Inger Marit Persson (12p)

Kvinna, Född: 1950
Rangordningen antal relationer
Rolf Hans Christian Andersson (9) Anders Viktor Borgs (5) Siv Nina Inger Ollesson (4) Inger Margareta Dahle (4) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (4) Lars-Inge Roland Bergheim (4) Eva Margareta Eljans (3) Karl Stefan Andersson (3) Bo Torsten Patrik Nilsson (3) Hans Göran Nordström (3) Anita Helena Berggren (3) Per-Olof Harald Fogelström (3) Sven Per Björn Aspling (3) Bo Torsten Nilsson (3) Niclas Sigvard Per Fogelström (3) Ulf Flemming Månsson (2) Hans Ruben Sundström (2) Linda Rosita Rost (2) Martina Linnea Dornerus (2) Björn Håkan Gustafsson (1) Ann-Cathrin Skärhed Wagner (1) Karl Ingvar Magnus Sevandersson (1) Per-Gustaf Stellan Carlsson (1) Karl Anders Jörgen Johansson (1) Stig Lennart Vilhelm Engqvist (1) Björn Greger Johnsson (1) Ulla Birgitta Maria Broström (1) Per Tuomas Ilmari Heinonen (1) Adrian Gregor Fiech (1) Sven Christer Hansson (1) Carl-Magnus Broström (1) Åse Charina Sigurdsson (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Elsa Lena Birgitta Göstasson (1) Rut Birgit Ekberg Castegren (1) Gill Jonna Elisabeth Calvert (1) Eva Ing-Mari Richter (1) Nils Anders Ekström (1) Carl Göran Ingemar Lund (1) Per Ingmar Olofsson (1) Monica Elisabeth Ekström (1) Kjell Arne Skoglösa (1) Börje Anders Roland Sjölin (1) Loay Al-Shabibi (1) Camilla Maria Svensson (1) Ingrid Ann-Louise Andersson (1) Lars Johan Hall (1) Eva Inga-Lill Svensson (1) Berit Gunvor Gördis Karlsson (1) Paul Mikael Jarlsbo (1) Carl Johan Henry Persson (1) Jan Åke Holger Johansson (1) Lars Thomas Lidén (1) Karl Börje Lennart Svensson (1) Britt Marianne Svensson (1) Emil Zacconi (1) Lars Magnus Jagetun (1) Jan Lennart Herngren (1) Bo Ingvar Sevandersson (1) Carl Andreas Melin (1) Kjell Åke Olsson (1) John Axel Manfred Johansson (1) Liss Thore Mikael Skärhed (1) Tore Ingemar Norén (1) Anna Eva Louise Axelsson (1) Ulla Margareta Maria Sjögren (1)Ökend (1) Karl-Gustav Tommy Hägglund (1) Mats Patrik Engqvist (1) Clary Ann-Louise Kaltenbach (1) Johan Koch (1) Victoria Ulrika Gårder (1) Lennart Daniel Sigurdsson (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Magnus Ivar Thorling (1) Lars Bertil Johansson (1) Per Gunne Daniel Svensson (1) Mats Ronny Ingmar Lindahl (1) Helena Margareta Jacobsson (1) Monika Elisabeth Lambertus Olofsson (1) Sara Rebecca Richter (1) Taleb Shamkhi (1) Carl Bertil Magnus Wiberg (1) Axel Patrik Loecken (1) Birthe Louise Gunilla Sjölin (1) Björn Allan Christer Lagerblad (1) Anna Jessica T Lagerblad Bengtsson (1) Carl Johan Peter Tauson (1) Jan Crister Stachowicz (1) Ulf Carl Gunnar Bergendorff (1) Gunvor Ulla-Britt Hall (1) Jan Elof Ingemar Karlsson (1) Thomas Almqvist (1) Carl Mårten Gisselqvist Jarlsbo (1) Bengt Göran Ahrås (1) Bodil Irene Johansson (1) Lars Roland Andersson (1) Per Gunnar Evert Svensson (1) Eva Birgitta Linderot (1) Jan Åke Gustaf Engvall (1) Gustaf Peter Gustafsson (1) Mie Marianne Brita Strandberg Weman (1) Lars Olof Sevandersson (1) Ingela Katarina Estenberg (1) Bengt Royn Janzon (1) Ann-Lis Margareta Lexryd (1) Pierre Mikael Jarl (1) Olof Michael Edfeldter Hedén (1) Lars Roland Broström (1) Hans Erik Gunnar Ihrén (1) Marianne Fiech (1) Wilhelm Tore Stefan Bjarnvik (1) Lars Fredric Broström (1) Kjell Ingvar Lennart Sigurdsson (1) Ade Kent Percy Kaltenbach (1) Åse Maria Elisabet Carlenhag (1) Sune Gunnar Castegren (1) Rolf Stefan Quist (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Linda Maria Härsjö (1) Ulla Helena Jonasson Otterskog (1) Ulf Anders Michael Quist (1) Britt-Marie Christina Skoglösa (1)Ökend (1) Bo Gunnar Kenneth Månsson (1) Erik Greger Bolin (1) Kent Ivar Torsten Alex (1) Ann-Charlotte Maria E Loecken (1) Mats Lennart Patrik Andersson (1) Kerstin Mary-Ann Lagerblad (1) Nils Helge Olof Svensson (1) Bo Harry Karlsson (1) Ruth Anette M Stachowicz Jönsson (1) Anders Mikael Sernelin (1) Sten Åke Stenmo (1) Tore Kenneth Jagetun (1) Berith Carina Petersson (1) Karin Gunni Inga-Lill Hörnstedt (1) Anna Maria Sjögren (1) Ola Martin Daniel Karlsson (1) Svend-Erik Lobben (1) Ulf Thomas Appelgren (1) Sven Inge Gottfrid Carlson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (49p) Thomas Almqvist (46p) Kjell Åke Olsson (45p) Anders Viktor Borgs (40p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Per Gunne Daniel Svensson (38p) Paul Mikael Jarlsbo (33p) Johan Koch (32p) Hans Erik Gunnar Ihrén (31p) Tore Ingemar Norén (30p) Per Ingmar Olofsson (29p) Monika Elisabeth Lambertus Olofsson (29p) Per Tuomas Ilmari Heinonen (28p) Loay Al-Shabibi (25p) Bengt Göran Ahrås (25p) Bengt Royn Janzon (25p) Taleb Shamkhi (24p) Carl Bertil Magnus Wiberg (24p) Ann-Cathrin Skärhed Wagner (23p) Lars Johan Hall (23p) Jan Lennart Herngren (23p)Ökend (23p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Bodil Irene Johansson (23p) Svend-Erik Lobben (23p) Björn Greger Johnsson (22p) Liss Thore Mikael Skärhed (22p) Carl Johan Peter Tauson (22p) Mie Marianne Brita Strandberg Weman (22p) Olof Michael Edfeldter Hedén (22p) Per-Gustaf Stellan Carlsson (21p) Sven Christer Hansson (21p) Elsa Lena Birgitta Göstasson (21p) Jan Åke Gustaf Engvall (21p) Wilhelm Tore Stefan Bjarnvik (21p) Åse Maria Elisabet Carlenhag (21p) Sven Inge Gottfrid Carlson (21p) Åse Charina Sigurdsson (20p) Carl Mårten Gisselqvist Jarlsbo (20p) Kjell Ingvar Lennart Sigurdsson (20p) Ann-Charlotte Maria E Loecken (20p) Lennart Daniel Sigurdsson (19p) Ulf Thomas Jönsson (19p) Axel Patrik Loecken (19p) Martina Linnea Dornerus (19p) Karl Ingvar Magnus Sevandersson (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Ulf Flemming Månsson (17p) Eva Inga-Lill Svensson (17p) Berit Gunvor Gördis Karlsson (17p) Bo Ingvar Sevandersson (17p) Anna Eva Louise Axelsson (17p) Magnus Ivar Thorling (17p) Sara Rebecca Richter (17p) Gustaf Peter Gustafsson (17p) Ruth Anette M Stachowicz Jönsson (17p) Berith Carina Petersson (17p) Gill Jonna Elisabeth Calvert (16p) Eva Ing-Mari Richter (16p) Nils Anders Ekström (16p) Monica Elisabeth Ekström (16p) Mats Ronny Ingmar Lindahl (16p) Jan Crister Stachowicz (16p) Per-Olof Harald Fogelström (16p) Lars Olof Sevandersson (16p) Rolf Stefan Quist (16p) Ulf Anders Michael Quist (16p) Nils Helge Olof Svensson (16p) Bo Harry Karlsson (16p) Niclas Sigvard Per Fogelström (16p) Björn Håkan Gustafsson (15p) Lars Thomas Lidén (15p) Karl Börje Lennart Svensson (15p) Lars Magnus Jagetun (15p) Jan Elof Ingemar Karlsson (15p) Lars Roland Andersson (15p) Per Gunnar Evert Svensson (15p) Eva Birgitta Linderot (15p) Erik Greger Bolin (15p) Tore Kenneth Jagetun (15p) Ola Martin Daniel Karlsson (15p) Ulf Thomas Appelgren (15p) Adrian Gregor Fiech (14p) Ingrid Ann-Louise Andersson (14p) Carl Andreas Melin (14p) Ingela Katarina Estenberg (14p) Pierre Mikael Jarl (14p) Marianne Fiech (14p) Lars Fredric Broström (14p) Ulla Helena Jonasson Otterskog (14p) Clary Ann-Louise Kaltenbach (13p) Linda Rosita Rost (13p) Ade Kent Percy Kaltenbach (13p) Sune Gunnar Castegren (13p) Victoria Ulrika Gårder (12p) Lars Bertil Johansson (12p) Ann-Lis Margareta Lexryd (12p) Linda Maria Härsjö (12p) Rolf Hans Christian Andersson (12p) Börje Anders Roland Sjölin (11p) Carl Johan Henry Persson (11p) Britt Marianne Svensson (11p) Emil Zacconi (11p) Hans Göran Nordström (11p) Birthe Louise Gunilla Sjölin (11p) Björn Allan Christer Lagerblad (11p) Anna Jessica T Lagerblad Bengtsson (11p) Ulf Carl Gunnar Bergendorff (11p) Bo Gunnar Kenneth Månsson (11p) Kent Ivar Torsten Alex (11p) Kerstin Mary-Ann Lagerblad (11p) Anders Mikael Sernelin (11p) Karin Gunni Inga-Lill Hörnstedt (11p) Anna Maria Sjögren (11p) Gunvor Ulla-Britt Hall (10p) Karl Anders Jörgen Johansson (9p) Rut Birgit Ekberg Castegren (9p) Camilla Maria Svensson (9p) Jan Åke Holger Johansson (9p) John Axel Manfred Johansson (9p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Mats Lennart Patrik Andersson (9p) Stig Lennart Vilhelm Engqvist (8p) Ulla Birgitta Maria Broström (8p) Carl-Magnus Broström (8p) Ulla Margareta Maria Sjögren (8p) Mats Patrik Engqvist (8p) Lars Roland Broström (8p)Ökend (8p) Kjell Arne Skoglösa (6p) Britt-Marie Christina Skoglösa (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.