulf Robert Sven-Erik Landin (1) Anna Louise Eleonore Huang Vogel (1) Frédéric Pyong-Ho Cho (1) Per-Eric Thomas Anvelid (1) Henrik Bo Gustaf Stangel (1) Marie Gunilla Linghoff Lehnert (1) Thomas Bruno Albert Keifer (1) Carl Magnus Sundelin (1) Åsa Maria Widholm Thunman (1) Eva Ulrika Nelander (1) Lars Anders Larsson (1) Malin Ingrid Oud (1) Bo Torbjörn Stefan Clementz (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Carl Magnus Wikander (1) Ulf Lennart Mikael Wahlgren (1) (1) Lars Erik Asplund (1) Karin Elisabeth Löwhagen (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Ulf Westin (1) Jens Dan Kinnander (1) Kerstin Elisabeth Ahlgren (1) Folke Torbjörn Svensson (1) Bo Torsten Nilsson (1) Thomas Einar Lagerqvist (1) Lars Jonny Isaksson (1) Mats Jörgen Wahlberg (1) Ira Christine Thilén (1) Kenneth Stefan Jansson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Kurt Jonas Dag Törnblom (1) Sten Åke Stenmo (1) Elvira Maria Elisabet Söderström (1) Jan Erik Anders Bengtsson (1) Britt Helena Elisabet Sandermark (1) Maria Christina Hemberg (1) Håkan Per-Ola Harvigsson (1) Andreas Conny Nyander (1) Anna Kristina Hessle (1) Per-Ola Helmer Rosenqvist (1) Bo Arne Holmström (1) Pär Axel Nils Uhlin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Maria Christina Hemberg (86p) Åsa Maria Widholm Thunman (73p) Carl Mikael Sundström (71p) Nils Carl Göran Carlsson (60p) Lars Johan Möllerström (57p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) (53p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Bo Torbjörn Stefan Clementz (47p) Anders Torbjörn Laurin (46p) Thomas Bruno Albert Keifer (46p) Anders Fredrik Holmgren (45p) Jens Dan Kinnander (45p) Kurt Lars Jison Johansson (44p) Olov Andreas Forslund (44p) Annsofi Ingela Andersson (44p) Kent Göran Nilsson (44p) Ulf Lennart Mikael Wahlgren (42p) Ebba Cecilia Margareta Fåhraeus (41p) Carl-Fredrik Hedenström (41p) Rolf Krister Skytt (41p) Mats Robert Jacobson (41p) Eva Elisabet Andersson (41p) Leif Bernt Erlandsson (41p) Per-Ola Helmer Rosenqvist (41p) Per Uno Hjortblad (40p) Karl Johan Stefan Bratteberg (37p) Eva Ulrika Nelander (37p) Britt Helena Elisabet Sandermark (37p) Therese Anna Maria Bratteberg (36p) Jean Stefan Nordström (34p) Håkan Wilhelm Osvald (34p) Marianne Ramel (33p) Henrik Bo Gustaf Stangel (33p) Carl Magnus Sundelin (33p) Kurt Jonas Dag Törnblom (33p) Andreas Conny Nyander (33p) Lars Erik Asplund (31p) Kenneth Stefan Jansson (31p) Johan Karl Gustav Spennare (30p) Leif Gunnar Eriksson (27p) (27p) Per Bertil Gröningson (25p) Jonas Patrik Wästberg (24p) Mats Jörgen Wahlberg (24p) Jan Erik Anders Bengtsson (23p) Håkan Per-Ola Harvigsson (23p) Katja Maria Karin Lindvall (22p) Bengt Göran Ahrås (22p) Karl Stefan Andersson (22p) Jan Olof Blomquist (22p) Yang Yang (22p) Anna Louise Eleonore Huang Vogel (22p) Berth-Ove Evert Pettersson (21p) Stig Hans Hansson (21p) Hans Torsten Einar Ringström (21p) Leif Wilhelm Vogel (21p) Karl David Oscar Oscarsson (21p) John David Bertil Olow (19p) Karin Elisabeth Löwhagen (17p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Nils Bertil Persson (16p) Bengt Robert Söderlund (16p) Hans Olof Emanuel Wallerström (16p) Carl Magnus Wikander (16p) Preben Larsen (15p) Henrik Lars Kjellander (15p) Hans Gösta Gustafsson (15p) Vildan Hasanbegovic (15p) Leif Göran Neckmar (14p) Dan Tage Oscar Lundberg (14p) Per-Eric Thomas Anvelid (14p) Pär Axel Nils Uhlin (14p) Andréas Stefan Lundin (12p) Ulf Westin (12p) Bo Arne Holmström (12p) Philip Carl Ahlgren (11p) Frédéric Pyong-Ho Cho (11p) Kerstin Elisabeth Ahlgren (11p) Robin Kahlbom (10p) Elvira Maria Elisabet Söderström (8p) Malin Ingrid Oud (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.